Cs:Tag:man_made=nesting_site

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = nesting_site
Cigonyes Alfaro.jpg
Popis
Člověkem vytvořená podpora hnízda Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

man_made=nesting_site je člověkem vytvořené zařízení s jedním nebo více hnízdy, které slouží jako umělé hnízdiště pro volně žijící zvířata (většinou ptáky) a kompenzuje tím snížení tradičních možností pro hnízdění.

Tato značka se má používat pouze pro člověkem vytvořené věci, tedy pro umělé hnízdní pomůcky. Není určena pro jakékoliv druhy přírodních hnízd. Také není určena pro člověkem vytvořená zařízení, která "náhodou" nesou ptačí hnízda jako jsou např. věže a komíny "zneužité" pro hnízdění ptáků.

Doplňkové značky

  • Volitelně, klíčem support=* se dá informovat o tom, jak je hnízdiště připevněno, např. na tyč nebo zeď.
  • Hnízdiště mohou být určena pro určité druhy zvířat, značí se pomocí species=*.
  • Navíc může být stanoven klíč capacity=*, protože byla spatřena hnízdiště s různým počtem hnízd.

Ilustrace

Příklady

Zde je příklad hnízdní kolonie upevněné na sloupu pro jiřičky obecné:

man_made=nesting_site
support=pole
species=Delichon urbicum
species:en=Common house martin
species:de=Mehlschwalbe
material=metal
capacity=44
name=Liberty City Bird Hotel

Pro hnízdiště připevněné na zdi je správné použít:

man_made=nesting_site
support=wall_mounted
species:de=Rauchschwalbe
capacity=3

Umělé hnízdiště čápů bílých připevněné na střeše se dá značit:

man_made=nesting_site
support=roof
species=Ciconia ciconia
capacity=1

Ochrana zvířat

Jak již bylo uvedeno výše, značka man_made=nesting_site se dá použít pouze pro umělé hnízdní pomůcky. Když značíte hnízdiště, přemýšlejte, prosím, o možných důsledcích (např. vandalismu). Použijte následující pravidla jako vodítko:

  • Měli bychom mapovat hnízdiště, které funguje jako orientační bod
  • Měli bychom mapovat dobře viditelné stavby hnízdišť v městských oblastech
  • Neměli bychom mapovat přírodní hnízdiště
  • Neměli bychom mapovat hnízdiště pro ohrožené ptáky
  • Neměli bychom mapovat zvířecí hnízdiště určené pro výdělek bez povolení majitele; touto variantou se tento návrh navíc ani nezaobírá

Tyto pokyny jsou založeny na obecné etice mapování. Viz také četné diskuse o tomto tématu.