Cs:Tag:man_made=mineshaft

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = mineshaft
Hückelhoven Zeche Sophia-Jacoba Förderturm Schacht-3 0334.jpg
Popis
Šachta - vertikální tunel. Show/edit corresponding data item.
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

 Šachta je vertikální tunel. Nepleťte si ho s horizontální štolou (adit).

Značení

Samotná šachta.

Popisuje aktuální funkci šachty, zda je dopravní (winding) nebo větrací (air).

Popisuje, co je těženo. Celý seznam hodnot najdete na stránce značky resource=*.

Pokud je nad šachtou stále viditelná těžní věž, pak by mělo být nastaveno na yes, jinak no. Také by mělo být nastaveno na no, pokud je těžní věž obestavěna budovou a není zcela zřejmě, že tato budova je součástí šachty. Vykreslovat šachtu pak lze jen pokud je přítomna hodnota yes, protože pouze tehdy je těžební věž plně viditelná v krajině.

Název dolu, ke kterému šachta přináleží.

Provozovatel šachty, obvykle stejný jako provozovatel okolního dolu.

Hloubka v metrech.

Název šachty.

Zda je šachta již nepoužívána. Je-li disused=yes, pak použijte namespace disused:man_made=mineshaft a v tomto případě by tu neměla být značka mineshaft_type=*.

Všechny tyto značky lze použít nejen na uzlu, ale i na ploše v kombinaci s building=yes, pokud kromě těžební věže existuje i budova nad šachtou.

Příklady

Je možné, že máme těžební věž, která již není používána, ale šachta je stále využívána jako větrací, pak by měla být šachta označena jako headframe=yes, mineshaft_type=air.

Viz také

a Proposed features/surface_mine(en)
a Proposed features/Mining(en)

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!