Cs:Tag:barrier=retaining_wall

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = retaining_wall
Retaining wall.png
Popis
Opěrná nebo zárubní zeď Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Barrier fence mapnik.png
Skupina: Překážky
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: schválenoPage for proposal

Opěrná nebo zárubní zeď je stavba, která zadržuje zeminu nebo kameny před budovou, stavbou nebo nějakou plochou. Opěrné zdi zabraňují pohybu směrem dolů nebo erozi a poskytují oporu pro vertikální nebo téměř vertikální změny úrovně terénu.

Pro zvýšený násep, který nese silnici, železnici, nebo podobně zvažte použití man_made=embankment.

Pokud vede okolo silnice a není to člověkem postavená zeď, pak zvažte jednostranný zářez - cutting=*. Je to flexibilnější (i když trochu méně přesné), pokud dokreslujete již existující cestu, která má již jiné prvky závisející na jejím směru, například již má oneway=yes nebo cycleway:left=lane, což by se museli měnit při dodržení pravidla zdi, že "pravá strana je dole a levá strana nahoře".

Jak mapovat

ElementWay.png
Element retaining wall rend.png

barrier=retaining_wall se chová stejně jako útes natural=cliff, který nelze přejít, protože levá a pravá strana jsou v různých výškách. Nižší strana je vpravo ve směru cesty, značená tečkami, trojúhelníky, nebo podobně.

Jiné značky, které se často používají spolu s barrier=retaining_wall:

  • height=* - výška zdi
  • material=* - materiál, ze kterého je zeď postavena

Příklad