Pl:Tag:building=barn

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = barn
EJFrykBarn.jpg
Opis
Budynek gospodarczy używany do przechowywania produktów rolnych lub jako budynek gospodarczy w rolnictwie. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Area building=yes.png
Grupa: Budynki
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

building=barn - stosujemy do oznaczenia budynku gospodarczego określanego jako stodoła, służącego do przechowywania produktów rolnych lub będącego budynkiem gospodarczym w rolnictwie.

Opis obiektu -> stodoła

Mapowanie

Zaznaczamy obszar stodoły i dodajemy tag building=barn.

Jeśli zaznaczenie obszaru jest niemożliwe, można zamiast tego zaznaczyć punkt w centrum obiektu.

Przykłady

Element Tag Opis
obszar building=barn Budynek gospodarczy używany jako stodoła.
obszar building=*
building:use=barn
Budynek jest obecnie używany jako stodoła jakkolwiek pierwotnie został zbudowany w innym celu.

Pokrewne tagi