Cs:Tag:information=map

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg information = map
2016 Brzeźnica 02.jpg
Popis
Cedule s mapou Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Map-14.svg
Skupina: Turistika
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: de facto

Cedule s mapou.

Jak mapovat

Přidejte uzel uzel na místo, kde je umístěna mapa, označte tourism=information + information=map.

Chcete-li dále popsat, pro koho je mapa určena, použijte klíče access=*, např. pro pěší turisty - hiking=yes, pro cyklisty - bicycle=yes, pro lyžaře - ski=yes, pro horská kola - mtb=yes nebo pro jezdce na koni - horse=yes.

map_type=* Jakého je mapa typu?
Klíč=Hodnota Popis Ilustrace
map_type=topo Topografická mapa, např. historická nebo turistická. Mapa obsahuje vrstevnice.
map_type=street Mapa se všemi ulicemi nebo cestami v oblasti. Ulice jsou většinou pojmenovány. Úhly, vzdálenosti, atd. jsou přesné. Používá se například v turistických kancelářích pro přehled ubytovacích zařízení.
map_type=scheme Náčrtek mapy obsahující pouze důležité cesty a body zájmu. Úhly, vzdálenosti, atd. jsou spíše ilustrativní a nejsou přesné. Používaná například cestovními agenturami pro vysvětlení trasy výletu.
map_type=toposcope Ukazatel umístěný na vyvýšenině, který ukazuje směr na významné krajinné prvky, které jsou z daného místa vidět (obvykle spojeno s tourism=viewpoint).
Toposcope detail - geograph.org.uk - 1123662.jpg
map_type=* Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo


map_size=* - Jaká oblast je pokryta mapou?
Klíč=Hodnota Popis Ilustrace
map_size=site Mapa nějakého místa/areálu, např. hradu
map_size=city Mapa města
map_size=region Mapa větší oblasti
map_size=* Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo

Podobné značky

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!