Cs:Názvy

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Názvy
One example for Součást : Názvy
Popis
Pojmenování prvků v OpenStreetMap
Značky

name=*

Značky pro pojmenování prvků v OpenStreetMap.

Variace klíče

Název (Name)

Značka name=* je primární značkou pro pojmenování prvku (Element), tedy bodu, cesty nebo relace. Více informací o jejím použití najdete na stránce Názvy.
Ve sporných případech vyplňte name=* tím názvem, který se objevuje na oficiálním značení, např. dopravních značkách či cedulích s názvy ulic. Alternativní názvy je možno vyplnit do dalších značek (např. loc_name=*, old_name=*, alt_name=*) či jazykových verzí (např. name:de=*, name:pl=*).

Klíč Hodnota Prvek Popis
name volena uživatelem uzel cesta plocha Obvyklý základní název (Poznámka: Ve sporných případech zadejte jméno, které je například na oficiální ceduli s názvem ulice. Všechny alternativy zadejte buď jako cizojazičné pojmenování (například name:pl/name:sk) nebo využijte další možnosti, například loc_name/old_name/alt_name. Děkujeme)
name:<xx> volena uživatelem uzel cesta plocha Název v jiném jazyce (xx je  kód jazyka podle ISO 639), např. name:cs=Německo. Povšimněte si, že všechny varianty klíče níže mohou používat příponu jazyka. Viz Multilingual names.
name:left[:<xx>], name:right[:<xx>] volena uživatelem cesta Používá se, má-li cesta různé názvy pro pravou a levou stranu (např. ulice, která je na rozhraní dvou obcí).
int_name[:<xx>] volena uživatelem uzel cesta plocha Mezinárodní název (Poznámka: Pro názvy v jiných jazycích použijte name:<xx>; mezinárodní název neznamená nutně název v angličtině.)
loc_name[:<xx>] volena uživatelem uzel cesta plocha Místní název. Např. name=Těšnovský tunel, loc_name=Husákovo ticho.
nat_name[:<xx>] volena uživatelem uzel cesta plocha Národní název
official_name[:<xx>] volena uživatelem uzel cesta plocha Oficiální název. Tato značka byla vytvořena pro oficiální názvy států (např. official_name=Principat d'Andorra pro name=Andorra). Pro jiné použití nebyl vztah mezi name=*, int_name=*, loc_name=* a official_name=* definován.
old_name[:<xx>] volena uživatelem uzel cesta plocha Historický název
ref_name[:<xx>] User defined uzel cesta plocha Unique, human-readable name of this object in an external data management system.
reg_name[:<xx>] volena uživatelem uzel cesta plocha Regionální název
short_name[:<xx>] volena uživatelem uzel cesta plocha Zkrácený název. Ustálená zkratka, která je obvykle používána při vyhledávání (Nominatim s ní umí pracovat).
sorting_name[:<xx>] volena uživatelem uzel cesta plocha Název pro seřazení. Je používáno pro správné seřazení názvů podle abecedy. V tomto názvu:
 • jsou vynechány úvodní členy (např. the, a, Der, ...)
 • se snižuje význam křestního jména uvedeného před příjmením
 • se vynechávají obecné názvy ulic, pokud se píší před vlastním jménem (např. rue, boulevard, place, ...)
alt_name[:<xx>] volena uživatelem uzel cesta plocha Jiný název nebo názvy, pod kterými je místo známo. Např. name=Michnův letohrádek, alt_name=Vila Amerika. Více alternativních názvů lze oddělit středníkem alt_name=název1;název2;název3.
nickname[:<xx>] User defined uzel cesta plocha Nickname (e.g. "Warschauer Allee" for BAB 2 in Germany relation 3140168).
name_1 , name_2 , ... Tuto značku nepoužívejte. Značení jmen s příponou bylo prohlášeno za zastaralé.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Poznámky

Zkracování (nedělejte to)

Extrémní příklad zkracování: Lake Washington Boulevard Northeast a Main Street

Pokud název lze zapsat bez zkratek, pak ho nezkracujte. Počítače dokážou snadno zkracovat slova, ale už nikoliv naopak (St. může být Street nebo Saint). Pokud je na nějaké ceduli zkratka a vy neznáte její plný význam, pak ji použijte dočasně, dokud to někdo nedoplní. Použití zkratek leží na rozhodnutí softwaru a tedy data samotná by měla nést plné názvy. To umožní rendereru, navigačnímu softwaru nebo softwaru hledajícímu místa, aby zaváděl zkratky, jak potřebuje. Podívejte se například na seznam zkratek používaný Name Finderem a Nominatimem.

Používejte smíšenou velikost písmen s velkým prvním písmenem každého slova, tedy Church Street, a nikoliv Church street. Poznámka: Místní pravidla mají přednost před obecnými pravidly. Například ve vlámštině jsou velká písmena u příjmení znakem urozenosti osoby. Jména ulic nebo podniků odvozená z takovýchto jmen by měla zachovávat psaní velkých písmen. V jazycích nezaložených na latince také často není vůbec možné psát velká písmena u názvů.

Pokud je název nesprávný, je-li zapsán plně, pak ho chybně nerozvinujte. (Například:  Wilts & Berks Canal, Britské názvy začínající na "St"(en).)

Kromě následování výše uvedených pravidel, byste měli zadávat úplný název tak, jak je uveden na cedulích na ulici.

Buďte si ovšem vědomi, že i nápisy na ulicích mohou obsahovat chyby.

Dávejte si pozor na apostrofy. Platí stejná pravidla. Pokud je na ceduli na ulici apostrof, pak má být i v datech OSM. Není to ovšem konzistentní: londýnská stanice metra Barons Court je vedle Earl's Court, jedno je s apostrofem, druhé bez.

Název je pouze název

Názvy by se měly omezit pouze na názvy a nemají obsahovat žádné další informace, které nejsou obsaženy v oficiálních názvech jako jsou kategorie, typy, popisy, adresy nebo poznámky. Ovšem pokud něco má oficiální název "East 110th Street", pak tento plný název by měl být ve značce, i když věci jako "street", "110" a "east" mohou být odvoditelné z jiných informací. Pokud něco opravdu nemá název, pak název do OpenStreetMap nepřidávejte. Jakékoliv dodatečné informace by měly být obsaženy ve zvláštních značkách (viz např. shora uvedené odkazy), aby byl identifikován jejich význam.

Několik příkladů nesprávného použití:

 • Multipolygon Šumava: nepřidávejte typ objektu ani jinou terminologii OSM, pokud neplatí mimo OSM
 • Městské muzeum, Česká Třebová: nevkládejte Česká Třebová jako část názvu, i když existuje více objektů stejného jména
 • zrušená hospoda (k demolici): nepopisujte objekt v názvu. Zvažte značku description=* a také přidání značky old_name=*
 • bez názvu: viz níže Bez názvu
 • Jižní směr D8: nepojmenovávejte oddělené části toho samého objektu, které jsou oddělené v OSM, ale nikoliv v reálném světě
 • Manchester City: pro město zvané Manchester nepřidávejte popisku City; ovšem si povšimněte, že New York City je správně, protože je to běžný název pro The City of New York

Bez názvu

Ulice, které nemají název, mohou být označeny noname=yes, ale existuje několik návrhu značení, které jsou diskutovány: Proposed features/Noname(en). Myšlenkou je, aby ulice, která opravdu nemá název, byla jasně označená, protože absence značky názvu se používá jako indikátor oblastí, které je třeba zmapovat.

Levé a pravé názvy

U objektů zakreslených cestou se mohou názvy lišit dle strany objektu.

Například ulice může ležet na hranici mezi Belgií i Nizozemím, Belgie ji pojmenovává "Amsterdamsestraat" a Nizozemí pak "Brusselsestraat".

Toto je vyřešeno pomocí značek name:left=* a name:right=*, které pojmenovávají zvlášť obě strany ulice (za použití směru cesty v OSM k určení stran vlevo a vpravo) . Značka name=* může obsahovat oba názvy, aby byly podporovány různé nástroje.

Příklad:

Poznámka: různé názvy pro levou a pravou stranu nevylučují existenci vícejazyčných názvů (které se také často vyskytují na hranicích států). Takže jsou možné i značky jako name:left:fr=*.

Několik názvů

Pokud má prvek několik názvů, pak se nejdříve pokuste zvolit jednu ze značek uvedených v tabulce (jako short_name=*, old_name=*, atd.). Pokud žádný z nich nevyhovuje, zvolte značku alt_name=*.

Lokalizace

Většina vykreslovacích systémů umí nyní zacházet se znaky Unicode, takže můžete pro výchozí název použít místní písmo. Není potřeba psát pouze latinkou.

Viz také Vícejazyčné názvy.

Pro přidání lokalizovaných názvů v různých jazycích se používá dodatečná značka name:kód=*, kde kód je kód jazyka dle ISO 639-1 (druhý sloupec)(en), nebo kód dle ISO 639-2(en), pokud kód dle ISO 639-1 neexistuje.

Například name:fr=* je název ve francouzštině a name:en=* pro název v angličtině. Výchozí název (který je ve značce 'name' bez přípony) by měl být v místním jazyce.

Zde je příklad použití. Všechny tyto značky se mohou objevit na stejném prvku:

name=Irgendwas    (výchozí název, používaný místně)
name:en=Something   (název v angličtině)
name:el=Κάτι     (název v řečtině)
name:de=Irgendwas   (název v němčině)
name:pl=Coś      (název v polštině)
name:fr=Quelque chose (název ve francouzštině)
name:es=Algo     (název ve španělštině)
name:it=Qualcosa   (název v italštině)
name:ja=何か      (název v japonštině)
name:ko=뭔가      (název v korejštině)
name:ko-Latn=Mweonga (název v korejštině zapsaný latinkou)  (vyhovující standardu BCP 47. Zastaralé: ko_rm)


Toto vede k přesnější definici alternativních názvů.

Příklad jazykového kódu podle kódu alpha-2 standardu ISO 639-1(en):

cs čeština
de němčina
pl polština
el řečtina
en angličtina
es španělština
fa perština
fr francouzština
it italština
ja japonština
ko korejština
ru ruština
zh čínština
ko-Latn název v korejštině zapsaný latinkou (vyhovující standardu BCP 47. Zastaralé: ko_rm)


Krátká debata na téma jazykových přípon je k nalezení na diskusní stránce(en).

Podpora při vykreslování: Existuje několik experimentálních vykreslovacích systému, které zobrazují lokalizované názvy. Viz Map Internationalization.

Import: za pomoci osm2pgsql dovoluje uživatelům definovat nové soubory .style, které mohou obsahovat sloupečky názvů v jiných jazycích a přidat je do databáze. Aby se z těchto sloupečků vykreslovalo je potřeba nastavit pohledy PostGIS, které prezentují tyto sloupce jako 'name' namísto 'name:kódjazyka'. Nejsnazší alternativou může být použití souboru stylu lua pro přesun "name:XX", existuje-li, do "name".

Podpora editorů: JOSM sestavení 1044 a novější podporuje zobrazení místních názvů. Detekuje aktuální nastavení jazyka systému a snaží se zobrazit názvy v tomto jazyce jako první. Můžete změnit pořadí, v jakém JOSM vyhledává názvy v nastaveních JOSM pro experty. Příklad: Aby se první zobrazovaly názvy napsané v thajštině, i když aktuální nastavení jazyka je na 'en', nastavte tuto vlastnost:

 mappaint.nameOrder=name:th;name:en;int_name;name

Vyhněte se transliteraci

Transliterace je proces, kdy vezmete název z jednoho jazyka a prostě změníte písmena z jednoho písma do druhého. Obecně bychom se tomuto přístupu u značek v databázi OpenStreetMap měli vyhnout. Všechno, co má jméno může být automaticky transliterováno, takže nejen názvy měst, ale každé silnice a každé kavárny! Tento způsob automatického rozšíření dat je nejlépe nechat na zpracovatelích dat. Například Sven Geggus demonstroval princip vykreslování s automaticky generovanou transliterací(en). Německá OpenStreetMap (styl Mapniku) transliteruje mnoho písem do latinky pomocí internacionalizačních funkcí mapy OSM . Chceme se vyhnout přidávání značek do databáze pro každý pojmenovaný objekt pomocí automatického nebo poloautomatického importu(en).

Namísto toho zadáváme do databáze pouze názvy, jak se používají v jiných jazycích. I když o nich typicky přemýšlíme jako o překladech, ve většině příkladů to nejsou skutečné překlady. Příklad: jezero, u kterého leží Ženeva (francouzsky mluvící město, i když má i německy mluvící komunitu) je ve francouzštině Lac Léman, v němčině pak Genfersee. Výchozí název by měl být jedním z místních názvů: Genève pro město a Lac Léman nebo Genfersee pro jezero. Toto jsou názvy, které používají lidé v místě mluvící odlišnými jazyky (obecně následujeme zásadu mapovat, co je v terénu(en)). Použití transliterace je často špatně u takovýchto dobře známých názvů, které mají vlastní překlad do mnoha jazyků, který není přímo založen na transliteraci, a lze je označit zvlášť s uvedením kódu jazyka.

Ovšem u malých měst a vesnic není žádný zavedený překlad jmen a přidání transliterace nepřinese žádný užitek (existuje více způsobů transliterace a uživatelé na ně mají různé požadavky, takže je nejlepší nechat uživatele vybrat si odpovídající nástroj, aby provedl tuto automatickou konverzi). Například malá města v Anglii pravděpodobně nemají zvláštní název v ruštině, pokud v nich tedy nežije nějaká ruská komunita nebo místní radnice nepublikují oficiální překlad dokumentů do jiných jazyků (pomocí transliterace nebo upřednostňovaného překladu). Jejich názvy lze přepsat transliterací do ruského jazyka, ale není dobrým nápadem přidávat spousty a spousty značek obsahujících tato přepsaná jména ke všem anglickým městům.

Také mnoho transliterovaných názvů bylo často importováno z Wikipedie (nebo Wikidat) tak jak tam jsou použity v názvech článků, ovšem tyto názvy mohly často na těchto wiki stránkách být voleny celkem náhodně. Není potřeba, aby se tyto transliterované názvy importovaly do OSM, můžeme pouze odkazovat na jednu položku Wikidat nebo jediný článek na Wikipedii, přednostně v hlavním jazyce používaném v místě, a bude možné najít i ostatní články.

Na druhou stranu některé země, které nepoužívají latinku pro svůj oficiální jazyk (hlavně Čína, Indie a arabské země), poskytují také svůj oficiální přepis názvů do latinky, které bychom měli používat a značit vhodnými značkami s cílovým kódem jazyka (pouze velmi zřídka se vyskytuje více oficiálních způsobů transliterace nebo existují pouze z historických důvodů, když se způsob přepisu měnil). Jinými slovy, vždy upřednostňujte místní zdroje před jakýmikoliv mezinárodními zdroji transliterace (existuje zvláštní značka int_name=*, kterou můžete použití pro ty druhé a která by měla být založena na zavedeném mezinárodním standardu, např. IATA pro názvy letišť, jinak použijte běžný způsob mezinárodní zeměpisné transliterace).

loc_name

loc_name=* je pro název prvku, jak je známý místně, ale pouze tam kde je to považováno za slangový název nebo jinak neoficiálně znějící název. Ovšem normálně se název, který používají místní, dává do značky name=*! Příklady, kde jsme použili loc_name=*:

 • Existuje most v Glasgow známý jako Squinty Bridge, ale jeho oficiální název je Clyde Arc. Nikdy jsem neslyšel nikoho, kdo by to tak nazval, takže most je označen loc_name=Squinty Bridge a name=Clyde Arc.
 • V Readingu je Union Street, ale je známá po desetiletí jako Smelly Alley podle prodejců ryb, kteří ji obklopují. Zde je loc_name=* ideální.

alt_name

Přidejte tam, kde existuje alternativní název, např. název ulice má rozdílnou syntaxi, někdy i na cedulích na ulici, i když to není určeno jen pro názvy ulic.

Nepoužívejte ji pro zkratky a pouze tam, kde se nehodí jiné druhy názvů. Např. reg_name=* nebo name:kód_jazyka=* pro místní překlad.

Tyto alternativní názvy nejsou obvykle vykreslovány, ale používají je aplikace jako je Nominatim.

sorting_name

sorting_name=* je navrhovanou metodou, jak poskytnout alternativní název, který programy mohou použít k účelu třídění dle abecedy. Hodí se pro názvy ulic v některých jazycích/zemích, zejména v ruštině, kde se slova jako "ulice" často používají jako prefix, což je problémem pokud se má prostě třídit podle značky name=*.

Datová přípona pro historické názvy

Lze použít příponu časového jmenného prostoru pro historické názvy. Např. name:1953-1990=Ernst-Thälmann-Straße.

Zastaralé značky

Značky s příponami name_1=* a alt_name_1=* by se nadále neměly používat(en) pro značení. Jsou výsledkem importů, které nebyly příliš dobře definovány.

V současné době editor iD automaticky přidává přípony ke značkám, které byly při editaci zadány dvakrát. Dávejte si na toto, prosím, pozor, když ukládáte své úpravy, a používejte jednu ze značek uvedených výše.

Mapy

ITO Map(en) má vrstvu, která zvýrazňuje pojmenované a nepojmenované a/nebo adresované budovy.

Další čtení