Cs:Key:name

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Key:official name)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg name
Helena, Montana.jpg
Popis
Jméno prvku Show/edit corresponding data item.
Skupina: Názvy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Status: de facto
Hlavní článek: Názvy (names)

Značka name=* je primární značkou pro pojmenování prvku v OpenStreetMap.

Více informací o jejím použití najdete na stránce Názvy.

Ve sporných případech vyplňte name=* tím názvem, který se objevuje na oficiálním značení, např. dopravních značkách či cedulích s názvy ulic. Alternativní názvy je možno vyplnit do dalších značek (např. loc_name=*, old_name=*, alt_name=*) či jazykových verzí (např. name:de=*, name:pl=*).

Klíče a hodnoty

V následující tabulce jsou uvedeny nejčastější používané klíče pro pojmenování prvků.


   

Klíč Hodnota Prvek Popis
name volena uživatelem uzel cesta plocha Obvyklý základní název (Poznámka: Ve sporných případech zadejte jméno, které je například na oficiální ceduli s názvem ulice. Všechny alternativy zadejte buď jako cizojazičné pojmenování (například name:pl/name:sk) nebo využijte další možnosti, například loc_name/old_name/alt_name. Děkujeme)
name:<lg> volena uživatelem uzel cesta plocha Název v jiném jazyce (lg je  kód jazyka podle ISO 639), např. name:cs=Německo. Povšimněte si, že všechny varianty klíče níže mohou používat příponu jazyka. Viz Multilingual names.
name:left[:<lg>], name:right[:<lg>] volena uživatelem cesta Používá se, má-li cesta různé názvy pro pravou a levou stranu (např. ulice, která je na rozhraní dvou obcí).
int_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Mezinárodní název (Poznámka: Pro názvy v jiných jazycích použijte name:<lg>; mezinárodní název neznamená nutně název v angličtině.)
loc_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Místní název. Např. name=Těšnovský tunel, loc_name=Husákovo ticho.
nat_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Národní název
official_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Oficiální název. Tato značka byla vytvořena pro oficiální názvy států (např. official_name=Principat d'Andorra pro name=Andorra). Pro jiné použití nebyl vztah mezi name=*, int_name=*, loc_name=* a official_name=* definován.
old_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Historický název
ref_name[:<lg>] User defined uzel cesta plocha Unique, human-readable name of this object in an external data management system.
reg_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Regionální název
short_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Zkrácený název. Ustálená zkratka, která je obvykle používána při vyhledávání (Nominatim s ní umí pracovat).
sorting_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Název pro seřazení. Je používáno pro správné seřazení názvů podle abecedy. V tomto názvu:
  • jsou vynechány úvodní členy (např. the, a, Der, ...)
  • se snižuje význam křestního jména uvedeného před příjmením
  • se vynechávají obecné názvy ulic, pokud se píší před vlastním jménem (např. rue, boulevard, place, ...)
alt_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Jiný název nebo názvy, pod kterými je místo známo. Např. name=Michnův letohrádek, alt_name=Vila Amerika. Více alternativních názvů lze oddělit středníkem alt_name=název1;název2;název3.
nickname[:<lg>] User defined uzel cesta plocha Nickname (e.g. "Warschauer Allee" for BAB 2 in Germany relation 3140168).
name_1 , name_2 , ... Tuto značku nepoužívejte. Značení jmen s příponou bylo prohlášeno za zastaralé.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Varianty klíče lze doplnit příponou jmenného prostoru data (jako třeba "old_name:en:1921-1932").

Více názvů

Pokud má prvek více názvů, pak se nejdříve pokuste vybrat jednu z mnoha značek v tabulce (jako short_name=*, old_name=* atd.). Pokud ani jedna z nich nevyhovuje, pak zvolte značku alt_name=*.

Viz také