Pl:Key:substance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg substance
(substancja)
High angle.jpg
Opis
Substancje transportowane rurociągami. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 7
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

substance=* - służy do dodatkowego oznaczenia rodzaju substancji transportowanej w rurociągu lub przetwarzanej w powiązanych obiektach.

Opis obiektu

Wartości

Tag Wartość Opis Taginfo
substance water woda, dodatkowo patrz drinking_water=*
rainwater woda z opadów, nie zanieczyszczona
sewage ścieki
gas gaz ziemny
lng skroplony gaz ziemny
cng sprężony gaz ziemny
oil nierafinowana ropa naftowa, wypompowywana z ziemi
multiphase połączenie gazu, oleju i wody; zwykle w rurociągach biegnących od głowicy odwiertu do zakładu przetwórczego.
hydrogen wodór
butane butan
propane propan
methane metan
propylene propen
ethylene eten
ammonia amoniak
kerosene nafta
hydrocarbons węglowodory, ogólny znacznik, który może zostać użyty, jeśli rodzaj substancji w rurociągu nie jest znany
chemicals ogólny znacznik, który może być użyty, jeśli rodzaj substancji chemicznej w rurociągu nie jest znany
fuel paliwo dowolnego rodzaju. Stosujemy fuel=* dla bardziej szczegółowej definicji.
cable Należy rozważyć użycie power=cable lub communication=line.
heat ciepło nie jest substancją, lecz rodzajem energii i wymaga czynnika do przeniesienia/przechowywania. Należy rozważyć użycie hot_water, steam. Patrz heat distribution network pipelines.
slurry mieszanina płynna sproszkowanego ciała stałego z cieczą, dla łatwego transportu

Jeśli medium w rurociągu, które tagujesz, nie jest tutaj wymienione, wybierz wartość według własnego uznania.

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!

Zobacz też