Pl:Tag:emergency=fire_hydrant

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

Public-images-osm logo.svg emergency = fire_hydrant
PMG-hydrant.JPG
Opis
Oznaczanie położenia hydrantu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ratownictwo
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

emergency=fire_hydrant – służy do oznaczenia położenia hydrantu.

Opis obiektu

Hydrant (en: fire hydrant) jest częścią centralnego przeciwpożarowego systemu zaopatrzenia w wodę miast i miejscowości. System umożliwia straży pożarnej, ale także innym użytkownikom – instytucjom państwowym (np. utrzymanie dróg, przedsiębiorstwa miejskie) i prywatnym (np. sprzątanie ulic, organizacja festiwali) , pobieranie wody z publicznej sieci wodociągowej.

Mapa dla straży pożarnej

OpenFireMap pokazuje na całym świecie wszystkie siedziby straży pożarnej i hydranty. Ikonki na mapie są klikalne i pokazują w oknie pop-up wszystkie zebrane dane.

Mapowanie

Nanosimy węzeł węzeł w miejscu położenia hydrantu i dodajemy tag emergency=fire_hydrant

Dodatkowe tagi

 • fire_hydrant:type=underground/pillar/wall/pond (Typ: Hydrant podziemny / Hydrant nadziemny / Hydrant naścienny / Zbiornik poboru wody gasniczej – miejsce poboru wody)
 • fire_hydrant:diameter=# (Średnica rury biegnącej pod ziemią wzdłuż ulicy, podana w mm. Nie mylić z średnicą przyłączy – couplings:diameters=*) (opcjonalnie)
 • fire_hydrant:pressure=#/suction (Ciśnienie robocze w barach / przewód ssący) (opcjonalnie)
 • ref=* (opcjonalnie)
 • name=* (opcjonalnie)
 • fire_hydrant:position=lane/parking_lot/sidewalk/green (Jezdnia / teren parkingu gdzie zatrzymują się pojazdy / chodnik / trawnik lub łąka) (opcjonalnie)
 • fire_hydrant:count=# (opcjonalnie)

Atrybuty

1. Typ hydrantu
fire_hydrant:type=underground/pillar/wall/pond
underground pillar wall pond
Hydrant podziemny Hydrant nadziemny Hydrant naścienny Podłączenie do jeziora / rzeki (nazwa zwyczajowa "Suchy Hydrant" )
Berlin hydrant 20050211 p1000517.jpgStandrohr unterflurhydrant.jpg Ofm ofhydrant.jpg Guentherscheid Tunnel Rescue4.jpg Dry hydrant.jpg
2. Średnica rury
Tablica orientacyjna dla hydrantu o numerze 24181 i średnicy przewodu 100mm znajdującego się 1,1 metra na lewo w odległości 8,4 metra od tego szyldu.
fire_hydrant:diameter=* (50, 80, 100, 150, 300, 400)
patrz szyld poz. 2, lub na hydrancie np. "DN80"
3. Ciśnienie
fire_hydrant:pressure=#/suction (Ciśnienie robocze w barach / przewód ssący)
standardowo ciśnienie robocze w polskich sieciach to 8bar.
4. Oznaczenia
name=*
ref=* (na tabliczce orientacyjnej pierwsze oznaczenie od góry po prawej)
fire_hydrant:count=# (jeśli istnieje więcej niż jeden hydrant)
5. Położenie(względne)
fire_hydrant:position=lane/parking_lot/sidewalk/green
Atrybut Znaczenie
lane jezdnia
parking_lot teren parkingu na którym parkują pojazdy
sidewalk chodnik
green łąka

Inne

Polskie normy

PN-86/B-09700 – polska norma oznakowania hydrantów.

Tablica orientacyjna dla hydrantu: [1]

Ważne dla mapowania są TYLKO dwie pierwsze pozycje od góry. Pierwsza od góry to numer (ref) – druga to średnica.

Pozostałe cyfry oznaczają pozycję zaworu względem tabliczki.

Są potrzebne strażakom do odnalezienia zaworu – ale nie muszą znajdować się w bazie OSM.

Średnice hydrantów w Polsce

 • w mieście wszystkie hydranty w ziemi (zasuwa żeliwna) są średnicy 80 mm – na to przychodzi stojak hydrantowy (pierwsze zdjęcie od góry).
 • Hydranty "słupki" też w większości są 80 mm.
 • Hydranty 50 mm stosowane są w budynkach
 • Hydranty 100/110 mm głównie w zakładach przemysłowych.

Importy

pl:Fire_hydrant/Poznan Baza hydrantów zewnętrznych miasta Poznania

Linki itp.

 • Niem: jak znaleźć hydrant? wskazówki po polsku wkrótce
 • Proposed features/Fire Hydrant‎ (zintegrowane w niniejszy opis)
 • Mapa pokazująca w OSM promień zasięgu hydrantu, np.75m: [2] (w Polsce przepisy budowlane nakazują budowę punktów hydrantowych na sieci wodociągowej co max. 150 m – a to jest już aż 8 odcinków W75 – popularnych węży)

Wartości fire:hydrant:awwa_class

według American Water Works Association colour scheme:
Hydranty są zazwyczaj zasilane przez sieci wodociągowe na obszarach miejskich i podmiejskich. Wymiary sieci różnią się znacznie, a więc przepływ hydrantów może się znacznie różnić. Lokalizacja hydrantów jest pierwszym wymaganiem we wzajemnym wezwaniu pomocy; drugą najważniejszą informacją jest przepustowość. Niektóre jurysdykcje w Stanach Zjednoczonych dostosowały schemat kolorów określony przez American Water Works Association. W tych jurysdykcjach przepustowość może być określona po prostu przez sprawdzenie koloru maski i nakrętek hydrantu. W innych przypadkach ustalenie zdolności może być trudniejsze.

Przepływowość i schemat kolorów AWWA
Klasa Przepływowość Kolor Bonnet & Caps
AA więcej niż 1500 US gal/min Jasno niebieski
A pomiędzy 1500 a 1000 US gal/min Zielony
B pomiędzy 1000 a 500 US gal/min Żółty
C mniej niż 500 US gal/min Czerwony

Mapy wyświetlające hydranty