Cs:Key:content

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg content
Water Storage Tank and Track Across Outer Marsh - geograph.org.uk - 806706.jpg
Popis
Popis obsahu nějakého prvku. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Klíč content=* lze přidat k prvků, které slouží k uskladňování materiálu, aby se popsal jejich obsah.

Hodnoty

Pokud obsah neznáte, pak ovšem nepřidávejte značku content=unknown dokud nebude skutečný obsah zjištěn.

Možné chyby ve značení

Také se používají značky contents=* a storage=*. Jelikož sémantický rozdíl je zanedbatelný, doporučuje se zaměřit se na content=*, kterou používá většina mapperů.

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!