Cs:Key:substance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg substance
High angle.jpg
Popis
Látka přepravovaná potrubím Show/edit corresponding data item.
Skupina: Pipelines
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Tato značka popisuje látku přepravovanou potrubním vedením nebo zpracovávanou v souvisejícím zařízení.

Klíč Hodnota Popis
substance water voda pro pití použijte spíše drinking_water=*, je-li to možné
rainwater dešťová voda, voda z tajícího sněhu apod. neznečištěná
gas  zemní plyn
lng  zkapalněný zemní plyn
cng  stlačený zemní plyn
oil nerafinovaná  ropa, jak je vytěžena ze země
multiphase kombinace plynu, ropy a vody; obvykle v potrubí, které vede od těžní věže ke zpracovávajícímu zařízení
hydrogen  vodík
butane  butan
propane  propan
methane  methan
propylene  propen
ethylene  ethen
ammonia  amoniak
hydrocarbons  uhlovodíky - obecná značka, kterou lze použít, když látka v potrubí není známa přesně
chemicals chemikálie - obecná značka, kterou lze použít, když chemikálie v potrubí není známa přesně
fuel  benzín - připravený k použití ve spalovacím motoru, atd.
cable kabely a kabelová vedení pro elektřinu, telekomunikace, atd.
heat médium pro přenos tepla, hlavně k obytným domům
slurry tekutá směs práškových pevných materiálů s tekutinou, kvůli snadnému transportu
sewage  odpadní voda

Pokud látka, kterou potrubí vede, zde není uvedena, pak si sami zvolte nějakou rozumnou hodnotu.

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!