Pl:Tag:barrier=retaining_wall

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = retaining_wall
(bariera = mur_oporowy)
Retaining wall.png
Opis
Mur oporowy. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Barrier fence mapnik.png
Grupa: Bariery
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Status: zatwierdzony

barrier=retaining_wall - stosowany do oznaczenia położenia struktury, która powstrzymuje glebę lub skały przed osuwaniem się spod budynku, struktury lub obszaru.

Opis obiektu

Mury oporowe zapobiegają przemieszczaniu się zboczy lub ich erozji i dają wsparcie dla pionowych lub prawie pionowych zmian.
Prawa strona jest na dole, po lewej stronie jest góra.

Użycie

ElementWay.png
co daje Element retaining wall rend.png

Uwaga: Cześć dolna muru jest po prawej stronie idąc wzdłuż kierunku drogi, oznaczonej kropkami.

barrier=retaining_wall

Zachowuje się podobnie jak natural=cliff (urwisko), które nie jest przejściem. ponieważ lewo-prawo są na różnej wysokości.

Uwaga: Wały przeciwpowodziowe oznaczamy:

man_made=dyke

embankment=yes - (lub man made=embankment) jeżeli po wale idzie droga.