Cs:Key:cutting

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg cutting
Road cut.jpg
Popis
Označuje, že lineární prvek (např. silnice) je zahloubena pod okolní terén. Show/edit corresponding data item.
Skupina: vlastnosti
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: de facto

Zářez - zahloubená sekce, kde silnice nebo železnice leží významně pod úrovní okolního terénu.

Jak mapovat

Cesta tvořící silnici nebo železnici musí být rozdělena na tři části: část před zářezem, samotný zářez a část za zářezem.

  1. Označte začátek zářezu uzlem.
    V JOSM rozdělte cestu tlačítkem P, v editoru Potlatch tlačítkem x.
  2. Označte konec zářezu uzlem.
    V JOSM rozdělte cestu tlačítkem P, v editoru Potlatch tlačítkem x.
  3. Nyní vyberte cestu odpovídající zářezu.
  4. Přidejte značku cutting=yes pro zářez na obou stranách, nebo cutting=left/cutting=right ve směru cesty, je-li zářez jen na jedné straně.

Ilustrace

Viz také