Pl:Key:military

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg military
Key military.JPG
Opis
Obiekty, budynki i obszary wykorzystywane przez wojsko. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Obiekty wojskowe
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 21
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

military=* – stosowany do opisu budynków oraz gruntów używanych przez różne rodzaje wojska i grup paramilitarnych.

Z kolei landuse=military można zastosować do obszarów lądowych, których właścicielem jest wojsko.

Wartości

Tabela przedstawia często używane wartości od najczęściej używanej. Więcej można znależć na Taginfo. Tabelę można posortować alfabetycznie według pierwszej kolumny.

Wartość Opis
bunker Schron.
barracks Koszary wojskowe.
trench Wojskowa transzeja.
checkpoint Wojskowy punkt kontrolny.
office Biuro wojskowe, np. ogólne biuro sztabowe, wojskowe biuro rekrutacyjne itp.
range Strzelnica wojskowa dla żołnierzy.
nuclear_explosion_site Miejsce testowania broni jądrowej.
danger_area Strefa o ograniczonym dostępnie wokół obszaru niebezpiecznego.
airfield Miejsce lądowania samolotów wojskowych.
yes
training_area Poligon wojskowy.
naval_base Używanie tego tagu jest odradzane, zamiast niego należy używać tag:military=base i tag:military_service=navy.
shelter
obstacle_course Wojskowy tor przeszkód.
road
cordon
casemate
ammunition Przestrzeń do przechowywania amunicji wojskowej.
abandoned
base Baza wojskowa.
observation_post
bombcrater
turret
inne, wpisane przez użytkownika Zobacz używane wartości na Taginfo

Zobacz też