Cs:Tag:man_made=embankment

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = embankment
Mapping-Features-Road-Embankment.png
Popis
Násep. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Man made embankment.png
Skupina: Infrastruktura
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Viz též
Status: de facto

Poznámka

Jak jasně vyplývá ze statistiky Taginfo zobrazené vpravo, je mnohem obvyklejší používat embankment=yes než man_made=embankment. Tato stránka byla vytvořena, aby zdokumentovala tuto značku, ale také aby upozornila na alternativní a mnohem populárnější způsob jak násep značit. Ovšem povšimněte si, že man_made=embankment získává na popularitě - v roce 2014 embankment=yes byl užit 8 krát více, zatímco v roce 2015 pouze 5 krát více.

Když mapujete silnici, železnici nebo vodní cestu, která vede na vrcholu náspu, pak její označení embankment=yes je zjevnou volbou. Pokud chcete zmapovat násep jako vlastní prvek, pak můžete použít man_made=embankment na oddělených cestách na obou stranách jiné cesty.

Popis

V dopravě je  násyp umělá vyvýšenina, na které leží silnice, železnice nebo kanál, v nízko ležícím terénu nebo na mokřině.

Také se může jednat o umělou vyvýšeninu nad okolní krajinou, která má sloužit k přesměrování nebo zabránění záplavy řekou, jezerem nebo mořem. Viz také: Proposed_features/Dyke (sic).

Použití

Přidejte man_made=embankment na cestu tak, že levé strana je vyšší a pravá strana nižší (stejné pravidlo jako pro útes a podpůrnou zeď).

Když mikromapujete, a je to vhodné, pak můžete také zakreslit dvě paralelní cesty v opačných směrech a označit je obě jako man_made=embankment.

  • Chcete-li zakreslit zvýšený pruh země (jako na ilustraci): nakreslete dvě cesty, které ohraničují zvýšenou zem, každou označenou man_made=embankment a směřující opačnými směry.
  • Chcete-li zakreslit zvýšený areál (jako třeba pravěkou pevnost): nakreslete dvě cesty, kde vnější vede proti směru hodinových ručiček a vnitřní po směru. Dalšími cestami můžete ve velkých areálech zakreslit příkopy, škarpy, a terasy. Povšimněte si, že když zakreslíte uzavřenou cestu bez dvou přerušení (vytvořením dvou oddělených ale spojených cest) bude interpretována jako plocha a pak se nezobrazí ve standardní vrstvěǃ

Viz také