Pl:Tag:emergency=suction_point

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

information sign

Ta strona opisująca tag jest zalążkiem. Możesz pomóc OpenStreetMap przez rozwinięcie jej.
Poszukaj inspiracji na podobnych stronach: Pl:Tag:railway=rail, Pl:Tag:waterway=dock.
Public-images-osm logo.svg emergency = suction_point
(ratownictwo = punkt_pompowania_wody)
Fire-fighting-facility node-5793842430.jpg
Opis
Punkt poboru wody do celów gaśniczych. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ratownictwo
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: w użyciu

emergency=suction_point – służy do oznaczania preferowanego punktu do pompowania wody z rzeki lub innego naturalnego zbiornika wodnego dla potrzeb straży pożarnej.

Opis

Jest zaprojektowany, aby szybko uzyskać dostęp do wody do gaszenia pożaru.