Pl:Tag:man_made=embankment

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = embankment
(budowla = nasyp)
Mapping-Features-Road-Embankment.png
Opis
Ukształtowanie terenu w formie nasypu. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Man made embankment.png
Grupa: Budowle
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

man_made=embankment - służy do oznaczenia nasypów ziemnych, takich jak wał przeciwpowodziowy, grobla, lub podwyższone ciągi komunikacyjne.

Opis obiektu

 Grobla,  Nasyp lub  Wał przeciwpowodziowy
Jak wynika ze statystyk przedstawionych przez Taginfo, bardziej powszechny jest w użyciu znacznik embankment=yes niż man_made=embankment. Ta strona została stworzona, aby udokumentować ten tag, ale także zwrócić uwagę na alternatywne i bardziej popularne metody znakowania takiej funkcji.

Użycie

ElementWay.png
co daje Element retaining wall rend.png

Uwaga: Cześć dolna nasypu jest po prawej stronie idąc wzdłuż kierunku drogi, oznaczonej kropkami.


Dodajemy tag man made=embankment w kierunku tak, aby po lewej stronie drogi była strona wyższa, a po prawej stronie niższa.

Dla micro-mapping, i jeżeli to stosowne, można również narysować dwie równoległe drogi w przeciwnych kierunkach i dodać znacznik man made=embankment do obu.

  • Do reprezentowania nasypu (jak na ilustracji): rysujemy dwie drogi ograniczające wzniesienie, każda oznaczona tagiem man made=embankment i idące w przeciwnych kierunkach.
  • Do przedstawienia wału (takiego jako umocnienia fortów): rysujemy dwie drogi z drogą zewnętrzną idącą w kierunku niezgodnie z wskazówkami zegara i wewnętrzną w stronę przeciwną.

Dodatkowe drogi mogą być dodane w celu zaznaczenia obecnych rowów, skarp, przedpola i tarasów w dużych obszarach.

Podwyższone drogi, linie kolejowe itp.

Podczas mapowania podniesionej autostrady, linii kolejowej, cieku lub podobnej ze sztucznymi stokami po obu stronach embankment=yes można wykorzystać do udokumentowania tego w bardzo zwartej formie bez dodatkowych geometrii. Niektórzy mapujący wolą mapować obwałowanie osobno, aby to zrobić, rysujemy dwie różne linie po obu stronach drogi lub linii kolejowej w różnych kierunkach (zgodnie z zasadą powyżej) i oznaczyć je tagiem man_made=embankment.

Jeśli podstawową funkcją sztucznie wzniesionego grzbietu jest ochrona przed zalaniem, należy użyć tagu man_made=dyke, aby to zaznaczyć.

Przykłady


Zobacz też