Cs:Map Features2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pozor! Tato stránka je již pro server příliš složitá a proto je rozdělena na dvě části. První stránka je zde.

Hlavní značky (Primary features) - druhá část

Volný čas (Leisure)

Značky pro sportovní zařízení a objekty pro trávení volného času. Více informací najdete na stránce Leisure.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
leisure adult_gaming_centre uzel plocha Místo, kde se hrají placené hry, např. výherní automaty, videohry, simulátory, pinball atd. Pouze pro dospělé, na rozdíl od leisure=amusement_arcade.
Slot machines in Venetian.jpg
leisure amusement_arcade uzel plocha Místo, kde se hrají placené hry, např. videohry, simulátory, pinball atd. Bez věkového omezení, na rozdíl od leisure=adult_gaming_centre.
Amusement arcade-14.svg
Dave & Buster's video arcade in Columbus, OH - 17910.JPG
leisure bandstand uzel plocha Otevřený altán, kde mohou koncertovat hudební skupiny.
HornimanBandstandsmall.jpg
leisure bathing_place uzel plocha Public place where you can freely bath in nature.
Olympus digital camera (7751459280).jpg
leisure beach_resort uzel plocha Přímořské letovisko. Označuje hranice pláže a k ní příslušejícího vybavení, jako jsou sprchy, záchody, převlékárny, kiosky, parkoviště, ... Oblast může být oplocena a se zpoplatněným vstupem.
Přírodní pláž bez vybavení se značí natural=beach.
Beach resort-14.svg
Beach resort.jpg
leisure bird_hide uzel plocha Pozorovatelna ptactva. Skrýš, často maskovaná, určená pro pozorování divokých zvířat, zejména ptáků.
Bird hide-14.svg
Belvide-gazebo.jpg
leisure bleachers plocha Raised, tiered rows of benches found at spectator events
Bleachers.jpg
leisure bowling_alley uzel plocha A facility that is equipped to play the game of bowling.
Bowling alley-14.svg
North Korea Bowling Alley.jpg
leisure common uzel plocha Pro označení pozemků, kde má veřejnost ve Velké Británii obecná práva pro nějaké volnočasové aktivity.
leisure dance uzel plocha Tančírna. Místo, kde se pravidelně provozuje tanec jako společenská aktivita a je to primární účel tohoto zařízení. Nejsou to ani noční kluby, ani restaurace.
Webster Hall by David Shankbone.jpg
leisure disc_golf_course uzel plocha Hřiště na  disc golf
Disc golfer and basket.jpg
leisure dog_park uzel plocha Civičiště/výběh pro psy. Prostor určený pro výcvik nebo výběh psů, kde nemusí psi být na vodítku. Může být ohrazen.
Rendering-leisure dog park.png
DogPark.jpg
leisure escape_game uzel plocha  Úniková hra - reálná dobrodružná hra, ve které hráči řeší sérii hádanek za použití indicií, nápověd a strategie, aby splnili úkol a dostali se ven ve stanoveném čase.
Conundrum Escape Room.jpg
leisure firepit uzel plocha Ohniště. Stálé místo určené k založení ohně.
Firepit.svg
Camp site.jpg
leisure fishing uzel plocha Rybaření. Značka postrádající jasnou definici. Používá se spolu s fishing=yes/no/private/permissive.
Fishing-14.svg
Angler.jpg
leisure fitness_centre uzel plocha Fitness centrum je místo se stroji na cvičení a/nebo hodinami fitness a tance.
Fitness.svg
Gym 1-1-.jpg
leisure fitness_station uzel plocha A place with exercise machines, single or collection of, outdoor.
Fitness.svg
Outdoor gym in Parque de Bateria, Torremolinos.JPG
leisure garden uzel plocha Zahrada. Místo, kde jsou pěstovány květiny a jiné rostliny v organizovaném uspořádání pro ozdobu, nebo vědecké účely. Pokud je zahrada veřejně přístupná, přidejte access=yes.
Rendering-area-leisure-garden.png
SF Japanese Garden.JPG
leisure golf_course uzel plocha Golfové hřiště. Implikuje značku sport=golf. Vybavení hřiště můžete popsat dalšími značkami golf=*.
Rendering-leisure-golf course.png
Spanish-Bay-First-Tee.jpg
leisure hackerspace uzel plocha Hackerspace. Zájmový klub, kde se stýkají lidé se stejným zaměřením, např. na počítače, technologie, vědu a elektronické umění.
Protospace, a Hackerspace.jpg
leisure horse_riding uzel plocha Zařízení, kde lidé praktikují jízdy na koni, obvykle ve volném čase.
Warendorf, Reitanlage Josephshof -- 2014 -- 8591 -- Ausschnitt.jpg
leisure ice_rink uzel plocha Kluziště nebo zimní stadion. Místo, kde se dá bruslit nebo hrát lední hokej. Je-li pouze sezónní, přidejte seasonal=yes.
Rendering-leisure ice rink.png
Icerink2.jpg
leisure marina uzel plocha Přístaviště pro jachty. Plocha země a vody určená k kotvení jacht. Kotvení většinou vyžaduje souhlas vlastníka a bývá za poplatek. Zahrnuje i toalety, sprchy, restaurace, ... Velké přístavy pro zámořské lodi se značí harbour=*.
Rendering-leisure marina.png
Marina.jpg
leisure miniature_golf uzel plocha Minigolf. Místo nebo plocha, kde je možné hrát minigolf.
Rendering-leisure miniature golf.png
1st course of bahn golf.jpg
leisure nature_reserve uzel plocha Přírodní rezervace. V ČR použijte i boundary=protected_area, protože umožňuje lépe popsat druh rezervace.
Natianal park.png
Black Opal Spring in Biscuit Basin.JPG
leisure outdoor_seating uzel plocha Areas for outdoor gastronomy.
Outdoor seating-14.svg
Seminaris CampusHotel Berlin 4.jpg
leisure park uzel plocha Park. Otevřená zelená plocha určená pro rekreaci. Obvykle vlastněná městem. Může být i oplocený, případně na noc zavřený.
Rendering-area-leisure-park.png
3015-Central Park-Sheep Meadow.JPG
leisure picnic_table uzel plocha Stůl pro pinknik
Table-16.svg
Picnic table.jpg
leisure pitch uzel plocha Hřiště. Plocha pro provozování sportu. Doplňte druh sportu pomocí značky sport=*, případně popište povrch hřiště značkou surface=*.
Rendering-leisure-pitch.png
County-Ground-STFC-pitch-2006.JPG
leisure playground uzel plocha Hřiště pro děti. Jeho vybavení můžete podrobněji popsat značkami playground=*.
Playground-16.svg
Children playing on a modern playground.jpg
leisure resort uzel plocha A place used for relaxation or recreation, attracting visitors for vacations, tourism and/or going swimming in a pool and/or a nearby body of water.
Town and Country fh000023.jpg
leisure sauna uzel plocha A small room or house designed to experience dry or wet heat sessions, or an establishment with one or more of these and auxiliary facilities.
Sauna-14.svg
Highgrove Sauna.jpg
leisure slipway node way Lodní skluz. Místo pro spouštění lodí na vodu.
Transport slipway.svg
Swanage lifeboat on its slipway 1.JPG
leisure sports_centre uzel plocha Sportovní centrum. Zařízení, kde jsou provozovány různé sporty, které specifikujte značkou sport=*. Mapujete-li jako plochu, pak značku leisure=sports_centre použijte jen jednou na vnější obvod celého zařízení.
Area leisure=playground.png
Western Lesiure Centre Cardiff.JPG
leisure sports_hall uzel plocha A sufficiently large single room that is suitable for practising sports indoors and does not have a "centre" character.
體育館的籃球場 - panoramio.jpg
leisure stadium uzel plocha Sportovní stadion s tribunami. Zahrnuje celou budovu i s hrací plochou. Samotnou hrací plochu označte jako leisure=pitch. Můžete přidat i maximální kapacitu značkou capacity=*.
Area leisure=playground.png
Notre-dame-stadium.jpg
leisure summer_camp uzel plocha Letní tábor. Letní tábor pro děti, kde tráví svůj čas pod dozorem vedoucích.
Summer camp example wartenberg 2015 01.jpeg
leisure swimming_area area Oblast pro plavání - místo na řece, jezeře nebo jiné vodě, kde je povoleno plavání.
Swimming-16.svg
Pobierowo02.JPG
leisure swimming_pool uzel plocha Plavecký bazén. Můžete přidat i délku bazénu značkou length=*. Sice existuje i značka amenity=swimming_pool, ale radši používejte tuhle.
Example swimming pool.png
Pool i.jpg
leisure tanning_salon uzel plocha Place where customers can use UV lamps to tan their skin.
Tanning bed in use (2).jpg
leisure track cesta plocha Závodní dráha. Běžecká dráha, cyklodráha nebo i dráha pro zvířata. Přidejte i počet drah, jsou-li vyznačeny, značkou lanes=* a provozovaný sport značkou sport=*. Pro motorsport použijte značku highway=raceway.
Rendering-leisure-pitch.png
Jahnkampfbahn hamburg.jpg
leisure trampoline_park cesta plocha An leisure facility consisting of many interlinked trampolines
House of Air The Matrix.jpg
leisure water_park uzel plocha Aquapark. Vodní zábavní park, kde se nachází bazény, tobogán, divoká řeka, gejzíry, vodotrysky, apod.
Swimming-16.svg
Caribe01.jpg
leisure wildlife_hide uzel plocha Pozorovatelna. Skrýš pro pozorování divokých zvířat. Viz také používanější značku leisure=bird_hide.
Wildlife Hide, Uath Lochan - geograph.org.uk - 707260.jpg
leisure další hodnoty uzel cesta plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Armáda (Military)

Používáno pro zakreslování zařízení a pozemků používaných armádou. Více informací najdete na stránce Vojenské.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
military airfield uzel plocha Vojenské letiště
Dscf1158 600.jpg
military ammunition uzel plocha Muniční sklad
military barracks uzel plocha Budovy kasáren
Oulu barracks Jul-Aug2008 001.jpg
military bunker uzel plocha Bunkr, pevnůstka, opevněná budova.
Pro historické pohraniční opevnění použijte:
Bunker-osmcarto.svg
Dülmen, Kirchspiel, ehem. Munitionslager Visbeck, Bunker -- 2019 -- 6428.jpg
military checkpoint uzel Místo vstupu do vyhrazené nebo zabezpečené oblasti, kde civilní osoby a vozidla prochází vojenskou kontrolou.
Checkpoint Charlie
military danger_area uzel plocha Nebezpečná oblast s omezením vstupu Area=military=danger area.png
Edge of the Danger Area - geograph.org.uk - 1298659.jpg
military launchpad uzel cesta Launchpads used for military purposes, see tag:aeroway=launchpad for civilian use
V2 rocket.JPG
military naval_base uzel plocha Vojenská námořní základna
Kidd class vs Spruance class.jpg
military nuclear_explosion_site uzel plocha Oblast testování jaderných zbraní
Nuclear artillery test.jpg
military obstacle_course cesta plocha Vojenská překážková dráha
US Navy 020423-N-6237W-001 SWAT team training.jpg
military office uzel plocha Vojenské kanceláře
Army Careers Oxford 20051022.jpg
military range uzel plocha Střelnice. Oblast, kde se provádí ostrá střelba
Bundeswehr shooting M16.jpg
military training_area plocha Vojenský výcvikový prostor. Oblast, kde se cvičí vojáci a kde se testují zbraně nebo jiné vojenské technologie
Truppenuebungsplatz Warnschild.jpg
military trench uzel cesta Vojenský zákop
Lancashire Fusiliers trench Beaumont Hamel 1916.jpg
military další hodnoty uzel plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Přírodní prvky a krajinný pokryv (Natural)

Značky pro popis přírodních prvků v krajině, včetně těch, které byly pozměněny člověkem. Více informací najdete na stránce Přírodní.

Klíč Hodnota Prvek Popis Tag Usage[1] Vykreslování Ilustrace

Související s vegetací nebo povrchem

natural fell uzel plocha  Fell. Neobdělávaná travnatá krajina ve vyšších nadmořských výškách nad hranicí stromů v alpských a subpolárních oblastech. Obecně zarostlá nekultivovanou trávou, nízkými keři a mechy. Někdy využívaná jako pastvina. No, see #545.
Fjell.jpg
natural grassland plocha  Neudržované louky a travnaté pláně. Vegetaci dominují trávy (Poaceae) a jiné  byliny. Krajina je neudržovaná, tedy pro pastvinu či kosenou louku volte spíše landuse=meadow a pro ozdobný trávník landuse=grass. Můžete přidat i druh travnatých plání značkou grassland=*.
Natural-Grassland.png
Surface grass.jpg
natural heath uzel plocha  Vřesoviště. Neobdělávaná země pokrytá keři, případně s malými stromy. Obvykle ve vyšších nadmořských výškách.
Rendering-area-natural-heath-yellow.png
Lüneburger Heide 080.jpg
natural moor uzel plocha  Moor. Neobdělávaná země pokrytá nízkou vegetací. Obvykle ve vyšších nadmořských výškách. Špatně zdokumentovaná značka. Nepoužívejte ji, použijte radši nějakou přesnější! momentálně Mapnikem nevykreslováno
Moorland - geograph.org.uk - 384704.jpg
natural scrub uzel plocha  Křoví. Neobdělávaná země pokrytá keři nebo zakrslými stromy. Mohou tam být i jiné rostliny, ale keře dominují.
Rendering-area-natural-scrub.png
Starr 010831-0015 Morella faya.jpg
natural shrubbery plocha An area of shrubbery that is actively maintained or pruned by humans. A slightly wilder look is also possible currently not rendered by OSM Carto
Holiday Inn Express, Taunton. Car park shrubbery. - geograph.org.uk - 1829844.jpg
natural tree uzel Solitérní nebo význačné  stromy.
Můžete ho popsat blíže značkami height=*, circumference=*, start_date=*, denotation=*
Tree-16.svg
Tree.jpg
natural tree_row cesta  Stromořadí, alej. Zakresluje se cestou, která prochází kmeny stromů od prvního do posledního. Můžete jako uzly označit i jednotlivé stromy značkou natural=tree.
Rendering-natural tree row-mapnik.png
Row of Poplar Trees - geograph.org.uk - 242206.jpg
natural tree_stump uzel A tree stump, the remains of a cut down or broken tree.
Tree stump1 30u06.JPG
natural tundra uzel plocha Habitat above tree line in alpine and subpolar regions, principally covered with uncultivated grass, low growing shrubs and mosses and sometimes grazed.
Croix de Fer- View to South-West.JPG
natural wood uzel plocha  Prales, hospodářsky nevyužívaný les. Pro běžný les, kde se těží dřevo viz. landuse=forest
Značkou leaf_type=* (nahradila zastaralou značku wood=*) můžete blíže popsat typ lesa:
Rendering-area-natural-wood.png
Biogradska suma.jpg

Související s vodou

natural bay uzel plocha  Zátoka - velká vodní plocha částečně obklopená souší
Rendering-natural-bay.png
Lowlandman's Bay, Jura - geograph.org.uk - 25388.jpg
natural beach uzel plocha  Pláž - plocha u vody pokrytá pískem, nebo štěrkem
Rendering-area-natural-beach.png
View from Highway 1, California 25.jpg
natural blowhole uzel plocha An opening to a sea cave which has grown landwards resulting in blasts of water from the opening due to the wave action
Blowhole1.svg
natural cape uzel  Mys - výrazný výběžek pevniny do moře nebo velkého jezera
Provincetown Spit Cape Cod.jpg
natural coastline cesta  Pobřeží moře
Rendering-area-natural-coastline.png
Coastline.jpg
natural crevasse cesta plocha A large crack in a glacier
Crevasses.jpg
natural geyser uzel  Gejzír - pramen charakteristický nepravidelným únikem vody vyvrhované turbulentně (vířivě) do okolí a doprovázené vodní parou.
Strokkur, Iceland.jpg
natural glacier uzel plocha  Ledovec - plocha celoročně pokrytá ledem. Můžete doplnit, čím je ledovec pokryt surface=* a kterým směrem se pohybuje direction=*.
Glacier-area.png
Grosser Aletschgletscher 3196.JPG
natural hot_spring uzel  Termální pramen - pramen geotermálně ohřívané vody, která vystupuje ze zemské kůry.
Grand prismatic spring.jpg
natural isthmus uzel plocha A narrow strip of land, bordered by water on both sides and connecting two larger land masses.
Isthme de Langlade.jpg
natural mud uzel plocha  Bahno. Nezdokumentovaná značka. Možná bude lépe použít natural=wetland + wetland=mud?
Rendering-natural-mud-mapnik.png
Death 12 bg 082303.jpg
natural peninsula uzel plocha A piece of land projecting into water from a larger land mass, nearly surrounded by water
Shimabara Peninsula Japan SRTM.jpg
natural reef plocha A feature (rock, sandbar, coral, etc) lying beneath the surface of the water
Vanatinai, Louisiade Archipelago.jpg
natural shingle uzel plocha Nahromaděné vodou erodované kameny, obvykle oblázky a štěrk, někdy i větší.
Scree render.png
Vorderrhein Mundaun.JPG
natural shoal uzel plocha An area of the sea floor near the sea surface (literally, becomes shallow) and exposed at low tide. See natural=sand as well.
Rendering-area-natural-beach.png
SandbarLongIsland1.jpg
natural spring uzel  Pramen. Je-li voda pitná, pak značíme drinking_water=yes nebo amenity=drinking_water.
Spring-14.svg
La Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse.JPG
natural strait uzel plocha A narrow area of water surrounded by land on two sides and by water on two other sides.
Rendering-natural strait.png
ISS054-E-53958 (Strait of Dover).jpg
natural water plocha  Vodstvo - jezera, rybníky, kanály, řeky apod. Druh se dále rozlišuje značkou water=*.
Base layer water.png
Natural water.jpg
natural wetland plocha  Mokřad. Bližší popis můžete doplnit značkou wetland=*.
Rendering-area-natural-marsh-osmarender.png
Vatmark.jpg

Související s tvarem krajiny

natural arch uzel cesta plocha A rock arch naturally formed by erosion, with an opening underneath. currently not rendered by OSM Carto
Delicate Arch LaSalle.jpg
natural arete cesta  Areta - ostrý skalní hřeben. momentálně Mapnikem nevykreslováno
Arête nord du Râteau.jpg
natural bare_rock plocha  Holá skála s žádnou nebo řídkou vegetací, skrz kterou je skalní podloží jasně vidět.
Bare rock.png
Coastal rock formation.jpg
natural natural=blockfield plocha A surface covered with boulders or block-sized rocks, usually the result of volcanic activity or associated with alpine and subpolar climates and ice ages.
Blockstrom Felsenmeer Odenwald 2006.jpg
natural cave_entrance uzel plocha Vstup do přírodní  jeskyně. Šachty a štoly sem nepatří (man_made=adit a man_made=mineshaft).
Můžete doplnit, zda je vchod nějak zabezpečen barrier=*, zda se platí vstupné fee=* a jaké jsou otevírací hodiny opening_hours=*.
Uzel:
Cave-entrance-mapnik.png
Jászó58.JPG
natural cliff uzel cesta plocha Sráz, skalní stěna, útes. Vršek je nalevo od směru zakreslované cesty.
Natural cliff-125.png
Cliff.jpg
natural dune uzel cesta plocha A hill of sand formed by wind, covered with no or very little vegetation. See also natural=sand and natural=beach currently not rendered by OSM Carto
Ayres dunes, Isle of Man.jpg
natural earth_bank cesta Large erosion gully or steep earth bank
A gully (Budanova Gora) 1.jpg
natural fumarole uzel A fumarole is an opening in a planet's crust, which emits steam and gases
Námafjall in summer 2009 (2).jpg
natural gully cesta Small scale cut in relief created by water erosion
Gully in the Kharkov region.jpg
natural hill uzel A hill. currently not rendered by OSM Carto
Good binsey.jpg
natural peak uzel  Vrchol kopce nebo hory. Je vhodné doplnit název name=* a nadmořskou výšku ele=*.
Peak-8.svg
Peak.jpg
natural ridge cesta  Horský hřbet. Můžete doplnit název name=*. momentálně Mapnikem nevykreslováno
North Ridge of Mount Rohr.jpg
natural rock uzel plocha  Skála. Významná skála nebo skupina skal, která je pevně připojena k dalšímu skalnímu podkladu.
Volně stojící kámen/balvan je natural=stone.
momentálně Mapnikem nevykreslováno
Gainfarn froschstein.jpg
natural saddle uzel  Horské sedlo, průsmyk. Je vhodné doplnit název name=* a nadmořskou výšku ele=*.
Prochází-li průsmykem silnice, je vhodné její nejvyšší bod označit mountain_pass=*.
Saddle-8.svg
Saddle img.png
natural sand uzel plocha  Písek s žádnou nebo velmi řídkou vegetací. Viz také natural=beach.
Rendering-area-sand.png
Kalabrien Ricadi Sandwellen 2129.jpg
natural scree uzel plocha  Osyp, suťoviště - nahromaděná kamenná suť pod skalním masívem.
Scree render.png
Scree.jpg
natural sinkhole uzel plocha  Závrt - přírodní propadlina způsobená odstraněním podloží vodou nebo zřícením hlouběji ležící jeskyně. momentálně Mapnikem nevykreslováno
Rax doline.jpg
natural stone uzel Volně stojící přírodní kámen. Například  bludný balvan.
Není to velký kámen/skála (natural=rock), ani historický kámen opracovaný člověkem (historic=stone).
Můžete přidat jeho výšku a šířku značkami height=*, width=*.
momentálně Mapnikem nevykreslováno
Big rock at saynatsalo.jpg
natural valley uzel cesta Údolí momentálně Mapnikem nevykreslováno
LinvilleGorge.jpg
natural volcano uzel  Sopka, vulkán. Je vhodné doplnit název name=* a nadmořskou výšku ele=*. Dále je možné uvést stav volcano:status=* a typ volcano:type=*.
Volcano-8.svg
DenglerSW-Stromboli-20040928-1230x800.jpg
natural user defined uzel plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Elektrická síť (Power)

Prvky popisující zařízení pro výrobu a distribuci elektrické energie. Více informací najdete v angličtině na stránce Power.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
power cable cesta Podzemní kabel. Cesta značí trasu podzemního elektrického vedení, jako je například lokální rozvod napětí mezi transformátory a přípojkami. Používá se pouze pro kabely distribuující el. energii, nikoliv pro komunikační kabely. Můžete přidat i location=underground/underwater/overground.
Power to the People - geograph.org.uk - 560240.jpg
power catenary_mast uzel Sloup nesoucí  trolejové vedení, které dodává elektřinu vozidlům s pantografem.
Stahl-Oberleitungsmast Deutsche Bahn.jpg
power compensator uzel plocha Kompenzátor. Několik druhů zařízení, které zajišťují kvalitu napájení a odolnost sítě.
Static VAR Compensator 2a.png
power connection uzel A freestanding electrical connection between two or more overhead wires
Dülmen, Umspannstation -- 2014 -- 0005.jpg
power converter uzel plocha Převodník. Konvertuje střídavé vysoké napětí na stejnosměrné vysoké napětí nebo naopak.
Pole 2 Thyristor Valve.jpg
power generator uzel plocha Generátor elektrické energie. Také obecněji zařízení, které převádí jednu formu energie na jinou. Používá se v kombinaci s generator:source=*, generator:method=* a generator:output=*. Závisí na typu generátoru
Eoliennes Gaspesie.jpg
power heliostat uzel Zrcadlo  heliostatu.
Heliostat.jpg
power insulator uzel cesta Isolátor
Power insulator.png
power line cesta Elektrické vedení velmi vysokého napětí (VVN, 50-399 kV) a zvláště vysokého napětí (ZVN, 400-800 kV). Vedeno mezi stožáry (více viz power=tower).
Power line.png
Electric transmission lines.jpg
line busbar cesta Popisuje vedení power=line k přípojnici.
110kV-Sammelschienen.jpg
line bay cesta Specifies a power=line is a bay which connects an incoming circuit to a busbar assembly.
110kV-Sammelschienen.jpg
power minor_line cesta Elektrické vedení vysokého napětí (VN, 1 kV-50kV) a nízkého napětí (NN, do 1 kV). Vedeno mezi sloupy (více viz power=pole).
Power minor line.png
Electricity01.jpg
power plant plocha relace Elektrárna, teplárna. Obecněji místo, kde je vyráběna energie. Jednotlivé generátory energie pak označte power=generator.
Area power.png
Huntly Power Station.JPG
power pole uzel Sloupy  elektrického vedení vysokého napětí (VN, 1 - 50 kV) nebo nízkého napětí (NN, do 1 kV). Jsou ve vzdálenostech do 100 m, zpravidla z betonu nebo dřeva, zřídka ocelová příhradová konstrukce.
Power pole.svg
Electricity01.jpg
power portal uzelcesta Portál - nosná struktura složená z vertikálních nohou s kabely vedoucími mezi nimi připevněnými k horizontálnímu nosníku
Power substation portal.jpg
power substation uzel plocha Elektrická stanice. Např. transformovna, spínací stanice, rozvodna, kompenzační stanice, měnírna. Jejich velikost je od malých budov až po komplexy o několika hektarech. Vhodné kombinovat se značkami voltage=*, substation=* a location=*.
Area power.png
Legacy National Grid Substation - geograph.org.uk - 39134.jpg
power switch uzel Vypínač/odpojovač. Zařízení, kterým může operátor připojovat a odpojovat elektrické vedení nebo transformátor.
French overhead power switch pole.jpg
power switchgear plocha The switchgear comprises one or more busbar assemblies and a number of bays each connecting a circuit to the busbar assembly.
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 14.jpg
power terminal uzel Terminál. Místo, kde se připojuje nadzemní vedení k budově nebo zdi.
Trafohaus.jpg
power tower uzel Stožáry  elektrického vedení velmi/zvláště vysokého napětí (VVN/ZVN) (50 - 400 kV). Typicky ve vzdálenostech od 300 do 500 m, často až několik desítek metrů vysoké, různých ocelových příhradových konstrukcí s betonovým základem.
Power-tower mapnik.png
Benkid77 Puddington-Shotwick footpath 24 110809.JPG
power transformer uzel Transformátor. Zařízení pro převod elektrické energie pomocí indukce mezi vinutími. Velké transformátory se nacházejí vetšinou v trafostanicích a transformovnách.
Trafostation Alter Hellweg IMGP4722.jpg
power další hodnoty uzel cesta plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Turistika (Tourism)

Značky pro mapování míst a objektů, které jsou zajímavé pro turisty: místa, které je zajímavé navštívit, objekty k přenocování, atd. Více informací o vytváření turistické mapy ČR je zde. Další informace pak na stránce Turistika.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
tourism alpine_hut uzel plocha  Horská chata. Chata s personálem v odlehlé oblasti, určená pro stravování a ubytování turistů.
Alpinehut.svg
Ascher Hütte a.jpg
tourism apartment uzel plocha  Byt. Jeden nebo více bytů, které si lze na krátkou dobu pronajmout jako ubytování na dovolené.
Apartment.svg
PAJASA Service Apartment Mumbai.jpg
tourism aquarium uzel plocha  Akvárium. Je vodní ekvivalent zoologické zahrady s živými vodními živočichy pro návštěvu veřejnosti.
Georgia Aquarium - Ocean Voyager Tunnel Jan 2006.jpg
tourism artwork uzel cesta plocha Umělecké dílo. Jakékoliv umělecké dílo umístěné ve veřejném prostoru (např. socha). Autora díla můžete přidat značkou artist_name=*. Kdy bylo dílo vytvořeno, se zapisuje značkou start_date=*. Druh díla lze blíže popsat značkou artwork_type=*:
Artwork-14.svg
Begynnelse-4.jpg
tourism attraction uzel plocha Turistická zajímavost. Označuje obecně jakékoliv místo, které je zajímavé z turistického hlediska. Často se přidává k jiným značkám (např. historic=*).
Paris 06 Eiffelturm 4828.jpg
tourism camp_pitch uzel plocha camp pitch is the free space used to place a tent or or caravan within a tourism=camp_site or tourism=caravan_site area.
Grand Canyon National Park Mather Campground 4635 (35305437542).jpg
tourism camp_site uzel plocha  Kemp. Místo, kde je možné postavit stany, nebo i zaparkovat karavan. U obyčejného tábořiště bez dalšího vybavení přidejte backcountry=yes.
Camping.16.svg
2009-07-26 Ekeberg Camping.JPG
tourism caravan_site uzel plocha  Autokemp pro karavany. Místo, kde je možné strávit noc nebo delší čas s karavanem. Obvykle je poskytováno připojení na elektřinu, vodu a odpad.
Caravan-16.svg
Caravan Site, Stonehaven - geograph.org.uk - 156173.jpg
tourism chalet uzel plocha Chatka, chatový tábor. Malá chatka k pronájmu, obvykle vybavená kuchyňkou a dalším příslušenstvím.
Chalet.svg
Chalets - geograph.org.uk - 37944.jpg
tourism gallery uzel plocha  Galerie umění. Můžete doplnit otevírací dobu opening_hours=*.
Gallery-14.svg
Malba Buenos Aires.jpg
tourism guest_house uzel plocha  Penzion. Malé ubytovací zařízení, často rodinný podnik. Většinou poskytuje pouze snídani (B&B).
Tourism guest house.svg
The Crossroads Country Guest House - geograph.org.uk - 88520.jpg
tourism hostel uzel plocha  Hostel, ubytovna. Levné ubytovací zařízení, kde hosté většinou sdílí příslušenství a vybavení. Značkami rooms=* a beds=* můžete přidat počet pokojů resp. lůžek.
Hostel-16.svg
Dorm Room 1.jpg
tourism hotel uzel plocha  Hotel. Značkou stars=* můžete přidat počet hvězdiček a s pomocí rooms=* a beds=* počet pokojů resp. lůžek.
Hotel-16.svg
Hcom 1097758 7 b.jpg
tourism information uzel plocha Turistické informace. Podrobnější popis můžete přidat značkou description=*. Typ zdroje informací rozlište značkou information=*:
Fleetwood tourist information centre - DSC06596.JPG
tourism motel uzel plocha  Motel. Hotel převážně pro motoristy s pohodlným parkováním poblíž. Značkami rooms=* a beds=* můžete přidat počet pokojů resp. lůžek.
Motel-16.svg
Dscf0759 600.jpg
tourism museum uzel plocha  Muzeum. Můžete doplnit otevírací dobu opening_hours=*.
Museum-16.svg
GD-EG-Caire-Musée007.JPG
tourism picnic_site uzel plocha Místo pro piknik. Může mít příslušenství, jako stoly a lavičky leisure=picnic_table, ohniště leisure=firepit, gril amenity=bbq, atd.
Table-16.svg
Picnic site.jpg
tourism theme_park uzel plocha  Zábavní park, tématický park, lunapark. Můžete doplnit otevírací dobu opening_hours=*.
Rendering-theme park.png
Theme park.jpg
tourism viewpoint uzel  Vyhlídka. Místo s dobrým výhledem na krajinu či město.
Viewpoint-16.svg
Viewpoint.jpg
tourism wilderness_hut uzel plocha Chata v divočině. Volně přístupná chata určená k přenocování. Nemá stálý personál. Obsahuje ohniště nebo kamna na vaření a topení.
Wilderness hut.svg
Alpe scaredi.jpg
tourism zoo uzel plocha  Zoologická zahrada. Můžete doplnit otevírací dobu opening_hours=*. Druh zoologické zahrady se doplňuje značkou zoo=*:
  • zoo=enclosure - klasická zahrada se zvířaty v klecích
  • zoo=petting_zoo - zahrada, cílená na malé děti, které si mohou zvířata pohladit
Area tourism=zoo.png
A miss. berlin 1.JPG
tourism yes uzel plocha Označuje, že toto místo, které je popsané jinými značkami, je turisticky zajímavé.
tourism další hodnoty uzel plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Řemesla (Craft)

Místo, kde se vyrábí nebo zpracovává zboží dle potřeb zákazníka. Více informací najdete na stránce Řemesla.

Klíč Hodnota Popis Vykreslování Ilustrace
craft agricultural_engines Zemědělské stroje - návrh a výroba strojů a nástrojů pro zemědělskou výrobu
Green tractor.jpg
craft bakery Pekárna. Nejedná se o obchod.
Mr. Holmes Bakehouse (TK4).JPG
craft basket_maker Košíkář - výroba košíků, obvykle pletených z vrbového proutí
Basket flein.jpeg
craft beekeeper Včelař - místo, kde se chovají včely za účelem produkce medu, vosku, atd.
WPKiW - Skansen - Pszczelarz 01.jpg
craft blacksmith Kovář - místo, kde jsou vyráběny nástroje a podkovy ze železa.
Kovář při práci (Velikonoční trhy na Václavském náměstí) 055.jpg
craft boatbuilder Loďař - místo, kde se navrhují a staví lodě.
Snipa.JPG
craft bookbinder Knihař, vazač knih - váže knihy z volných listů papíru
Relieur JPG01.jpg
craft brewery Pivovar - budova, kde se vaří pivo.
Brewery.png
craft builder Stavitel - staví a přestavuje budovy
PalmercarpenterA.jpg
craft carpenter Tesař - dílna, kde se z dřeva vyrábí trámy na stavbu domů, nábytek a jiné věci.
Charpentier médiéval.JPG
craft carpet_layer Pokladač koberců
Teppichboden.JPG
craft caterer Catering - místo, kde se vyrábí jídla na objednávku, která si můžete odnést, nebo jsou přivezena na společenskou událost.
Catering picoplato 001.jpg
craft chimney_sweeper Kominík - čištění a revize komínů
Chimney sweep modern.jpg
craft clockmaker Hodinář - dílna, kde se opravují velké hodiny. Kapesní hodinky opravuje a vyrábí craft=watchmaker.
Lichtenwalde4.jpg
craft confectionery Cukrář - místo, kde se vyrábí cukrovinky
Zaunerstollen.jpg
craft distillery Palírna
Markdorf Ittendorf - Andreas-Strobel-Straße 12 ies.jpg
craft dressmaker Švadlena, krejčí - místo, kde jsou vyráběny, opravovány nebo upravovány šaty. Viz také craft=tailor.
Pieces on dressmakers dummy.jpg
craft electrician Elektrikář - pracoviště elektrikáře, který instaluje nebo opravuje elektroinstalaci v budovách nebo pevně stojících strojích a v souvisejících zařízeních.
Szafa elektryczna002.JPG
craft floorer Podlahář - kancelář nebo pracoviště řemeslníka, který klade podlahové krytiny.
Linoleum - oaken parquet.jpg
craft gardener Zahradník - kancelář nebo pracoviště návrháře zahrad nebo parků
SF Japanese Garden.JPG
craft glaziery Sklenářství - místo, kde je vybírá, řeže, zasazuje nebo vyměňuje sklo pro komerční, bytové nebo umělecké použití
Glaserei Hundestr.JPG
craft handicraft Umělecký řemeslník - místo, kde se ručně (nebo pomocí jednoduchých nástrojů) vyrábí užitkové a dekorativní předměty.
Belarus-Minsk-Exhibition of Traditional Crafts, 3.jpg
craft hvac Návrhy vzduchotechniky, topení a klimatizace
Northeastern University - air conditioner.JPG
craft insulation Návrhy a instalace tepelné instalace budov
Fireproofing.jpg
craft jeweller Zlatník - místo, kde se vyrábějí nebo opravují náramky, prstýnky, brože a další šperky.
Ian Rosenberg Jeweller - Sapphire and gold ring.JPG
craft key_cutter Výroba klíčů - místo, kde se vyrábějí duplikáty klíčů.
Key cutting (Nizhny Novgorod, 2007).jpg
craft locksmith Zámečník - místo, kde se opravují nebo vyrábějí zámky a klíče.
Ards Locksmiths, Newtownards, March 2010.JPG
craft metal_construction Kovovýroba - výroba zábradlí, bran, nájezdů a podobných věcí za železa
U.S. Navy Builder 2nd Class Drake Van Blarcom, left, and Steelworker 1st Class Antonio Chavezplata, both assigned to Construction Battalion Maintenance Unit 303, bolt together a metal structure during 130402-N-WX059-134.jpg
craft optician Oční optik - místo, kde se navrhují, zasazují a vydávají oční čočky.
US Navy 021029-N-3228G-001 Adjusting a customer's eyeglasses.jpg
craft painter Malíř - malování pokojů a domů
Painters on Ladders.jpg
craft parquet_layer Pokladač parket
Linoleum - oaken parquet.jpg
craft photographer Fotograf - fotografování pomocí fotoaparátu
Photographer.jpg
craft photographic_laboratory Fotolaboratoř - výroba fotografií na papíře nebo plastické fólii
SafelightAmberForBlackAndWhite.jpg
craft piano_tuner Ladič pián nebo technik - profesionál, který ladí, nastavuje a provádí údržbu pián. Většina z nich opravuje jednoduché problémy a někteří restaurují celá piána.
Piano tuner 2.jpg
craft plasterer Štukatér - nanášení (dekorativních) štuků a omítek na zdi nebo stropy
Plastering of Ferrocement Tank.jpg
craft plumber Instalatér - návrh, instalace a opravy rozvodů pitné a odpadní vody
Plumber at work.jpg
craft pottery Hrnčíř - výroba keramiky z hlíny, kameniny, porcelánu, atp.
Shop Craft Pottery.png
craft rigger Výroba stěžňů, ráhen, plachet a lanoví pro plachetnice
craft roofer Pokrývač
Defense.gov photo essay 100519-A-XXXXE-001.jpg
craft saddler Sedlář - výroba sedel a doplňků pro auta a lodě
Frontier saddlery.jpg
craft sailmaker Výroba a opravy plachet pro lodě
HMS Belfast - Sailmaker's workshop.jpg
craft sawmill Pila - řezání kmenů na fošny
Laser guided cutting of wood in woodmill.jpg
craft scaffolder Lešenář - stavba lešení kolem budov
Scaffolders above the roof of the Victoria Dock development - geograph.org.uk - 374663.jpg
craft sculptor Sochař - vytváření plastik a soch
Fr Adamswiller Stone sculptor at work.jpg
craft shoemaker Švec - výroba, oprava a úprava bot. Prodej obuvi je shop=shoes
Shoemaker working at John Lobb, bespoke shoe and bootmaker, 88 Jermyn Street, London.jpg
craft stand_builder Výroba a stavba stánků na výstavy.
Photo exhibition Stockholm 2011 05 WMSE stand.jpg
craft stonemason Kameník - opracovávání bloků kamene do potřebné podoby
Stonemason.png
craft stove_fitter A workplace/office of a person/company who designs and builds stoves/tiled stoves.
Fotothek df ps 0000303 Ofensetzer beim Schleifen von Kacheln.jpg
craft sun_protection Návrh, výroba a instalace ochran proti slunci, zejména žaluzií a markýz
Spear-awning.jpg
craft tailor Krejčí - výroba, opravy nebo úpravy pánských šatů. Viz také craft=dressmaker.
Tailor´s shop - Werkstatt 2.jpg
craft tiler Obkladač - pokládka dlažby a obkládání kachlíky
Laying tiles at OCP.JPG
craft tinsmith Klempíř - výroba a oprava předmětů z cínu a jiných lehkých kovů
Tinsmith at work. (19942316042).jpg
craft turner Soustružník nebo soustružník dřeva.
Woodturning Indonesia.jpg
craft upholsterer Čalouník - výroba a opravy čalounění nábytku
Fotothek df n-33 0000079 Polsterer.jpg
craft watchmaker Hodinář - výroba a opravy hodinek. Viz také craft=clockmaker.
Pocket watch with chain.jpg
craft window_construction Výroba oken
Window.jpg
craft winery Vinař - výroba vína
Adobe guadalupe winery.jpg
craft další hodnoty Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Kanceláře (Office)

Kancelář je místo, kde pracují lidé v administrativě nebo odborníci. Více informací najdete na stránce Office.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
office accountant uzel plocha Kancelář účetního
Office-16.svg
office advertising_agency uzel plocha Kancelář reklamní agentury
Office-16.svg
office architect uzel plocha Kancelář architekta
Office-16.svg
office association uzel plocha Kancelář neziskového sdružení, např. studentského spolku, automotoklubu, sportovního klubu, ...
Office-16.svg
office charity uzel plocha Kancelář charitativní organizace
Office-16.svg
office company uzel plocha Kancelář soukromé firmy
Office-16.svg
office consulting uzel plocha An office for a consulting firm, providing expert professional advice to other companies or organisations.
Office-16.svg
office cooperative uzel plocha An office of a cooperative (an autonomous association of persons or organizations).
Office-16.svg
office coworking uzel plocha Sdílený pracovní prostor pro coworking
Office-16.svg
office diplomatic uzel plocha An embassy, diplomatic mission, consulate or liaison office of a foreign government or parastatal entity in a host country.
Diplomatic.svg
office educational_institution uzel plocha Kancelář vzdělávací instituce
Office-16.svg
office employment_agency uzel plocha Kancelář agentury práce
Office-16.svg
office engineer uzel plocha An office of an engineer.
Office-16.svg
office energy_supplier uzel plocha Kancelář dodavatele energií
Office-16.svg
office estate_agent uzel plocha Kancelář realitního makléře
Office-16.svg
office financial uzel plocha An office of a company in the financial sector.
Office-16.svg
office forestry uzel plocha Kancelář správy lesů
Office-16.svg
office foundation uzel plocha Kancelář nadace
Office-16.svg
office geodesist uzel plocha An office of a person who does land surveys.
Office-16.svg
office government uzel plocha Kancelář vládního úřadu nebo ministerstvo, příp. místní samosprávy
Office-16.svg
office graphic_design uzel plocha An office for a graphic designer.
Office-16.svg
office guide uzel plocha Kancelář průvodce po horách, při potápění, turistického, ...
Office-16.svg
office healthcare uzel plocha See healthcare=* for healthcare facilities, office=insurance or office=company for a healthcare company.
Office-16.svg
office insurance uzel plocha Kancelář pojišťovny nebo jejího agenta
Office-16.svg
office it uzel plocha Kancelář specialisty na IT
Office-16.svg
office lawyer uzel plocha Kancelář právníka
Office-16.svg
office logistics uzel plocha Kancelář přepravce zboží
Office-16.svg
office moving_company uzel plocha Kancelář stěhovací společnosti
Office-16.svg
office newspaper uzel plocha Kancelář novin
Office-16.svg
office ngo uzel plocha Kancelář nevládní organizace
Office-16.svg
office notary uzel plocha Kancelář notáře. Viz ale také office=lawyer.
Office-16.svg
office parish uzel plocha See office=religion below.
Office-16.svg
office political_party uzel plocha Kancelář politické strany
Office-16.svg
office private_investigator uzel plocha Kancelář soukromého vyšetřovatele
Office-16.svg
office [[ Too many Data Items entities accessed. | property_management ]] uzel plocha Office of a company which manages a real estate property.
Office-16.svg
office publisher uzel plocha An office of a company which publishes books or music.
Office-16.svg
office quango uzel plocha Kancelář QUANGO (kvaziautonomní nevládní organizace)
Office-16.svg
office realtor
real_estate_agent
uzel plocha Viz výše office=estate_agent
office religion uzel plocha Kancelář církevní organizace, např. farnosti. Přidávejte i religion=* a denomination=*.
Office-16.svg
office research uzel plocha Kancelář výzkumu a vývoje (R&D)
Office-16.svg
office security uzel plocha An office for private security guards.
Office-16.svg
office surveyor uzel plocha An office of a person who does surveys. The surveys can be for land, for risk and damage evaluations of properties and equipment, or opinion surveys or statistics.
Office-16.svg
office tax uzel plocha Finanční úřad, výběr daní. Použijte office=government + government=tax.
Office-16.svg
office tax_advisor uzel plocha Kancelář daňového poradce
Office-16.svg
office telecommunication uzel plocha Kancelář telekomunikační společnosti
Office-16.svg
office translator uzel plocha An office of a translator
Office-16.svg
office travel_agent uzel plocha Kancelář cestovní agentury. Viz také shop=travel_agency.
Office-16.svg
office union uzel plocha An office of a trade union, an association of workers forming a bargaining unit.
Office-16.svg
office visa uzel plocha An office of an organisation offering visa assistance
Office-16.svg
office water_utility uzel plocha Kancelář vodárenské společnosti
Office-16.svg
office yes uzel plocha Obecná značka pro nespecifikovaný druh kanceláře
Office-16.svg
office další hodnoty uzel plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.
Office-16.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Sídla (Places)

Značky pro zakreslování sídel nebo pojmenovaných míst k krajině.
Značka place=* se používá k označení polohy místa, které je známo pod určitým jménem. Značka place=* by měla být umístěna v každém větším osídleném místě (město, předměstí, vesnice, atd.) a také na neobydlených, ale pojmenovaných místech.
Nejjednodušším způsobem je přidat uzel node do středu místa, což může být historický nebo administrativní střed, hlavní náměstí, radnice nebo obecní úřad. Druhou možností je vytvořit plochu area pokrývající místo a přidat na ni značku place=*.

Klíč Hodnota Prvek Popis Ilustrace Count

Správní členění země

place country uzel  Unitární stát (země) nebo  federace států (Česká republika, USA, Spolková republika Německo)
Klasifikace NUTS 1 Stát (Goups of States)
Viz boundary=administrative, admin_level=2.
1-12 Political Color Map World.png
place state uzel plocha Členský stát  federace (Utah, Bavorsko, Quebec)
Viz boundary=administrative, admin_level=*.
Mapa Mexico 2010.PNG
place region uzel plocha  Kraj. V Česku NUTS 3 Kraj (Jihočeský kraj)
Viz boundary=administrative, admin_level=6.
ChileRegionAtacama.png
place province uzel plocha  Provincie. V Česku se nepoužívá.
place district uzel plocha  Okres. V Česku LAU 1 Okres (District).
place county uzel plocha  Hrabství. V Česku se nepoužívá.
Iran Counties.svg
place municipality uzel plocha Samosprávná  obec.
Map of all City Municipalities in Slovenia.svg

Obydlená místa - města

place city uzel plocha  Velkoměsto. V Česku města s počtem obyvatel nad 90 000, tj. 10 krajských měst mimo Jihlavu, Karlovy Vary, Zlín (stav dle sčítání 2011).
Marseille-la-nuit-by-F.Laffont-feraud.jpg
place borough uzel plocha Samosprávná  městská část nebo městský obvod. Např. Praha 9, Plzeň 7-Radčice, Vratislavice nad Nisou.
Distritos Málaga.svg
place suburb uzel plocha  Předměstí (v OSM se ale používá i na vnitřní části města place=town, nebo place=city) s vlastním názvem a identitou, např.:
  • připojená města nebo vesnice, které byly dříve nezávislé
  • samosprávné obce uvnitř města, nebo v sousedství mnohem většího města
  • historické části měst
  • průmyslové čtvrti nebo rekreační oblasti uvnitř měst s vlastním jménem
Place-suburb.png
place quarter uzel plocha  Městská čtvrť. Pojmenovaná část většího města. Nemusí být administrativním celkem. Je menší než place=suburb a větší než place=neighbourhood, i když je někdy užívána jako synonymum pro place=neighbourhood.
Place quarter.png
place neighbourhood uzel plocha  Část obce. Pojmenovaná část place=city, place=town, nebo place=village. Menší než place=suburb a place=quarter. Obvykle není administrativním celkem.
Chelsea1217.JPG
place city_block uzel plocha Pojmenovaný blok domů, který je součástí place=city.
City block.PNG
place plot uzel plocha Pojmenovaná parcela nebo plocha vlastněná stejným majitelem.
Lot map.PNG

Obydlená místa - města a venkov

place town uzel plocha  Město. V Česku města s počtem obyvatel 3 000 až 90 000. Např. Česká Lípa.
Bastrop Texas1.jpg
place village uzel plocha  Městys,  vesnice. V Česku  obce s počtem obyvatel menším než 3 000. Dále pak všechna samostatná sídla označena dopravní značkou začátku a konce obce se svým vlastním jménem.
Rue principale à Germolles (Mellecey).JPG
place hamlet uzel plocha  Vesnička,  osada. Sídla, která nejsou označena dopravní značkou začátku a konce obce a zároveň nejsou "uvnitř" jiného takového sídla. Typicky malé vesničky, do kterých vede pouze nějaká místní komunikace.
Waldkirch Oberwil.jpg
place isolated_dwelling uzel plocha  Samota, na rozdíl od place=hamlet se jedná jen o jednu či dvě domácnosti.
An Isolated Dwelling - geograph.org.uk - 497860.jpg
place farm uzel plocha  Statek, farma. Samostatně pojmenovaný statek, který je součástí většího sídla. Stojí-li na samotě, použijte place=isolated_dwelling. Podívejte se také na landuse=farmyard a building=farm.
St. Martin im Kofel Bauernhof.jpg
place allotments uzel plocha Chatová osada, rekreační osada. Osada sezonně používaných rekreačních objektů, která není oficiální osadou a ani nemá poštovní adresy.
Allotments.jpg

Jiná místa

place continent uzel plocha  Kontinent. Jeden ze sedmi kontinentů: Afrika, Antarktida, Asie, Austrálie, Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika.
Continents vide couleurs blue.png
place archipelago relace  Souostroví. Ostrovy a ostrůvky patřící do souostroví mohou být sdruženy do relace, která je označená touto značkou. V Česku se nepoužívá.
Canarias-rotulado.png
place island plocha  Ostrov na moři nebo řece (obvykle o velikosti větší než 1 km2). V Česku to bude spíše place=islet.
Island.jpg
place islet uzel plocha  Ostrůvek. Malý ostrůvek na řece nebo rybníce, typicky skalnatý či zarostlý vegetací. Jeho velikost by měla být menší než 1 km2.
L'Île au Dgèrdain Saint Brélade Jèrri 2004.jpg
place square uzel plocha  Náměstí
Milano galleria piazza duomo.jpg
place locality uzel plocha Neobydlená, ale pojmenovaná lokalita. Dobrým zdrojem v Česku těchto jmen lesů, kopců, luk či polí je katastrální mapa, ve které jsou zakreslena.
place sea uzel plocha A part of an ocean.
Envisat image over the Red Sea ESA209860.jpg
place ocean uzel plocha The world's five main major oceanic divisions.
Oceania topic image Satellite image.jpg
place další hodnoty uzel plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

Vlastnosti

population číslo uzel plocha Počet obyvatel. Může být použit pro lepší odhad velikosti vykreslení názvu místa.
World population density map.PNG
is_in text uzel cesta plocha Volitelná primitivní metoda vyjádření náležitosti místa k vyššímu celku, např. place=suburb; name=Černý Most; is_in=Praha.
Pokud v mapě jsou zakreslené správně administrativní hranice (což v Česku máme), pak je tato značka zbytečná. Jedinou výjimkou je, že Nominatim místo špatně zařadil do hierarchie a je potřeba to touto značkou opravit.

This section is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Obchody (Shop)

Značky po zakreslení obchodů nabízejících zboží a služby koncovým zákazníkům. Více informací najdete v angličtině na stránce Shops.

Klíč Hodnota Popis Vykreslování ve výchozí vrstvě (osm-carto) Ilustrace

Jídlo a potraviny

shop alcohol Obchod prodávající alkohol pro odnesení s sebou. Viz také shop=beverages.
Alcohol-16.svg
Liquor store in Breckenridge Colorado.jpg
shop bakery Pekařství
Bakery-16.svg
Bread in Boudin.jpg
shop beverages Obchod prodávající alkoholické nebo nealkoholické nápoje. Viz také shop=alcohol.
Beverages-14.svg
Coca Cola Kisten.jpg
shop brewing_supplies Obchod prodávající výbavu pro domácí vaření piva, výrobu vína a destilátů.
Shop-other-16.svg
Home-brewing set with 5-gallon containers.jpg
shop butcher Řeznictví, uzenářství
Butcher.svg
Butcher's shop Hong kong.jpg
shop cheese Obchod prodávající sýry
Shop-other-16.svg
Cheese shop P1010071.JPG
shop chocolate Obchod prodávající čokoládu
Confectionery-14.svg
Chocolate shop.jpg
shop coffee Obchod prodávající kávu
Coffee-14.svg
Ahrre's Coffee Roastery in Summit NJ interior view.jpg
shop confectionery Obchod prodávající cukrovinky
Confectionery-14.svg
Sweet Shop, Chester.JPG
shop convenience Smíšené zboží. Má malou prodejní plochu a jen základní nabídku zboží.
Convenience-14.svg
Food and wine shop.jpg
shop deli Lahůdky
Deli-14.svg
Rome Italian deli.jpg
shop dairy Mlékárna a prodej mléčných výrobků
Dairy.svg
Milk Aisle.jpg
shop farm Obchod nebo stánek u silnice prodávající čerstvé produkty z farmy
Greengrocer-14.svg
Chatsworth farm shop - geograph.org.uk - 24050.jpg
shop frozen_food Shop focused on selling frozen food.
Shop-other-16.svg
FrozenFoodSupermarket.jpg
shop greengrocer Ovoce a zelenina
Greengrocer-14.svg
Greenrocer's Interior.jpg
shop health_food A health food shop; selling wholefoods, vitamins, nutrition supplements and meat and dairy alternatives.
Shop-other-16.svg
Holland & Barrett, King Street, Hammersmith.jpg
shop ice_cream Shop selling ice cream. See also amenity=ice_cream.
Shop-other-16.svg
Ice Cream Parlour - geograph.org.uk - 1773794.jpg
shop pasta Obchod prodávající čerstvé těstoviny
Shop-other-16.svg
Ravioli 2.jpg
shop pastry Obchod prodávající sladké pečivo
Confectionery-14.svg
Pasticceria displaying cannoli siciliani.jpg
shop seafood Obchod prodávající ryby a jiné mořské plody (zahrnuje i zastaralou značku shop=fish).
Seafood-14.svg
Seafood chijin.jpg
shop spices Obchod s kořením
Shop-other-16.svg
Old city, best spice shop (498280882).jpg
shop tea Obchod prodávající čaj
Tea-14.svg
Tea shop by matsuyuki in Nishiki Ichiba, Kyoto.jpg
shop wine Použijte, prosím, spíše značky shop=alcohol + drink:wine=yes
Alcohol-16.svg
Wine Shop.JPG
shop water Shop focused on selling drinking water.
Shop-other-16.svg
Water bottles in Dia.jpg
shop food Shop focused on selling food, more specific value should be used if possible.

shop=food + food=prepared_meals was also proposed/used for type of shop selling prepared meals, not ready for eating immediately (and requiring for example heating/boiling or other simple preparation).

Shop-other-16.svg
Shop with prepared meals.jpg

Samoobsluhy a supermarkety

shop department_store Obchodní dům - jeden velký obchod, často vícepatrový. Viz také shop=mall.
Department store-16.svg
Takeshimaya Times Square in the evening.jpg
shop general Smíšené zboží - obchod s nabídkou běžného zboží. Jedná-li se o jídlo, pak spíše shop=convenience.
Shop-other-16.svg
Feinkost Weber Hernals 1994.jpg
shop kiosk Kiosek, tabák, trafika, novinový stánek, poštovní stánek, ...
Newsagent-14.svg
Kiosk germany.jpg
shop mall Nákupní středisko, pasáž - více obchodů pod jednou střechou. Viz také shop=department_store.
Shop-other-16.svg
Dalian large Shopping Mall 2005.jpg
shop supermarket Supermarket, obchod s rozsáhlou prodejní plochou a širokou nabídkou zboží.
Supermarket-14.svg
Supermarket check out.JPG
shop wholesale Wholesale/warehouse club or cash and carry - a store that sells items in bulk to retailers. The branch of industry can be defined with wholesale=*.
Trade-14.svg
Birmingham Wholesale Markets.jpg

Oděvy, boty a módní doplňky

shop baby_goods Oblečení pro malé děti, kočárky, postýlky a hračky
Shop-other-16.svg
Mothercare.jpg
shop bag Prodej tašek a cestovních zavazadel
Bag-14.svg
Shop bag berlin.jpg
shop boutique Butik s módou
Shop-other-16.svg
Inside Sttilo.jpg
shop clothes Oděvy. Používá se také shop=fashion.
Clothes-16.svg
Hasseen2.jpg
shop fabric Metrové textilie
Fabric-14.svg
Shop fabric.JPG
shop fashion Móda. Viz také shop=clothes.
Clothes-16.svg
Shop fashion berlin.jpg
shop fashion_accessories Shop focused on selling fashion accessories.
Shop-other-16.svg
FashionAccessories.jpg
shop jewelry Zlatnictví
Jewellery-16.svg
Bijouterie.jpg
shop leather Prodejna zboží vyrobeného z kůže
Shop-other-16.svg
Lewis Leathers shop.jpg
shop sewing Prodej šicích potřeb (látek, nití, příze, pletacích jehlic, šicích strojů, …)
Shop-other-16.svg
W. Wächtershäuser - II.jpg
shop shoes Prodejna obuvi
Shoes-16.svg
Shoes.JPG
shop shoe_repair Shop focused on repairing shoes.
Shop-other-16.svg
Swanson Shoe Repair.jpg
shop tailor Krejčovství - místo, kde se šijí, opravují nebo upravují oděvy, zejména mužské obleky a šaty. Zvažte použití značky craft=tailor.
Shop-other-16.svg
Tailor.jpg
shop watches Prodejna hodinek
Shop-other-16.svg
Paris Forum des Halles 2012 09.jpg
shop wool Shop selling wool for making of clothes or other products.
Shop-other-16.svg
So called baby merino in a store.jpg

Levné zboží, bazary, charita

shop charity Charitativní prodej zboží za účelem získání peněz na dobročinnost
Charity-14.svg
Cancer Research, Armagh, November 2009.JPG
shop second_hand Second hand. Viz také zastavárna shop=pawnbroker.
Second hand-14.svg
HK Sheung Wan 2nd hand market Tung Street 上環東街.JPG
shop variety_store Obchod s drobnostmi typu "Vše za 39"
Variety store-14.svg
100-Emon.jpg

Zdraví a krása

shop beauty Kosmetický salón, lázně, nehtové studio, apod. Není to kadeřník shop=hairdresser.
Beauty-14.svg
Hair and Beauty, Strabane, January 2010.JPG
shop chemist Drogérie
Chemist-14.svg
Kelly Chemist, Omagh - geograph.org.uk - 103193.jpg
shop cosmetics Kosmetika
Perfumery-14.svg
Cosmetics at Central Ladprao.JPG
shop erotic Sex shop
Shop-other-16.svg
Sex shops (Paris)-01.jpg
shop hairdresser Kadeřnictví, holičství
Hairdresser-16.svg
Belfast (187), October 2009.JPG
shop hairdresser_supply Obchod s potřebami pro kadeřníky.
Shop-other-16.svg
Zeeb GmbH Friseurbedarf Mannheim S1.jpg
shop hearing_aids Naslouchátka pro špatně slyšící
Shop-other-16.svg
Shop audiologist.jpg
shop herbalist Obchod prodávající bylinky. (Viz také healthcare:speciality=herbalism a healthcare=alternative)
Shop-other-16.svg
Hong Kong Museum of Medical Sciences, The Herbalist Shop.jpg
shop massage Masážní salón
Massage-14.svg
Thaimassage.jpg
shop medical_supply Zdravotnické potřeby
Medical supply.svg
Jt medical supply.jpg
shop nutrition_supplements Potravinové doplňky (z vitamínů, minerálů a/nebo bylinek)
Shop-other-16.svg
GNC-store.jpg
shop optician Oční optika
Optician-16.svg
US Navy 021029-N-3228G-001 Adjusting a customer's eyeglasses.jpg
shop perfumery Parfumerie
Perfumery-14.svg
301 perfumery and drugstore in Cala Millor.jpg
shop tattoo Tetovací salón
Shop-other-16.svg
Tattoo-by-grisha-maslov.jpg

Udělej si sám, prodejny pro kutily a zahrádkáře

shop agrarian Obchod zaměřený na zemědělce. Prodává věci jako jsou osiva, zemědělské stroje, krmivo pro zvířata, atd.
Shop-other-16.svg
Shop Buena in Szamotuły.jpg
shop appliance Shop focused on selling large electrical items (aka white goods) washing machines, fridges, cookers, ovens, fans, etc.
Shop-other-16.svg
Small appliance shop in North London.jpg
shop bathroom_furnishing Obchod s vybavením koupelen
Shop-other-16.svg
Villa Tugendhat - Badezimmer.JPG
shop doityourself Obchod s nabídkou produktů pro kutily a zahrádkáře (udělej si sám)
Doityourself-16.svg
Inside BandQ - geograph.org.uk - 649798.jpg
shop electrical Obchod prodávající elektrické potřeby a zařízení
Shop-other-16.svg
Old electrical shop, Paris March 2015.jpg
shop energy Prodej energií. Značka nemá jasnou definici. Viz spíše office=energy_supplier.
Shop-other-16.svg
Carrefour Market de Saint-Rémy-lès-Chevreuse le 1er avril 2013 - 08.jpg
shop fireplace Prodej krbů a kamen (na dřevo, plyn, elektřinu)
Shop-other-16.svg
Kaminofen in Betrieb IMG 6067.jpg
shop florist Květinářství. Větší obchod, který je zaměřený spíše na neřezané květiny, bude asi shop=garden_centre.
Florist-16.svg
Butler's Wharf Flower Shop.jpg
shop garden_centre Zahradnické centrum
Garden centre-14.svg
Almondsbury.garden.centre.arp.jpg
shop garden_furniture Zahradní nábytek. Obchod prodávající zahradní nábytek (kůlny, venkovní stoly, branky, ploty, ...). Pokud prodává i květiny, pak se podívejte i na shop=garden_centre.
Shop-other-16.svg
shop gas Prodej technických plynů
Shop-other-16.svg
2008-07-24 Bundle of compressed gas bottles.jpg
shop glaziery Sklenářství. Viz spíše craft=glaziery.
Shop-other-16.svg
Double glazed Units.JPG
shop groundskeeping Shop focused on selling outdoor groundskeeping equipment (lawnmowers, chainsaws, small tractors, ...
Shop-other-16.svg
Groundskeeping Store.jpg
shop hardware Železářství
Doityourself-16.svg
Tweedy and Popp 03.jpg
shop houseware Domácí potřeby
Houseware-14.svg
Houseware.jpg
shop locksmith Prodej zámků a klíčů. Viz také zámečník craft=locksmith a výroba klíčů craft=key_cutter.
Shop-other-16.svg
Locksmiths.jpg
shop paint Barvy, laky
Paint-14.svg
Artists paints.jpg
shop pottery Shop focused on selling earthenware, stoneware and porcelain and other ceramic ware.
Shop-other-16.svg
Ceramics shop in Bát Tràng, Hanoi (1 March 2018) 74.jpg
shop security Prodej bezpečnostních zařízení jako jsou alarmy, trezory, zamykací systémy, atd.
Shop-other-16.svg
shop trade Prodej zboží pro řemeslníky (stavebniny, dlaždice, instalatérský materiál, zemědělské potřeby, ...). Viz také shop=doityourself.
Trade-14.svg
Timber yard of Travis Perkins builders merchants - geograph.org.uk - 1025761.jpg

Nábytek a vybavení domu

shop antiques Starožitnosti
Shop-other-16.svg
Antique shop - stock photo.jpg
shop bed Prodej postelí a matrací
Bed-14.svg
Bed Shop, Omagh - geograph.org.uk - 129722.jpg
shop candles Prodej svíček a svícnů
Shop-other-16.svg
Candle shop, Liberty of London (8370788712).jpg
shop carpet Prodej koberců
Carpet-14.svg
A carpet seller in Jaipur.jpg
shop curtain Prodej záclon a závěsů
Shop-other-16.svg
Commerciante di tessuti.jpg
shop doors Shop focused on selling doors
Shop-other-16.svg
shop flooring Shop focused on selling floorings
Shop-other-16.svg
Fake wood flooring.jpg
shop furniture Obchod s nábytkem - od drobných dekorací až po kompletní vybavení bytů
Furniture-16.svg
Small furniture shop.jpg
shop household_linen Shop focused on selling household linen.
Shop-other-16.svg
Shop with table-cloths and bedding textiles at ulica Starowiejska, Gdynia 2.jpg
shop interior_decoration Prodej dekorací interiéru
Interior decoration-14.svg
LA Showroom1 dakota jackson.jpg
shop kitchen Kuchyňské studio - návrhy a koupě kuchyní
Shop-other-16.svg
Kitchen shop in "The Boulevard" - geograph.org.uk - 1368775.jpg
shop lighting A shop selling lighting fixtures and lamps.
Shop-other-16.svg
Lamp Shop in Bigastro.jpg
shop tiles Obchod s dlaždicemi
Shop-other-16.svg
2.2 Jura Gelb geschliffen.JPG
shop window_blind Prodej žaluzií
Shop-other-16.svg
Some window blinds.JPG

Elektronika

shop computer Obchod s počítači, jejich příslušenstvím, softwarem, atd.
Computer-14.svg
Computer shop, Crossens.JPG
shop electronics Obchod se spotřební elektronikou (televize, rádia), větší obchody mohou prodávat i počítače, lednice, atd.
Electronics-16.svg
Currys Digital.jpg
shop hifi Obchod s Hi-Fi elektronikou pro poslech hudby
Hifi-14.svg
JB Hi-Fi Wagga Wagga.jpg
shop mobile_phone Prodej mobilních telefonů
Mobile-phone-16.svg
3G Mobile Phones fot China Mobile.jpg
shop radiotechnics Obchod s elektronickými součástkami, elektrickými výrobky pro radiotechniku a elektroniku
Shop-other-16.svg
Tokyo Akihabara electronic parts shop.jpg
shop telecommunication Shop selling internet, television or similar services, and related hardware.
Shop-other-16.svg
T-Mobile US Retail Store in Waterbury, CT.jpg
shop vacuum_cleaner Prodej vysavačů a souvisejícího zboží
Shop-other-16.svg
Panasonic MCE8013 vacuum cleaner close.jpg
shop printer_ink A shop that sells or refills printer ink cartridges.
Shop-other-16.svg
Epson ink cartridges.JPG

Sport, turistika, auta

shop atv Obchod zaměřený na ATV (čtyřkolky), jejich vybavení, případně i jejich servis či půjčovna
Shop-other-16.svg
Honda FourTrax Rancher.jpg
shop bicycle Obchod s jízdními koly, případně i jejich servis či půjčovna
Bicycle-16.svg
Fahrradverkaufsraum.jpg
shop boat Prodej lodí a člunů a vybavení na ně a může se jednat také o půjčovnu či opravnu
Shop-other-16.svg
2018-10-14 Yacht Grot shopfront.jpg
shop car Prodejna aut
Purple-car.svg
Preowned.JPG
shop car_repair Opravna aut, většinou se nespecializuje na žádnou konkrétní značku aut.
Car repair-14.svg
Colourful Shops Places In Onehunga II.jpg
shop motorcycle_repair Opravna aut, většinou se nespecializuje na žádnou konkrétní značku aut.
Shop-other-16.svg
Motorcycle repair shop in Thailand.jpg
shop car_parts Prodej náhradních dílů pro auta, příslušenství, motorového oleje, autokosmetiky atd.
Car parts-14.svg
Auto Parts Store.jpg
shop caravan A shop for caravans, motorhomes & similar recreational vehicles.
Shop-other-16.svg
AskjemsCampingCenter.jpg
shop fuel Prodej paliv (automobilových, dřeva, uhlí, plynu). Nejedná se o čerpací stanici amenity=fuel. Pomocí značek fuel:*=yes/no popište, jaká paliva jsou prodávána.
Shop-other-16.svg
Barreled fuel shop.jpg
shop fishing Prodejna rybářského vybavení
Shop-other-16.svg
M.A. Wickham, East Grinstead (15538910361).jpg
shop surf Shop selling surfboards, sailboards, wakeboards, and other types of surf style boards. and/or related accessories, clothes, parts, repair and rental services.
Shop-other-16.svg
The Surfboards (8422914814)
shop golf Shop focused on selling golf equipment.
Shop-other-16.svg
Pro shop - East Potomac Golf Course - East Potomac Park - 2013-08-25.jpg
shop hunting Lovecké zbraně a vybavení
Shop-other-16.svg
Artegon Marketplace 07.jpg
shop jetski Prodej vodních skútrů (Jet Ski), vybavení pro ně a může se jednat také o půjčovnu či opravnu
Shop-other-16.svg
Offshore Aquabike.jpg
shop military_surplus Shop selling used military equipment
Shop-other-16.svg
Military surplus2.jpg
shop motorcycle Prodejna motocyklů a případně dalších doplňků, oblečení, dílů, případně opravna či půjčovna
Shop motorcycle.svg
KAWASAKI KLR 650.JPG
shop outdoor Obchod s potřebami pro kempování, turistiku, horolezectví a jiným vybavením do přírody
Outdoor-14.svg
Winfield's Camping Shop - geograph.org.uk - 267174.jpg
shop scuba_diving Prodej potápěčského vybavení
Shop-other-16.svg
Paradise Dive Shop.jpg
shop ski Prodej lyží, vybavení pro lyžování a může se jednat také o půjčovnu či opravnu
Shop-other-16.svg
Skier-carving-a-turn.jpg
shop snowmobile Prodej sněžných skútrů, vybavení na ně a může se jednat také o půjčovnu či opravnu
Shop-other-16.svg
Snowmobiling in New Brunswick, Canada 2010.jpg
shop sports Sportovní potřeby
Sports-14.svg
HK TST East Mody Road Wing On Plaza Shop Kettler Sport Fitness.JPG
shop swimming_pool Prodej bazénů a příslušenství
Shop-other-16.svg
Circuit tuyauterie robot hydraulique.jpg
shop trailer Shop focused on selling trailers and parts and/or repairing / renting them
Shop-other-16.svg
Kugelkopfkupplung-Anhänger.JPG
shop tyres Prodej a opravy pneumatik
Tyres.svg
Istanbul Continental tyre shop.jpg

Umění, hudba, koníčky

shop art Obchod prodávající umělecká díla. Třeba obrazy, sochy a jiné.
Art-14.svg
Ruiz gallery.jpg
shop camera Obchod s fotoaparáty a objektivy
Shop-other-16.svg
Nikkor Lens Showcase @ Berjaya Times Square's Nikon Centre.jpg
shop collector Obchod pro sběratele věcí jako jsou známky, mince, figurky, atd.
Shop-other-16.svg
Shop collector.jpg
shop craft Obchod s potřebami pro umělce a řemeslníky - papíry, plátna, barvy, pastelky, nástroje na vyřezávání dřeva, atd. Viz také craft=*
Shop-other-16.svg
Studio Arts Crafts and Graphics interior - panoramio (1).jpg
shop frame Obchod s rámy na obrazy
Shop-other-16.svg
Shop frames berlin.jpg
shop games Obchod s deskovými hrami, kartami a jinými hrami
Shop-other-16.svg
Essen 2008 0251.jpg
shop model Obchod s modely aut, lodí, letadel, ...
Shop-other-16.svg
South-Goodwin.jpg
shop music Prodejna hudby na CD, vinylech, ...
Shop music.svg
Music shop.JPG
shop musical_instrument Hudební nástroje
Musical instrument-14.svg
Portadown (66), September 2009.JPG
shop photo Prodej produktů nebo služeb spojených s fotografií nebo videem
Photo-14.svg
Fujifilm photo shop.jpg
shop trophy Prodej pohárů, diplomů, plaket, atd.
Shop-other-16.svg
Geograph-2329589-by-Robin-Stott.jpg
shop video Prodejna nebo půjčovna DVD nebo videokazet
Video-14.svg
Video shop.jpg
shop video_games Prodejna počítačových her
Video games-14.svg
GameStop on Powell Street in San Francisco, California.

Papírnictví, kancelářské potřeby, dárky, knihy, noviny

shop anime Obchod prodávající věci související s  anime
Shop-other-16.svg
2013TIBE Day4 Hall2 Greenwood 20130202.JPG
shop books Knihkupectví, prodejna knih (pro knihovnu použijte amenity=library)
Books-16.svg
Strand basement jeh.jpg
shop gift Obchod s dárkovými předměty, přáními, suvenýry pro turisty
Gift-16.svg
Gift shop interior.jpg
shop lottery Prodej loterie
Shop-other-16.svg
12 Kościuszki Street in Sanok (2015), Lotto.jpg
shop newsagent Novinový stánek prodávající noviny, časopisy, cigarety, atd.
Newsagent-14.svg
HK Sheung Wan Po Yan Street 7-11 Shop Newspaper Stand.JPG
shop stationery Obchod s kancelářskými potřebami, papírnictví
Stationery-14.svg
Vănphòngphẩm-InsideStationeryShop03012009606.jpg
shop ticket Prodej vstupenek - na koncerty, akce i veřejnou dopravu
Ticket-14.svg
Box office of Shosha station.jpg

Ostatní

shop bookmaker Sázková kancelář
Bookmaker-14.svg
Ladbrokes - 263 Park Lane (2299743817).jpg
shop cannabis a shop primarily and legally selling non-medical cannabis products
Shop-other-16.svg
Venta de cannabis, Ketchikan, Alaska, Estados Unidos, 2017-08-16, DD 58.jpg
shop copyshop Prodejna nabízející kopírování a tisk
Copyshop-14.svg
HK 上環 Sheung Wan 蘇杭街 Jervois Street 24 photo copy print co shop.JPG
shop dry_cleaning Čistírna oděvů chemickou cestou
Laundry-14.svg
Dry clean rack.jpg
shop e-cigarette Obchod zaměřený na prodej elektronických cigaret.
Shop-other-16.svg
510N e-cigarette and e-liquids.jpg
shop funeral_directors Pohřební služba
Shop-other-16.svg
JapaneseFuneralArrangementTokyo.jpg
shop insurance A shop selling insurance services from one or more insurance carriers.
Shop-other-16.svg
UK Insurance Solutions Ltd - King Cross Road - geograph.org.uk - 1889256.jpg
shop laundry Prádelna (samoobslužná nebo jako služba)
Laundry-14.svg
Polarstern laundry hg.jpg
shop money_lender Lichvář
Shop-other-16.svg
Money lender Palmers Green.jpg
shop outpost Shop primarily used to pick-up items ordered online.
Shop-other-16.svg
Coles Supermarket Click & Collect service, Corinda, Queensland, 2021.jpg
shop party Obchod prodávající potřeby na party a oslavy jako jsou dekorace, pozvánka a kostýmy.
Shop-other-16.svg
Shop party.jpg
shop pawnbroker Zastavárna
Shop-other-16.svg
Pawnbroker Oulu 20090906.JPG
shop pest_control Shop selling pest control goods to exterminate rats, insects etc.
Shop-other-16.svg
Atomic Pest Control 2371 Elvis-Presley-Blvd Memphis TN.jpg
shop pet Zverimex, obchod s potřebami pro domácí mazlíčky
Pet-16.svg
Baby parrots in a pet shop-8a.jpg
shop pet_grooming A shop offering grooming services for pets (most frequently dogs)
Shop-other-16.svg
Psi fryzjer.jpg
shop pyrotechnics Obchod se zábavnou pyrotechnikou
Shop-other-16.svg
TNT Fireworks Supercenter, Jennings (East face).JPG
shop religion Obchod s věcmi s náboženskou tématikou. Přidejte také značku religion=*.
Shop-other-16.svg
Shop religion.jpg
shop storage_rental self storage
Shop-other-16.svg
Self storage units.jpg
shop tobacco Tabákové výrobky a související věci
Tobacco-14.svg
Fachgeschäft für Tabakwaren.JPG
shop toys Hračkárna.
Toys-14.svg
HK Toys R Us.JPG
shop travel_agency Cestovní kancelář, agentura - prodej zájezdů a dovolených
Travel agency-14.svg
Shop travel agency berlin.jpg
shop weapons Zbraně - nože, pistole, pušky, atd.
Shop-other-16.svg
Welcome to America - Supermarket with guns.jpg
shop vacant Prázdný obchod. Tuto značku nepoužívejte, k uprázdněnému obchodu přidejte značku disused:shop=* a můžete napsat i nějakou poznámku do note=*. Zavřený obchod ani nemažte z mapy, pokud se znovu otevře i třeba s jiným zbožím, dá se pak snadno v mapě upravit.
2012-05-02 Carrera de San Jeronimo anagoria.JPG
shop yes - use more specific value if possible A shop of unspecified type - it is always better to use another value that gives info about shop type, if possible. Used also as indicator that feature such as fuel station has shop.
shop další hodnoty Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.
Shop-other-16.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Sport

Používá se k určení, které sporty jsou provozovány na nějakém hřišti nebo sportovišti. Používejte ve spojení se značkami landuse=* nebo leisure=*. Více informací najdete na stránce sport=*.

Klíč Hodnota Prvek Popis Příklad symbolu Ilustrace
sport 9pin uzel plocha  kuželky
Kegeln.jpg
Kegeln-Kugel.jpg
sport 10pin uzel plocha  bowling
Bowling pictogram.svg
Bowling - albury.jpg
sport american_football uzel plocha  americký fotbal
American football pictogram.svg
Larry Fitzgerald catches TD at 2009 Pro Bowl.jpg
sport aikido uzel plocha  aikido
Aikido pictogram.svg
Shihonage.jpg
sport archery uzel cesta plocha  lukostřelba
Archery pictogram.svg
Archery competition.jpg
sport athletics uzel cesta plocha  lehká atletika
Athletics pictogram.svg
Daichi Sawano retouche.jpg
sport australian_football uzel plocha  australský fotbal
Australian Football 2008 International Cup.jpg
sport badminton uzel plocha  badminton
Badminton pictogram.svg
Badminton competition.jpg
sport bandy uzel plocha  bandy
Bandy pictogram.png
Bandy players.jpg
sport base uzel cesta plocha  BASE jumping
BASE Jumping from Sapphire Tower in Istanbul.jpg
sport baseball uzel plocha  baseball
Baseball pictogram.svg
Baseball swing.jpg
sport basketball uzel plocha  basketbal
Basketball pictogram.svg
Kenyon Martin over Dirk Nowitzki.jpg
sport beachvolleyball uzel plocha  plážový volejbal
Volleyball (beach) pictogram.svg
Beach Volleyball Classic 2007 (1444261388).jpg
sport billiards uzel plocha  kulečník
Billiards pictogram.svg
Billiards Rack.JPG
sport bmx uzel cesta plocha  BMX - cyklistický motokros
Cycling (BMX) pictogram.svg
BMX racing action photo.jpg
sport bobsleigh uzel cesta plocha  boby, sáňky a skeleton
Bobsleigh pictogram.svg
Luge pictogram.svg
USA I in heat 1 of 2 man bobsleigh at 2010 Winter Olympics 2010-02-20.jpg
sport boules uzel plocha  boules,  pétanque a jiné hry s kovovými koulemi
Pictogramme sports de boules.svg
Toulon Playing Boules.jpg
sport bowls uzel plocha  bowls
Lawn bowls pictogram.svg
Lawn Bowling - Tim Mason1.jpg
sport boxing uzel plocha  box
Boxing pictogram.svg
George Feeney boxing.jpg
sport bullfighting uzel plocha [W] Bullfighting, both on foot and on horseback, is a physical contest in which bulls are fought by humans.
Useful combination: leisure=stadium;pitch
Rafael Cañada à la cape.jpg
sport canadian_football uzel plocha  kanadský fotbal (podobný americkému fotbalu)
American football pictogram.svg
AndreLalonde-Hilltop-Wildcat.jpg
sport canoe uzel cesta plocha  kanoistika
Canoeing (slalom) pictogram.svg
Whitewater kayaking Isere.jpg
sport chess uzel plocha  šachy - zejména velké šachovnice v přírodě
Chess pictogram.svg
OutdoorChess.jpg
sport cliff_diving uzel skoky do vody z útesu
Diving pictogram.svg
Cliffjumping.jpg
sport climbing uzel plocha  horolezectví - včetně lezeckých stěn
Climbing pictogram.svg
Dscf0658 600.jpg
sport climbing_adventure uzel plocha lanový park
Seilpark Gantrisch - 03.jpg
sport cockfighting uzel plocha  kohoutí zápasy
COCK FIGHT.JPG
sport [[ Too many Data Items entities accessed. | cricket ]] uzel plocha  kriket
Cricket pictogram.svg
Cricket pic.jpg
sport cricket_nets Tohle není sport! Použijte radši značku sport=cricket.
Nets - geograph.org.uk - 493814.jpg
sport croquet uzel plocha  kroket
Croquet pictogram.svg
Modern croquet equipment.JPG
sport curling uzel plocha  curling - různé druhy curlingu můžete popsat značkou curling=*.
Curling pictogram.svg
Brier 045.jpg
sport cycling uzel cesta plocha  cyklistika
Cycling (road) pictogram.svg
Vélocourse.jpg
sport darts uzel plocha  šipky
Darts pictogram.svg
Darts in a dartboard.jpg
sport diving Tuto značku nepoužívejte, protože je nejednoznačná!
Radši použijte:
sport=cliff_diving pro "skoky do vody z útesu" nebo pro olympijskou disciplínu skoků do vody.
sport=scuba_diving pro "potápění pod vodou".
sport dog_racing uzel cesta plocha  chrtí dostihy
Greyhound Racing 2 amk.jpg
sport equestrian uzel cesta plocha  jezdectví / [W]sportovní jezdectví
Povšimněte si zvláštní značky pro dostihy sport=horse_racing..
Equestrian pictogram.svg
Evie Gullis Jumping Her Horse.JPG
sport fencing uzel plocha  šerm
Fencing pictogram.svg
0408 USA Olympic fencing.jpg
sport field_hockey uzel plocha  pozemní hokej
Field hockey pictogram.svg
Dutch Women Hockey - Shielding the ball.jpg
sport football Tuto značku nepoužívejte, protože je nejednoznačná!
Použijte: sport=soccer, sport=rugby_league, sport=rugby_union, sport=american_football, sport=australian_football, ..
sport free_flying uzel plocha  závěsné létání,  paragliding - místa pro start, přistání a související vybavenost. Viz také sport=paragliding.
Hang Gliding pictogram.svg
Paragliding pictogram.svg
Pente ecole parapente.jpg
sport gaelic_games uzel plocha  gaelské hry
Hurling sport - Taking a swing.jpg
sport golf uzel cesta plocha  golf - samotné golfové hřiště označte