Pl:Key:resource

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg resource
Opis
Służy do wskazania zasobu lub minerału związanego z obiektem. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 4
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

Ogólnie

Ta lista zawiera możliwe wartości znacznika resource. Autorzy powinny jednak pamiętać o złożoności, różnorodności i a nawet sprzecznościach w przemyśle wydobywczym. Na przykład piaski mineralne dostarczają rudy wielu metali, włączając w to tytan, który to pochodzi tak naprawdę z minerału zwanego rutylem. Rutyl wydobywany w tej samej kopalni może także służyć jako osobny surowiec do wyrobu białego barwnika. Zatem tę kopalnię można nazwać kopalnią piasków mineralnych, kopalnią tytanu czy też rutylu. W tym przypadku sugeruję użycie rutylu w opisie, oraz dodanie innych minerałów w niej wydobywanych (zwykle są to ilmenit i cyrkon).

Wikipedia była głównym źródłem informacji na podstawie której stworzono tę listę.

List najczęściej występujących minerałów

Tag Image Description Wikipedia
resource=aggregate option Kruszywo - włączając do tej grupy: glinę, piasek, kamyczki, żwir, odłamki kamieni czy betonu oraz wszystko inne co można uznać za osobny surowiec wikipedia:pl:Kruszywo
resource=bauxite option Boksyt - ruda tlenku glinu oraz aluminium wikipedia:pl:Boksyt
resource=coal option Węgiel kopalny - włączając do tej grupy węgiel czarny, węgiel brunatny, antracyt, koks, węgiel energetyczny. Torf jest w osobnej kategorii. W czasie dyskusji na forum postanowiono, aby nie wprowadzać bardziej szczegółowego podziału wikipedia:pl:Węgle_kopalne
resource=copper option Miedź wikipedia:pl:Miedź
resource=dimension_stone option Materiał budowlany - włączając w to kamienie budowlane, kamienie oraz kamienie konstrukcyjne wikipedia:pl:Materiał_budowlany
resource=gold option Złoto wikipedia:pl:Złoto
resource=ilmenite option Ilmenit (żelaziak tytanowy) - minerał często spotykany w piaskach mineralnych wikipedia:pl:Ilmenit
resource=iron_ore option Rudy żelaza - hematyt, magnetyt, limonit, goethyt oraz syderyt wikipedia:pl:Rudy_żelaza
resource=lead option Ołów wikipedia:pl:Ołów
resource=limestone option Wapień oraz kreda wikipedia:pl:Wapień
resource=nickel option Nikiel wikipedia:Nikiel
resource=rutile option Rutyl - minerał często spotykany w piaskach mineralnych wikipedia:pl:Rutyl
resource=salt option Sól wikipedia:pl:Sól
resource=silver option Srebro wikipedia:pl:Srebro
resource=tin option Cyna wikipedia:pl:Cyna
resource=zinc option Cynk wikipedia:pl:Cynk
resource=zircon option Cyrkon - minerał często spotykany w piaskach mineralnych, główna ruda pierwiastku o tej samej nazwie cyrkonu (Zr) wikipedia:pl:Cyrkon

More comprehensive list

There are a number of metals left off because they are only produced as a by product. There is a large number of industrial minerals, the major ones are listed, more can be added. This list doesn't contain the already mentioned resources (quick reference list).

Tag Image Description Wikipedia
resource=antimony option wikipedia:Antimony
resource=arsenic option wikipedia:Arsenic
resource=asbestos option wikipedia:Asbestos
resource=barite option industrial mineral and ore of Barium wikipedia:Baryte
resource=bastnäsite option ore of a number of rare earth elements (REE) wikipedia:Bastnäsite
resource=bentonite option wikipedia:bentonite
resource=beryl option wikipedia:beryl
resource=bismuth option mostly produced as a by product wikipedia:bismuth
resource=bitumen option wikipedia:bitumen
resource=borax option industrial mineral wikipedia:borax
resource=boron option wikipedia:boron
resource=bromide wikipedia:bromide
resource=caesium option wikipedia:caesium
resource=chromite option ore of chromium wikipedia:chromite
resource=cobalt option wikipedia:cobalt
resource=diamond option includes gem or industrial diamonds wikipedia:Diatomaceous_earth
resource=diatomite option also known as Diatomaceous earth or Kieselgur wikipedia:diatomite
resource=dolomite option wikipedia:dolomite
resource=feldspar option wikipedia:feldspar
resource=fluorite option wikipedia:fluorite
resource=garnet option wikipedia:garnet
resource=graphite option wikipedia:graphite
resource=gypsum option wikipedia:gypsum
resource=iodine option from caliche deposits wikipedia:iodine
resource=jade option wikipedia:jade
resource=kaolinite option wikipedia:Kaolinite
resource=lanthanum option main ores are monazite and bastnäsite wikipedia:lanthanum
resource=lithium option wikipedia:lithium
resource=magnesite option industrial mineral and ore of magnesium wikipedia:magnesite
resource=magnesium option wikipedia:magnesium
resource=manganese option wikipedia:manganese
resource=marble option wikipedia:marble
resource=mercury option main ore is cinnabar wikipedia:Mercury_(element)
resource=mica option wikipedia:mica
resource=molybdenite option main ore of Molydbenum wikipedia:molybdenite
resource=monazite option ore for a number of rare earth elements (REE) wikipedia:monazite
resource=niobium option wikipedia:niobium
resource=oil_sand wikipedia:oil_sands
resource=oil_shale option wikipedia:oil_shale
resource=opal option wikipedia:opal
resource=palladium option wikipedia:palladium
resource=peat option wikipedia:peat
resource=perlite option wikipedia:perlite
resource=phospate wikipedia:phospate
resource=potash option wikipedia:potash
resource=platinum option wikipedia:platinum
resource=radium option wikipedia:radium
resource=ruby option wikipedia:ruby
resource=rubidium option wikipedia:rubidium
resource=sapphire option wikipedia:sapphire
resource=scandium option wikipedia:scandium
resource=silica option including quartz wikipedia:Silicon_dioxide
resource=sodium_carbonate option wikipedia:sodium_carbonate
resource=spongolite option wikipedia:spongolite
resource=strontium option wikipedia:strontium
resource=sulphur option wikipedia:sulphur
resource=talc option wikipedia:talc
resource=terbium option wikipedia:terbium
resource=tantalum option wikipedia:tantalum
resource=topaz option wikipedia:topaz
resource=tungsten option ores include wolframite and scheelite wikipedia:tungsten
resource=uranium option includes yellow cake wikipedia:uranium
resource=vanadium option wikipedia:vanadium
resource=vermiculite option wikipedia:vermiculite
resource=wollastonite option wikipedia:wollastonite
resource=yttrium option wikipedia:yttrium
resource=zeolite option wikipedia:zeolite

Zobacz też