Pl:Tag:natural=cliff

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = cliff
Cliff.jpg
Opis
Pionowy lub prawie pionowy naturalny spadek terenu, zazwyczaj z gołą powierzchnią skalną. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Natural cliff-125.png
Grupa: Środowisko naturalne
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

natural=cliff - stosowany do oznaczania pionowych lub prawie pionowych klifów.

Opis obiektu

 Klif
Czoło klifu składa się zwykle z nagiej litej skały, ale czasami może również składać się z gliny, piasku, ubitego lodu lub innych materiałów stałych, jak to ma miejsce, na przykład, w postaci nadmorskich klifów i skarp.

Mapowanie

Przykład orientacji w nadmorskim miejscu.
ElementWay.png
co daje Element retaining wall rend.png

Aby odwzorować klif należy narysować linię wzdłuż krawędzi urwiska i oznaczyć ją tagiem natural=cliff.
Kierunek linii należy prowadzić tak aby górna część urwiska znajdowała się po lewej stronie linii, a dolna część po prawej stronie.
Jeśli klif nie jest idealnie pionowy, linia powinna być umieszczona wzdłuż górnej krawędzi. Okrągłe klify takie jak kratery lub skarpy można wyrysować jako linie zamknięte.

Można użyć tagi name=* i height=* w celu określenia maksymalnej pionowej odległości pomiędzy górną a dolną częścią klifu.
Jeśli w dolnej części klifu jest gruz skalny, używamy tagu natural=scree aby go oznaczyć na mapie.

Sztuczne klify

Dla sztucznego urwiska podobnego do nasypu (man_made=embankment) lub muru oporowego (barrier=retaining_wall) stosujemy inne, bardziej odpowiednie tagi.

Kiedy nie należy stosować

Tag natural=cliff nie powinien być stosowany do oznaczenia grzbietów górskich, gdzie istnieje znaczny spadek terenu po obu stronach, ale żadna z nich nie jest bliska pionu. Stosujemy wtedy tag natural=ridge lub natural=arete.
Nie należy także używać tagu natural=cliff do oznaczania nachylonej powierzchni gołej skały, ale tag natural=bare_rock.

Renderowanie

Podobne tagi

  • natural=bare_rock - obszary widocznego stałego podłoża skalnego
  • natural=rock - mała grupa skał, przymocowana do podłoża skalnego, głównie w postaci pojedynczego elementu węzła.
  • natural=stone - duże głazy i skały (głaz narzutowy lub skały spadkowe) nie przymocowane do podłoża skalnego, głównie w postaci pojedynczego elementu węzła.
  • natural=scree - rumowisko skalne.
  • natural=glacier - lodowiec.
  • natural=arete i natural=ridge - rozciągają się grzbiety gór ze spadkami do obu stronach.

Zobacz też