Cs:Tag:military=bunker

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg military = bunker
Dülmen, Kirchspiel, ehem. Munitionslager Visbeck, Bunker -- 2019 -- 6428.jpg
Popis
Bunkr - budova odolná útoku Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Bunker-osmcarto.svg
Skupina: Vojenské
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Tato značka se přidává na jakýkoliv typ vojenského objektu, který má být odolný útoku. Bunkry v obranných liniích mohou být vybaveny zbraněmi a mohou být spolu propojeny pod zemí. Také se používá pro opevněná velicí stanoviště, sklady a také kryty pro civilní obyvatelstvo.

Značkou bunker_type=* určíte typ bunkru.

Jak mapovat

Přidejte uzel uzel na pozici bunkru, nebo zakreslete jeho půdorys jako plochu plocha.

Přidejte značku military=bunker.

Dále můžete popsat typ bunkru značkou bunker_type=*

Pro popis polohy bunkrů použijte značku location=*

Doplňkové značky

Viz také