Cs:Key:cutting

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg cutting
Road cut.jpg
Popis
Označuje, že lineární prvek (např. silnice) je zahloubena pod okolní terén. Edit or translate this description.
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: používáno

Zářez - zahloubená sekce, kde silnice nebo železnice leží významně pod úrovní okolního terénu.

Jak mapovat

Cesta tvořící silnici nebo železnici musí být rozdělena na tři části: část před zářezem, samotný zářez a část za zářezem.

  1. Označte začátek zářezu uzlem.
    V JOSM rozdělte cestu tlačítkem P, v editoru Potlatch tlačítkem x.
  2. Označte konec zářezu uzlem.
    V JOSM rozdělte cestu tlačítkem P, v editoru Potlatch tlačítkem x.
  3. Nyní vyberte cestu odpovídající zářezu.
  4. Přidejte značku cutting=yes pro zářez na obou stranách, nebo cutting=left/cutting=right ve směru cesty, je-li zářez jen na jedné straně.

Ilustrace

Viz také