Pl:Tag:building=stable

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = stable
Häststall Elfviks gård dec 2008.jpg
Opis
Oznaczanie budynku lub części budynku, który jest używany jako stajnia dla koni. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Area building=yes.png
Grupa: Budynki
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistościPage for proposal

building=stable - służy do oznaczania budynku lub części budynku, który jest używany jako stajnia.

Opis obiektu

 Stajnia

Użycie

Jeśli budynek jako całość jest stajnią, rysujemy obrys budynku i oznaczamy go tagiem building=stable lub alternatywnie jako building=* z inną wartością i znacznikiem building:use=stable.
Ten ostatni wariant był zalecany w przypadku, gdy budynek nie został wybudowany jako stajnia, ale obecnie zmienił swoje przeznaczenie.

Jeśli tylko część budynku służy jako stajnia, rysujemy obrys budynku i oznaczamy go tagiem building=yes (lub inną wartością bardziej odpowiednią), a następnie mapujemy obszar stajni w budynku jako wielokąt i dodajemy do niego tag building:use=stable.

Uwaga
Zaproponowano, aby tag building:use=stable został usunięty lub zastąpione przez building=stable.

Przykłady

Tag Opis
obszar building=stable Budynek wyłącznie używany jako stajnia.
obszar building=yes

i inny wielobok wewnętrzny
obszar building:use=stable

Stajnia będąca tylko częścią większego budynku.
obszar
building=*
building:use=stable
Budynek obecnie wykorzystywany jako stajnia, ale pierwotnie miał inne przeznaczenie.

Ujednoznacznienie

Tag building=stable odnosi się tylko do stajni jako budynku, a nie stajni samej w sobie.

  • Jeśli chcemy mapować stajnię jeździecką, czyli obiekt, do którego ludzie przychodzą w wolnym czasie i ćwiczą jazdę konną, stosujemy tag leisure=horse_riding.
  • Jeśli inne zwierzęta, zamiast koni są tam trzymane, należy rozważyć tag building=sty (chlew) lub building=cowshed (obora)

Powiązane tagi

Zobacz też