Cs:Tag:man_made=storage_tank

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = storage_tank
Pabst Brewing Complex storage tank.jpg
Popis
Skladovací tank pro tekutiny nebo stlačený plyn. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Storage tank-14.svg
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Skladovací tanky ( cisterny) jsou časté dobře viditelné krajinné prvky a tedy jsou vhodné k zmapování.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu tanku. Označte jako man_made=storage_tank.

Vhodné kombinace

  • height=* - výška v metrech
  • content=* - typický obsah tanku
  • capacity=* - kapacita v metrech krychlových. Pokud je udána váha, přidejte odpovídající jednotku t nebo kg (viz Cs:Map Features/Jednotky). Nezapomeňte na mezeru mezi číslem a jednotkou.
  • material=* - hlavní materiál, ze kterého je tank vyroben
  • location=* - umístění, výchozí je overground.
    • location=underground - podzemní
    • location=partially_underground - částečně podzemní (navrhováno, viz diskusní stránku)
  • operator=* - provozovatel

Skladovací tank není budovou, takže nepřidávejte značku building=yes.

Příklad

Ilustrace Značení
Gaskessel gr.jpg
man_made=storage_tank
content=oil

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!