Cs:Tag:historic=aqueduct

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic = aqueduct
Pont Du Gard.JPG
Popis
Historický akvadukt pro přívod vody Show/edit corresponding data item.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: používáno

 Akvadukt je umělý vodní most pro přepravu vody přes mezery jako jsou údolí nebo rokle.

Modernímu potrubnímu vedení se občas také říká akvadukt, ale tato značka se zabývá pouze historickými akvadukty. Těm se, na rozdíl od moderních akvaduktů, stále říká akvadukty, i když po nich již zbyly jen fragmenty a nemohou sloužit svému původnímu účelu.

Viz také bridge=aqueduct - značka pouze pro část akvaduktu, která je zároveň mostem.

Jak mapovat

Zakreslete cestu cesta vedoucí podél akvaduktu, nebo plochu plocha jeho půdorysu. Označte historic=aqueduct.

Vhodné kombinace

Další vlastnosti mohou být (znáte-li je, přidejte je):

  • name=* - název
  • historic:civilization=* - kultura, která akvadukt původně postavila, např. staří Římané - ancient_roman
  • start_date=* - kdy byl akvadukt uveden do provozu
  • bridge=aqueduct - pro označení částí, které jsou mosty (uvědomte si, že ne všechny akvadukty jsou zároveň mosty anebo ne po celé své délce).
  • ele=* - znáte-li nadmořskou výšku konkrétních bodů akvaduktu (úroveň vody / kde dříve byla voda)
  • ruins=yes - je-li zřícený
  • wikipedia=* - odkaz na článek Wikipedie o tomto akvaduktu

V některých případech můžete chtít přidat

  • tourism=attraction - je-li akvadukt turistickou atrakcí
  • heritage=* - je-li registrován nějakou oficiální památkovou organizací

Použití relace

Akvadukty jsou obvykle dlouhé. V současné době mnoho z nich není zcela zachováno, ale najdete jejich fragmenty. Doporučujeme použít relace (kterou je potřeba teprve definovat), která spojí všechny části akvaduktu, jež byly dříve jedním souvislým objektem, i když teď již spojené nejsou.

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Viz také