Pl:Key:fire hydrant:*

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg Przedrostek fire_hydrant:*
(hydrant_przeciwpożarowy)
Downtown Charlottesville fire hydrant.jpg
Opis
Określenie hydrantu przeciwpożarowego. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ratownictwo
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Status: w rzeczywistości
taginfo: fire_hydrant:*

information sign

Ten artykuł opisuje prefiks klucza, nie zwykły klucz.

fire hydrant=* – stosowany do określenia hydrantu przeciwpożarowego.

Prefiks określający hydrant przeciwpożarowy

Stosowany w połączeniu z