Pl:Tag:military=checkpoint

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg military = checkpoint
Checkpoint.JPG
Opis
Wojskowy punkt kontrolny. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Obiekty wojskowe
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

military=checkpoint - stosowany do dodatkowego oznaczenia położenia wojskowego punktu kontrolnego.

Opis obiektu

 Security checkpoint - miejsce ewentualnego dostępu do ograniczonego lub zabezpieczonego obszaru, w którym osoby cywilne i pojazdy będą kontrolowane przez władze wojskowe.

Mapowanie

Zaznaczamy węzeł węzeł położenia punktu kontrolnego i dodajemy tagi"

Zobacz też