Template:Cs:Map Features:name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Název (Name)

Značka name=* je primární značkou pro pojmenování prvku (Element), tedy bodu, cesty nebo relace. Více informací o jejím použití najdete na stránce Názvy.
Ve sporných případech vyplňte name=* tím názvem, který se objevuje na oficiálním značení, např. dopravních značkách či cedulích s názvy ulic. Alternativní názvy je možno vyplnit do dalších značek (např. loc_name=*, old_name=*, alt_name=*) či jazykových verzí (např. name:de=*, name:pl=*).

Klíč Hodnota Prvek Popis
name volena uživatelem uzel cesta plocha Obvyklý základní název (Poznámka: Ve sporných případech zadejte jméno, které je například na oficiální ceduli s názvem ulice. Všechny alternativy zadejte buď jako cizojazičné pojmenování (například name:pl/name:sk) nebo využijte další možnosti, například loc_name/old_name/alt_name. Děkujeme)
name:<lg> volena uživatelem uzel cesta plocha Název v jiném jazyce (lg je  kód jazyka podle ISO 639), např. name:cs=Německo. Povšimněte si, že všechny varianty klíče níže mohou používat příponu jazyka. Viz Multilingual names.
name:left , name:right volena uživatelem cesta Používá se, má-li cesta různé názvy pro pravou a levou stranu (např. ulice, která je na rozhraní dvou obcí).
int_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Mezinárodní název (Poznámka: Pro názvy v jiných jazycích použijte name:<lg>; mezinárodní název neznamená nutně název v angličtině.)
loc_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Místní název. Např. name=Těšnovský tunel, loc_name=Husákovo ticho.
nat_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Národní název
official_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Oficiální název. Tato značka byla vytvořena pro oficiální názvy států (např. official_name=Principat d'Andorra pro name=Andorra). Pro jiné použití nebyl vztah mezi name=*, int_name=*, loc_name=* a official_name=* definován.
old_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Historický název
reg_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Regionální název
short_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Zkrácený název. Ustálená zkratka, která je obvykle používána při vyhledávání (Nominatim s ní umí pracovat).
sorting_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Název pro seřazení. Je používáno pro správné seřazení názvů podle abecedy. V tomto názvu:
  • jsou vynechány úvodní členy (např. the, a, Der, ...)
  • se snižuje význam křestního jména uvedeného před příjmením
  • se vynechávají obecné názvy ulic, pokud se píší před vlastním jménem (např. rue, boulevard, place, ...)
alt_name[:<lg>] volena uživatelem uzel cesta plocha Jiný název nebo názvy, pod kterými je místo známo. Např. name=Michnův letohrádek, alt_name=Vila Amerika. Více alternativních názvů lze oddělit středníkem alt_name=název1;název2;název3.
nickname[:<lg>] User defined uzel cesta plocha Nickname (e.g. "Warschauer Allee" for BAB 2 in Germany relation 3140168).
name_1 , name_2 , ... Tuto značku nepoužívejte. Značení jmen s příponou bylo prohlášeno za zastaralé.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.