Pl:Key:diameter

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg diameter
(średnica)
Diameter-2-ubt.svg
Opis
Nominalna średnica obiektu, w milimetrach. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Jednostki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: w użyciu

diameter=* - służy do oznaczenia nominalnej średnicy obiektu, w milimetrach

Rurociągi i hydranty

W technologii mechanicznej (która dotyczy rur, hydrantów) średnica nominalna jest powiązana, ale nie równa wewnętrznej średnicy obiektu.
Europejska i międzynarodowa nazwa to "DN" (diamètre nominal/średnica nominalna/Durchmesser nach Norm), w której wymiary są mierzone w milimetrach, patrz ISO 6708.

Drzewa

Ten tag można zastosować do innych funkcji, gdy ma sens użycie średnicy nominalnej.
W przypadku drzew można je traktować jako średnicę pnia drzewa mierzoną na wysokości 1,30 metra od ziemi. Zwykle odbywa się to w atmosferze arboricolture tam, gdzie się ją nazywa pierśnicą.

Jednostka miary

O ile nie określono inaczej, jednostką miary jest "mm".
Jest to konsekwencja pierwotnego użycia diameter=* dla rurociągu.

Użycie jednostki "mm" jako wartości domyślnej to wyjątek od standardowych konwencji OSM dla jednostek domyślnych, które zakładają "metr" jako jednostkę długości - zobacz width=*, height=*, length=* i inne podobne tagi. Nawet blisko powiązane tagi, takie jak diameter_crown=*, używają "metr" jako domyślną jednostkę. Mimo tej niefortunnej niespójności, możemy jednak uniknąć nieporozumień, aby wyraźnie określić wartość jednostki, np. diameter=150 mm.

Średnica wewnętrzna i zewnętrzna

W przypadku obiektów, które mają średnicę wewnętrzną i zewnętrzną, a dla których nie określono średnicy nominalnej, należałoby zastosować:

Używane w połączeniu z

Używane również jako podtag