Cs:Tag:man_made=silo

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = silo
Silo.jpg
Popis
Silo pro skladování sypkého materiálu. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Storage tank-14.svg
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de factoPage for proposal

 Silo je skladovací kontejner pro sypký materiál, často zrno třeba kukuřičné nebo pšeničné. Nejčastěji rozšířená forma je jedna nebo více propojených kruhových věží. Sila jsou význačnými krajinnými prvky, které usnadňují navigaci. Většinu sil může amatér snadno rozeznat od jiným staveb.

Poznámka: o této značce se nikdy formálně nehlasovalo, ale byla de facto schválena díky svému obecnému používání.

Nezaměňovat s vojenskými bunkry a sily, které je potřeba značit military=bunker.

Požadované značení

Volitelné značení

  • height=* výška v metrech
  • building:material=* materiál, ze kterého je postaveno
  • content=* - obsah
  • Co silo normálně obsahuje
    • crop=* (např. corn - kukuřici, wheat - pšenici, barley - chmel, atd.)
    • resource=* (např. aggregate - sypký stavební materiál, salt - sůl, grit - štěrk, atd.)

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!