Pl:Tag:military=bunker

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg military = bunker
(obiekt_wojskowy= schron)
Bunker no13.jpg
Opis
Schron. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w openstreetmap-carto
Bunker-osmcarto.svg
Grupa: Obiekty wojskowe
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w użyciu

military=bunker - służy do oznaczania budowli, będącej częścią instalacji wojskowych, zbudowanej jako schron w celu wytrzymania ataku lub przechowywania broni lub materiałów wybuchowych.

Opis obiektu

Schron

Mapowanie

Dajemy węzeł węzeł w miejscu położenia schronu lub rysujemy jego kontur jako obszar obszar.

Wartości

Klucz Wartość Opis Rendering Zdjęcie
military bunker
Bunker no13.jpg
bunker_type pillbox
munitions
hardened aircraft shelter
bunkier obronny
schron na amunicję
wzmocniony hangar do przechowywania i chronienia samolotów wojskowych przed atakiem wroga.
Pillbox at Curzon Bridges (South) cropped.jpg
location underground
overground
Położenie schronu: na powierzchni lub podziemny.

Dodatkowe oznaczenia

Zobacz też

building=bunker