Pl:Key:fire_hydrant

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg fire_hydrant
(hydrant_przeciwpożarowy)
Downtown Charlottesville fire hydrant.jpg
Opis
Określenie hydrantu przeciwpożarowego. Edit or translate this description.
Grupa: Ratownictwo
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Status: w rzeczywistości

fire hydrant=* – stosowany do określenia hydrantu przeciwpożarowego.

Prefiks określający hydrant przeciwpożarowy

Stosowany w połączeniu z