Pl:Tag:building=stable

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = stable
(budynek = stajnia)
Häststall Elfviks gård dec 2008.jpg
Opis
Oznaczanie budynku lub części budynku, który jest używany jako stajnia dla koni. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Area building=yes.png
Grupa: Budynki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

building=stable - służy do oznaczania budynku lub części budynku, który jest używany jako stajnia.

Opis obiektu

 Stajnia

Użycie

Jeśli budynek jako całość jest stajnią, rysujemy obrys budynku i oznaczamy go tagiem building=stable lub alternatywnie jako building=* z inną wartością i znacznikiem building:use=stable.
Ten ostatni wariant był zalecany w przypadku, gdy budynek nie został wybudowany jako stajnia, ale obecnie zmienił swoje przeznaczenie.

Jeśli tylko część budynku służy jako stajnia, rysujemy obrys budynku i oznaczamy go tagiem building=yes (lub inną wartością bardziej odpowiednią), a następnie mapujemy obszar stajni w budynku jako wielokąt i dodajemy do niego tag building:use=stable.

Uwaga
Zaproponowano, aby tag building:use=stable został usunięty lub zastąpione przez building=stable.

Przykłady

Tag Opis
obszar building=stable Budynek wyłącznie używany jako stajnia.
obszar building=yes

i inny wielobok wewnętrzny
obszar building:use=stable

Stajnia będąca tylko częścią większego budynku.
obszar
building=*
building:use=stable
Budynek obecnie wykorzystywany jako stajnia, ale pierwotnie miał inne przeznaczenie.

Ujednoznacznienie

Tag building=stable odnosi się tylko do stajni jako budynku, a nie stajni samej w sobie.

  • Jeśli chcemy mapować stajnię jeździecką, czyli obiekt, do którego ludzie przychodzą w wolnym czasie i ćwiczą jazdę konną, stosujemy tag leisure=horse_riding.
  • Jeśli inne zwierzęta, zamiast koni są tam trzymane, należy rozważyć tag building=sty (chlew) lub building=cowshed (obora)

Powiązane tagi

Zobacz też