Cs:Key:resource

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg resource
Osm element key.svg
Popis
Popisuje zdrojové materiály nebo minerály, které se vztahují k danému prvku. Edit or translate this description.
Skupina: Využití půdy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Popsané hodnoty: 3
Vhodné kombinace
Wikidata
Status: de facto

Obecné

Tento seznam obsahuje možné hodnoty značky resource=*. Při úpravách byste měli mít na mysli složitost, rozmary a rozpory těžebního průmyslu. Například doly na písky obsahující těžké kovy těží rudu několika různých kovů včetně titanu, který pochází z rutilu. Rutil ze stejného dolu ale může být použit jako průmyslový materiál sám o sobě (bílý pigment). Takže nazvete důl dolem na písky s těžkými kovy, titan nebo rutil? V tomto případě doporučuji uvést rutil a další těžené rudy (běžně ilmenit a zirkon).

Pro vytvoření tohoto seznamu byla referenční Wikipedie.

Seznam nejběžnějších materiálů (stačí pro většinu dolů)

Značka Ilustrace Popis Wikipedie
resource=aggregate option zahrnuje jíl, písek, oblázky, štěrk, drcený kámen, recyklovaný beton a další hodnoty, které lze použít samostatně, jedná-li se o jediný materiál kamenivo(en)
resource=bauxite option hliníková ruda bauxit
resource=clay jíl z hlinišť se používá na výrobu keramiky a cihel. Stará hliniště jsou často zaplněna vodou za účelem rekreace. jíl
resource=coal option zahrnuje černé uhlí, hnědé uhlí (lignit), antracit, koks. Rašelina se uvádí zvlášť. V diskusi na fóru bylo rozhodnuto, že se uhlí nemá dále rozlišovat. uhlí
resource=copper option měď
resource=dimension_stone option zahrnuje stavební kámen kvádrový kámen(en)
resource=gold option zlato
resource=ilmenite option minerál často těžený v dolech na písky obsahující těžké kovy ilmenit
resource=iron_ore option zahrnuje hematit, magnetit, limonit, goethit a siderit železná ruda
resource=lead option olovo
resource=limestone option zahrnuje křídu vápenec
resource=nickel option nikl
resource=rutile option minerál často těžený v dolech na písky obsahující těžké kovy rutil
resource=salt option sůl(en)
resource=silver option stříbro
resource=tin option cín
resource=zinc option zinek
resource=zircon option minerál často těžený v dolech na písky obsahující těžké kovy, hlavní ruda zirkonia zirkon

Úplný seznam

Je několik kovů, které zde nejsou uvedeny, protože jsou vyráběny jen jako vedlejší produkt. Existuje velké množství průmyslových minerálů. Ty nejdůležitější jsou uvedeny níže a lze přidávat další. Tento seznam již neobsahuje materiály zmíněné výše.

Značka Ilustrace Popis Wikipedie
resource=antimony option antimon
resource=arsenic option arzen
resource=asbestos option azbest
resource=barite option průmyslový minerál a baryová ruda baryt
resource=bastnäsite option ruda několika vzácných zemin bastnäsite(en)
resource=bentonite option bentonit
resource=beryl option beryl
resource=bismuth option produkováno zejména jako vedlejší produkt bismut
resource=bitumen option živice
resource=borax option průmyslový minerál borax
resource=boron option bor
resource=bromide bromidy
resource=caesium option cesium
resource=chromite option ruda chromu chromit
resource=cobalt option kobalt
resource=diamond option zahrnuje drahokamy nebo průmyslové diamanty diamant
resource=diatomite option křemelina
resource=dolomite option dolomit
resource=feldspar option živce
resource=fluorite option fluorit
resource=garnet option granát
resource=granite option běžný typ vyvřeliny, která je zrnitá s většími krystaly žula
resource=graphite option grafit
resource=gypsum option sádrovec
resource=iodine option z vápnité kůry jod
resource=jade option jadeit
resource=kaolinite option kaolinit
resource=lanthanum option hlavní rudy jsou monazit a bastnäsit lanthan
resource=lithium option lithium
resource=magnesite option průmyslový materiál a hořčíková ruda magnezit
resource=magnesium option hořčík
resource=manganese option mangan
resource=marble option mramor
resource=mercury option hlavní rudou je cinabarit rtuť
resource=mica option slída
resource=molybdenite option hlavní ruda molybdenu molybdenit
resource=monazite option ruda několika vzácných zemin monazit(en)
resource=niobium option niob
resource=oil_sand ropné písky
resource=oil_shale option ropné břidlice
resource=opal option opál
resource=palladium option palladium
resource=peat option rašelina
resource=perlite option perlit
resource=phospate fosfáty
resource=potash option potaš
resource=platinum option platina
resource=radium option radium
resource=ruby option rubín
resource=rubidium option rubidium
resource=sapphire option safír
resource=scandium option skandium
resource=silica option včetně křemene oxid křemičitý
resource=sodium carbonate option uhličitan sodný (soda)
resource=spongolite option spongolit(en)
resource=strontium option stroncium
resource=sulphur option síra
resource=talc option mastek
resource=terbium option terbium
resource=tantalum option tantal
resource=topaz option topaz
resource=tungsten option rudy zahrnují wolframit a scheelit wolfram
resource=uranium option zahrnuje žlutý koláč uran
resource=vanadium option vanad
resource=vermiculite option vermikulit
resource=wollastonite option wollastonit(en)
resource=yttrium option yttrium
resource=zeolite option zeolit

Další / rozlišování

základní kovy (base metals) – nepoužívejte, uveďte seznam jednotlivých kovů, např. lead;zinc;silver

chrom –> uveďte jako chromite, což je jediná chromová ruda

písek s těžkými minerály – uveďte seznam jednotlivých minerálů, např. ilmenite;rutile;zircon

železo –> viz iron_ore

molybden –> viz molybdenite

vzácné zeminy (rare earth elements, REE) - uveďte seznam jednotlivých minerálů/kovů, je-li to možné.

titan –> použijte rutile

zirkonium –> použijte zircon

Viz také

a také návrhy:

Časté/možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!