Cs:Tag:man_made=mineshaft

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = mineshaft
Mineshaft.jpg
Popis
Šachta - vertikální tunel. Edit or translate this description.
Skupina: Vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: schválenoPage for proposal

Šachta je vertikální tunel. Nepleťte si ho s horizontální štolou (adit).

Značení

Samotná šachta.

Popisuje aktuální funkci šachty, zda je dopravní (winding) nebo větrací (air).

Popisuje, co je těženo. Celý seznam hodnot najdete na stránce značky resource=*.

Pokud je nad šachtou stále viditelná těžní věž, pak by mělo být nastaveno na yes, jinak no. Také by mělo být nastaveno na no, pokud je těžní věž obestavěna budovou a není zcela zřejmě, že tato budova je součástí šachty. Vykreslovat šachtu pak lze jen pokud je přítomna hodnota yes, protože pouze tehdy je těžební věž plně viditelná v krajině.

Název dolu, ke kterému šachta přináleží.

Provozovatel šachty, obvykle stejný jako provozovatel okolního dolu.

Hloubka v metrech.

Název šachty.

Zda je šachta již nepoužívána. Je-li disused=yes, pak použijte namespace disused:man_made=mineshaft a v tomto případě by tu neměla být značka mineshaft_type=*.

Všechny tyto značky lze použít nejen na uzlu, ale i na ploše v kombinaci s building=yes, pokud kromě těžební věže existuje i budova nad šachtou.

Příklady

Je možné, že máme těžební věž, která již není používána, ale šachta je stále využívána jako větrací, pak by měla být šachta označena jako headframe=yes, mineshaft_type=air.

Viz také

a Proposed features/surface_mine(en)
a Proposed features/Mining(en)

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!