Cs:Key:resource

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg resource
Popis
Popisuje zdrojové materiály nebo minerály, které se vztahují k danému prvku. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Využití půdy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Popsané hodnoty: 3
Vhodné kombinace
Status: de facto

Obecné

Tento seznam obsahuje možné hodnoty značky resource=*. Při úpravách byste měli mít na mysli složitost, rozmary a rozpory těžebního průmyslu. Například doly na písky obsahující těžké kovy těží rudu několika různých kovů včetně titanu, který pochází z rutilu. Rutil ze stejného dolu ale může být použit jako průmyslový materiál sám o sobě (bílý pigment). Takže nazvete důl dolem na písky s těžkými kovy, titan nebo rutil? V tomto případě doporučuji uvést rutil a další těžené rudy (běžně ilmenit a zirkon).

Pro vytvoření tohoto seznamu byla referenční Wikipedie.

Seznam nejběžnějších materiálů (stačí pro většinu dolů)

Značka Ilustrace Popis Wikipedie
resource=aggregate option zahrnuje jíl, písek, oblázky, štěrk, drcený kámen, recyklovaný beton a další hodnoty, které lze použít samostatně, jedná-li se o jediný materiál  kamenivo(en)
resource=bauxite option hliníková ruda  bauxit
resource=clay jíl z  hlinišť se používá na výrobu keramiky a cihel. Stará hliniště jsou často zaplněna vodou za účelem rekreace.  jíl
resource=coal option zahrnuje černé uhlí, hnědé uhlí (lignit), antracit, koks. Rašelina se uvádí zvlášť. V diskusi na fóru bylo rozhodnuto, že se uhlí nemá dále rozlišovat.  uhlí
resource=copper option  měď
resource=dimension_stone option zahrnuje stavební kámen  kvádrový kámen(en)
resource=gold option  zlato
resource=ilmenite option minerál často těžený v dolech na písky obsahující těžké kovy  ilmenit
resource=iron_ore option zahrnuje hematit, magnetit, limonit, goethit a siderit  železná ruda
resource=lead option  olovo
resource=limestone option zahrnuje křídu  vápenec
resource=nickel option  nikl
resource=rutile option minerál často těžený v dolech na písky obsahující těžké kovy  rutil
resource=salt option  sůl(en)
resource=silver option  stříbro
resource=tin option  cín
resource=zinc option  zinek
resource=zircon option minerál často těžený v dolech na písky obsahující těžké kovy, hlavní ruda zirkonia  zirkon

Úplný seznam

Je několik kovů, které zde nejsou uvedeny, protože jsou vyráběny jen jako vedlejší produkt. Existuje velké množství průmyslových minerálů. Ty nejdůležitější jsou uvedeny níže a lze přidávat další. Tento seznam již neobsahuje materiály zmíněné výše.

Značka Ilustrace Popis Wikipedie
resource=antimony option  antimon
resource=arsenic option  arzen
resource=asbestos option  azbest
resource=barite option průmyslový minerál a baryová ruda  baryt
resource=bastnäsite option ruda několika vzácných zemin  bastnäsite(en)
resource=bentonite option  bentonit
resource=beryl option  beryl
resource=bismuth option produkováno zejména jako vedlejší produkt  bismut
resource=bitumen option  živice
resource=borax option průmyslový minerál  borax
resource=boron option  bor
resource=bromide  bromidy
resource=caesium option  cesium
resource=chromite option ruda chromu  chromit
resource=cobalt option  kobalt
resource=diamond option zahrnuje drahokamy nebo průmyslové diamanty  diamant
resource=diatomite option  křemelina
resource=dolomite option  dolomit
resource=feldspar option  živce
resource=fluorite option  fluorit
resource=garnet option  granát
resource=granite option běžný typ vyvřeliny, která je zrnitá s většími krystaly  žula
resource=graphite option  grafit
resource=gypsum option  sádrovec
resource=iodine option z vápnité kůry  jod
resource=jade option  jadeit
resource=kaolinite option  kaolinit
resource=lanthanum option hlavní rudy jsou monazit a bastnäsit  lanthan
resource=lithium option  lithium
resource=magnesite option průmyslový materiál a hořčíková ruda  magnezit
resource=magnesium option  hořčík
resource=manganese option  mangan
resource=marble option  mramor
resource=mercury option hlavní rudou je cinabarit  rtuť
resource=mica option  slída
resource=molybdenite option hlavní ruda molybdenu  molybdenit
resource=monazite option ruda několika vzácných zemin  monazit(en)
resource=niobium option  niob
resource=oil_sand  ropné písky
resource=oil_shale option  ropné břidlice
resource=opal option  opál
resource=palladium option  palladium
resource=peat option  rašelina
resource=perlite option  perlit
resource=phospate  fosfáty
resource=potash option  potaš
resource=platinum option  platina
resource=radium option  radium
resource=ruby option  rubín
resource=rubidium option  rubidium
resource=sapphire option  safír
resource=scandium option  skandium
resource=silica option včetně křemene  oxid křemičitý
resource=sodium carbonate option  uhličitan sodný (soda)
resource=spongolite option  spongolit(en)
resource=strontium option  stroncium
resource=sulphur option  síra
resource=talc option  mastek
resource=terbium option  terbium
resource=tantalum option  tantal
resource=topaz option  topaz
resource=tungsten option rudy zahrnují wolframit a scheelit  wolfram
resource=uranium option zahrnuje žlutý koláč  uran
resource=vanadium option  vanad
resource=vermiculite option  vermikulit
resource=wollastonite option  wollastonit(en)
resource=yttrium option  yttrium
resource=zeolite option  zeolit

Další / rozlišování

základní kovy (base metals) – nepoužívejte, uveďte seznam jednotlivých kovů, např. lead;zinc;silver

chrom –> uveďte jako chromite, což je jediná chromová ruda

písek s těžkými minerály – uveďte seznam jednotlivých minerálů, např. ilmenite;rutile;zircon

železo –> viz iron_ore

molybden –> viz molybdenite

vzácné zeminy (rare earth elements, REE) - uveďte seznam jednotlivých minerálů/kovů, je-li to možné.

titan –> použijte rutile

zirkonium –> použijte zircon

Viz také

a také návrhy:

Časté/možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!