Pl:Key:resource

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg resource
Opis
Służy do wskazania zasobu lub minerału związanego z obiektem. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 4
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

Ogólnie

Ta lista zawiera możliwe wartości znacznika resource. Autorzy powinny jednak pamiętać o złożoności, różnorodności i a nawet sprzecznościach w przemyśle wydobywczym. Na przykład piaski mineralne dostarczają rudy wielu metali, włączając w to tytan, który to pochodzi tak naprawdę z minerału zwanego rutylem. Rutyl wydobywany w tej samej kopalni może także służyć jako osobny surowiec do wyrobu białego barwnika. Zatem tę kopalnię można nazwać kopalnią piasków mineralnych, kopalnią tytanu czy też rutylu. W tym przypadku sugeruję użycie rutylu w opisie, oraz dodanie innych minerałów w niej wydobywanych (zwykle są to ilmenit i cyrkon).

Wikipedia była głównym źródłem informacji na podstawie której stworzono tę listę.

List najczęściej występujących minerałów

Tag Image Description Wikipedia
resource=aggregate option Kruszywo - włączając do tej grupy: glinę, piasek, kamyczki, żwir, odłamki kamieni czy betonu oraz wszystko inne co można uznać za osobny surowiec wikipedia:pl:Kruszywo
resource=bauxite option Boksyt - ruda tlenku glinu oraz aluminium wikipedia:pl:Boksyt
resource=coal option Węgiel kopalny - włączając do tej grupy węgiel czarny, węgiel brunatny, antracyt, koks, węgiel energetyczny. Torf jest w osobnej kategorii. W czasie dyskusji na forum postanowiono, aby nie wprowadzać bardziej szczegółowego podziału wikipedia:pl:Węgle_kopalne
resource=copper option Miedź wikipedia:pl:Miedź
resource=dimension_stone option Materiał budowlany - włączając w to kamienie budowlane, kamienie oraz kamienie konstrukcyjne wikipedia:pl:Materiał_budowlany
resource=gold option Złoto wikipedia:pl:Złoto
resource=ilmenite option Ilmenit (żelaziak tytanowy) - minerał często spotykany w piaskach mineralnych wikipedia:pl:Ilmenit
resource=iron_ore option Rudy żelaza - hematyt, magnetyt, limonit, goethyt oraz syderyt wikipedia:pl:Rudy_żelaza
resource=lead option Ołów wikipedia:pl:Ołów
resource=limestone option Wapień oraz kreda wikipedia:pl:Wapień
resource=nickel option Nikiel wikipedia:Nikiel
resource=rutile option Rutyl - minerał często spotykany w piaskach mineralnych wikipedia:pl:Rutyl
resource=salt option Sól wikipedia:pl:Sól
resource=silver option Srebro wikipedia:pl:Srebro
resource=tin option Cyna wikipedia:pl:Cyna
resource=zinc option Cynk wikipedia:pl:Cynk
resource=zircon option Cyrkon - minerał często spotykany w piaskach mineralnych, główna ruda pierwiastku o tej samej nazwie cyrkonu (Zr) wikipedia:pl:Cyrkon

More comprehensive list

There are a number of metals left off because they are only produced as a by product. There is a large number of industrial minerals, the major ones are listed, more can be added. This list doesn't contain the already mentioned resources (quick reference list).

Tag Image Description Wikipedia
resource=antimony option wikipedia:Antimony
resource=arsenic option wikipedia:Arsenic
resource=asbestos option wikipedia:Asbestos
resource=barite option industrial mineral and ore of Barium wikipedia:Baryte
resource=bastnäsite option ore of a number of rare earth elements (REE) wikipedia:Bastnäsite
resource=bentonite option wikipedia:bentonite
resource=beryl option wikipedia:beryl
resource=bismuth option mostly produced as a by product wikipedia:bismuth
resource=bitumen option wikipedia:bitumen
resource=borax option industrial mineral wikipedia:borax
resource=boron option wikipedia:boron
resource=bromide wikipedia:bromide
resource=caesium option wikipedia:caesium
resource=chromite option ore of chromium wikipedia:chromite
resource=cobalt option wikipedia:cobalt
resource=diamond option includes gem or industrial diamonds wikipedia:Diatomaceous_earth
resource=diatomite option also known as Diatomaceous earth or Kieselgur wikipedia:diatomite
resource=dolomite option wikipedia:dolomite
resource=feldspar option wikipedia:feldspar
resource=fluorite option wikipedia:fluorite
resource=garnet option wikipedia:garnet
resource=graphite option wikipedia:graphite
resource=gypsum option wikipedia:gypsum
resource=iodine option from caliche deposits wikipedia:iodine
resource=jade option wikipedia:jade
resource=kaolinite option wikipedia:Kaolinite
resource=lanthanum option main ores are monazite and bastnäsite wikipedia:lanthanum
resource=lithium option wikipedia:lithium
resource=magnesite option industrial mineral and ore of magnesium wikipedia:magnesite
resource=magnesium option wikipedia:magnesium
resource=manganese option wikipedia:manganese
resource=marble option wikipedia:marble
resource=mercury option main ore is cinnabar wikipedia:Mercury_(element)
resource=mica option wikipedia:mica
resource=molybdenite option main ore of Molydbenum wikipedia:molybdenite
resource=monazite option ore for a number of rare earth elements (REE) wikipedia:monazite
resource=niobium option wikipedia:niobium
resource=oil_sand wikipedia:oil_sands
resource=oil_shale option wikipedia:oil_shale
resource=opal option wikipedia:opal
resource=palladium option wikipedia:palladium
resource=peat option wikipedia:peat
resource=perlite option wikipedia:perlite
resource=phospate wikipedia:phospate
resource=potash option wikipedia:potash
resource=platinum option wikipedia:platinum
resource=radium option wikipedia:radium
resource=ruby option wikipedia:ruby
resource=rubidium option wikipedia:rubidium
resource=sapphire option wikipedia:sapphire
resource=scandium option wikipedia:scandium
resource=silica option including quartz wikipedia:Silicon_dioxide
resource=sodium_carbonate option wikipedia:sodium_carbonate
resource=spongolite option wikipedia:spongolite
resource=strontium option wikipedia:strontium
resource=sulphur option wikipedia:sulphur
resource=talc option wikipedia:talc
resource=terbium option wikipedia:terbium
resource=tantalum option wikipedia:tantalum
resource=topaz option wikipedia:topaz
resource=tungsten option ores include wolframite and scheelite wikipedia:tungsten
resource=uranium option includes yellow cake wikipedia:uranium
resource=vanadium option wikipedia:vanadium
resource=vermiculite option wikipedia:vermiculite
resource=wollastonite option wikipedia:wollastonite
resource=yttrium option wikipedia:yttrium
resource=zeolite option wikipedia:zeolite

Zobacz też