Cs:Tag:man_made=storage_tank

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = storage_tank
Pabst Brewing Complex storage tank.jpg
Popis
Skladovací tank pro tekutiny nebo stlačený plyn. Edit or translate this description.
Skupina: Vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: de factoPage for proposal

Skladovací tanky (cisterny) jsou časté dobře viditelné krajinné prvky a tedy jsou vhodné k zmapování.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu tanku. Označte jako man_made=storage_tank.

Vhodné kombinace

  • height=* - výška v metrech
  • content=* - typický obsah tanku
  • capacity=* - kapacita v metrech krychlových. Pokud je udána váha, přidejte odpovídající jednotku t nebo kg (viz Cs:Map Features/Jednotky). Nezapomeňte na mezeru mezi číslem a jednotkou.
  • material=* - hlavní materiál, ze kterého je tank vyroben
  • location=* - umístění, výchozí je overground.
    • location=underground - podzemní
    • location=partially_underground - částečně podzemní (navrhováno, viz diskusní stránku)
  • operator=* - provozovatel

Skladovací tank není budovou, takže nepřidávejte značku building=yes.

Příklad

Ilustrace Značení
Gaskessel gr.jpg
man_made=storage_tank
content=oil

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!