Cs:Key:name

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Key:loc name)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg name
Helena, Montana.jpg
Popis
Jméno prvku Edit or translate this description.
Skupina: Názvy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Incompatible withPomozte tohle přeložit do čeština!
Viz též
Wikidata
Status: de facto

Hlavní článek: Názvy (names)

Značka name=* je primární značkou pro pojmenování prvku v OpenStreetMap.

Více informací o jejím použití najdete na stránce Názvy.

Ve sporných případech vyplňte name=* tím názvem, který se objevuje na oficiálním značení, např. dopravních značkách či cedulích s názvy ulic. Alternativní názvy je možno vyplnit do dalších značek (např. loc_name=*, old_name=*, alt_name=*) či jazykových verzí (např. name:de=*, name:pl=*).

Klíče a hodnoty

V následující tabulce jsou uvedeny nejčastější používané klíče pro pojmenování prvků.


   

Klíč Hodnota Prvek Popis
name volena uživatelem uzel cesta plocha Obvyklý základní název (Poznámka: Ve sporných případech zadejte jméno, které je například na oficiální ceduli s názvem ulice. Všechny alternativy zadejte buď jako cizojazičné pojmenování (například name:pl/name:sk) nebo využijte další možnosti, například loc_name/old_name/alt_name. Děkujeme)
name:<lg> volena uživatelem uzel cesta plocha Název v jiném jazyce (lg je kód jazyka podle ISO 639), např. name:cs=Německo. Povšimněte si, že všechny varianty klíče níže mohou používat příponu jazyka. Viz Multilingual names.
name:left and name:right volena uživatelem cesta Používá se, má-li cesta různé názvy pro pravou a levou stranu (např. ulice, která je na rozhraní dvou obcí).
int_name volena uživatelem uzel cesta plocha Mezinárodní název (Poznámka: Pro názvy v jiných jazycích použijte name:<lg>; mezinárodní název neznamená nutně název v angličtině.)
loc_name volena uživatelem uzel cesta plocha Místní název. Např. name=Těšnovský tunel, loc_name=Husákovo ticho.
nat_name volena uživatelem uzel cesta plocha Národní název
official_name volena uživatelem uzel cesta plocha Oficiální název. Tato značka byla vytvořena pro oficiální názvy států (např. official_name=Principat d'Andorra pro name=Andorra). Pro jiné použití nebyl vztah mezi name=*, int_name=*, loc_name=* a official_name=* definován.
old_name volena uživatelem uzel cesta plocha Historický název
reg_name volena uživatelem uzel cesta plocha Regionální název
short_name volena uživatelem uzel cesta plocha Zkrácený název. Ustálená zkratka, která je obvykle používána při vyhledávání (Nominatim s ní umí pracovat).
sorting_name volena uživatelem uzel cesta plocha Název pro seřazení. Je používáno pro správné seřazení názvů podle abecedy. V tomto názvu:
  • jsou vynechány úvodní členy (např. the, a, Der, ...)
  • se snižuje význam křestního jména uvedeného před příjmením
  • se vynechávají obecné názvy ulic, pokud se píší před vlastním jménem (např. rue, boulevard, place, ...)
alt_name volena uživatelem uzel cesta plocha Jiný název nebo názvy, pod kterými je místo známo. Např. name=Michnův letohrádek, alt_name=Vila Amerika. Více alternativních názvů lze oddělit středníkem alt_name=název1;název2;název3.
name_1, name_2, ... Tuto značku nepoužívejte. Značení jmen s příponou bylo prohlášeno za zastaralé.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Varianty klíče lze doplnit příponou jmenného prostoru data (jako třeba "old_name:en:1921-1932").

Více názvů

Pokud má prvek více názvů, pak se nejdříve pokuste vybrat jednu z mnoha značek v tabulce (jako short_name=*, old_name=* atd.). Pokud ani jedna z nich nevyhovuje, pak zvolte značku alt_name=*.

Viz také