Cs:Tag:emergency=fire_hydrant

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg emergency = fire_hydrant
Downtown Charlottesville fire hydrant.jpg
Popis
Požární hydrant je aktivní prvek ochrany před požárem, který je zdrojem vody pro hasiče při hašení požáru. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Nouzové
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

broom

Tento článek nebo sekce může obsahovat zastaralé informace: Byl schválen návrh měnící schéma značení hydrantů. Viz Proposed features/Fire Hydrant Extensions (part 2). Následující stránky již popisují nové schéma značení Tag:emergency=fire_hydrant, DE:Tag:emergency=fire_hydrant, IT:Tag:emergency=fire_hydrant. Podívejte se na ně.
Pokud znáte aktuální stav věcí, pak, prosím, informujte ostatní aktualizací těchto informací. (Discussion)

Použijte značku emergency=fire_hydrant pro označení umístění požárního  hydrantu.

Jak mapovat

Přidejte uzel na odpovídající místo a označte značkou emergency=fire_hydrant. Mohou se hodit následující doplňkové značky:

 • fire_hydrant:type=underground/pillar/wall/pond - typ (podzemní/sloupek/zeď/nádrž) (viz níže)
 • fire_hydrant:diameter=# - průměr (volitelné) V mm, palcích nebo písmena. Jedná se o průměr podzemní vodovodní trubky, která hydrant napájí. V některých zemích je to uvedeno na sloupku nebo ceduli na hydrantu.
 • fire_hydrant:pressure=#/suction - tlak (volitelné) - tlak v barech / suction pro suché hydranty
 • ref=* - referenční označení (volitelné)
 • name=* - název (volitelné)
 • fire_hydrant:position=lane/parking_lot/sidewalk/green - poloha (vyhrazené místo/parkoviště/chodník/zeleň) (volitelné)
 • fire_hydrant:count=# - počet (volitelné) - je-li zde více než jeden hydrant.
 • fire_hydrant:style=wsh/.../ - styl (volitelné) - pro zvláštní design

Navrhované atributy:

 • fire_hydrant:flow_capacity=#/v kubických metrech nebo GPM (volitelné) následující značky jsou důležité pro hasiče, protože tlak vytváří pumpa v hasičském voze. Ve Francii normalizovaný požární hydrant musí dodávat 120 m^3 během dvou hodin. V USA se udává kapacita v galonech za minutu (GPM).
 • fire_hydrant:class=AA/A/B/C - třída (volitelné) V USA se jedná o klasifikaci dle American Water Works Association (AWWA).
 • fire_hydrant:water_source=main/pond/stream - zdroj vody (volitelné) (hlavní rozvod vody/nádrž/potok).
 • in_service=yes/no - provozuschopný? (volitelné) sděluje, zda je hydrant v provozu. Absence této značky znamená "neznámo".
 • fire_hydrant:location=* - umístění (volitelné, pokud je potřeba přesnější nebo lepší popis umístění)

Nástroj OsmHydrant usnadňuje proces přidávání a editace hydrantů v OpenStreetMap.

Možné vykreslování

Emergency fire hydrant.svg navrženo uživatelem User:Chrisana13(en)

Typy

fire_hydrant:type=underground/pillar/wall/pond

underground (podzemní) pillar (sloupek) wall (zeď) pond (nádrž)
Berlin hydrant 20050211 p1000517.jpgStandrohr unterflurhydrant.jpg Mh Ueberflurhydrant ohne Fallmantel.jpeg Guentherscheid Tunnel Rescue4.jpg Dry hydrant.jpg
požární hydrant je v podzemí, potřebujete stoupačku takzvaný "suchý hydrant", potřebujete pumpu

Jak najít požární hydrant

Mapy

 • Karta01 zobrazuje všechny hasičské stanice, záchranné stanice a hydranty v Bělorusku, Kazachstánu, Rusku a na Ukrajině
 • OpenFireMap zobrazuje všechny hasičské stanice a hydranty, viz OpenFireMap(en) na wiki
 • OsmHydrant nástroj pro zobrazení, vytváření a editaci hydrantů, viz OsmHydrant(en) na wiki

Viz také