Cs:Jeden prvek reálného světa, jeden prvek v OSM

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jeden prvek reálného světa, jeden prvek v OSM je jeden z principů správných postupů(en). Znamená to, že jeden prvek z reálného světa, by měl být zmapován právě jedním prvkem OSM.

Objekty mapy

Obecná pravidla

Prvek mapy by měl reprezentovat nějaký prvek reálného světa jednou a pouze jednou:

 • Prvek sestávající se z budov na zemi (například škola), by měl být zmapován jako plocha pozemku s plochami, které označují budovy. Značky by měly být pouze na ploše pozemku a nikoliv na budovách, pokud ovšem nejsou budovy odlišné (např. o budovách na pozemku školy se předpokládá, že jsou částí školy).
 • Prvek sestávající se z budov, jejichž tvar a poloha je známá, by měl být mapován jako plocha s odpovídajícími značkami.
 • Prvek jehož poloha je známá, ale jehož tvar je neznámý nebo irelevantní, by se měl mapovat jako uzel s odpovídajícími značkami.
 • Prvek, který se nevejde do jedné plochy se obvykle nejlépe popisuje pomocí relace. Opět, značky mají být na relaci, nikoli na členech relace, pokud ovšem jsou na všech členech stejné. Příklady:
  • Relation:waterway pro dlouhou řeku
  • Relation:route pro turistickou trasu, pojmenovanou dálnici nebo trasu veřejné dopravy
  • Relation:site pro budovy na různých místech, které k sobě patří, jako je třeba univerzita, které je rozdělena na více kampusů

Příklad nesprávných situací

 • Plocha reprezentující budovu o jednom účelu s uzlem uvnitř. Najdete-li takovou, přesuňte značky na plochu a smažte uzel.
 • Plocha reprezentující pozemek s jednou označenou plochou, která reprezentuje jedinou budovu na ní. Najdete-li takovou, přesuňte značky na vnější plochu a smažte je z vnitřní plochy.
 • Plocha reprezentující pozemek s jednou označenou plochou, která reprezentuje jedinou budovu na ní a uvnitř ní označený uzel. Najdete-li takovou, přesuňte značky na vnější plochu, odstraňte je z vnitřní plochy a smažte uzel.

Situace, kde může být potřeba více značek

 • Více než jedno něco na stejném místě, například dvě školy sdílející pozemek. Normálně, pokud jsou školy každá jiná, měly by dva sousedící oddělené pozemky. Ale pokud jedinou odlišností mezi nimi jsou jejich budovy, pak bude obsahující plocha označena vhodnou landuse=* a budovy budou označeny individuálně.
 • Budovy s více využitím. Budova by měla být označena jako budova a měla by mít uzly nebo plochy uvnitř, které reprezentují umístění dalších využití. Například obchody uvnitř nákupního centra.

Značky

Značka by měla odpovídat konceptu jedna a pouze jedna:

 • Koncept může mít přezdívky, dokud všechny odkazují na identický koncept, mít jeden jako kanonickou formu je dobrý nápad.
 • Značky mohou postihovat několik variant stejného konceptu, ale neměly by unifikovat různé koncepty.
 • Značky z vysoké úrovně mohou reprezentovat hierarchii konceptů, kde není nic více specifického (možná si nějakou vymyslete) nebo tam, kde není známý typ. Občas pomáhá rozvinutí atributů (např. natural=wetland + wetland=reedbed).

Věci, které nejsou správné:

 • "Zastřešující" značky. Člověk si může koupit pití na různých místech. Tyto místa mají různé koncepty - bary, kavárny, obchody, prodejní automaty, vodní fontánky, atd. Někdo, kdo hledá nápoje, může tyto prvky použít a vymyslet odpovídající pravidla pro zúžení výběru.

Významná výjimka: ulice

Ulice jsou (spornou) výjimkou výše uvedeného pravidla: Jedna ulice s jedním názvem, kterou by většina lidí považovala za jediný "prvek", je obvykle reprezentována jako několik spojených cest, které všechny mají stejnou značku "name" (ale odlišné ostatní značky). Může na to být nahlíženo jako na porušení pravidla, ovšem tato praxe je velmi rozšířená a pravděpodobně se nezmění. Existuje relace pro seskupování cest ulice (Relace street), ovšem není běžně používána a tedy doporučována.

Povšimněte si, že tento zvláštní případ platí pouze pro ulice (tedy cesty označené jako "highway"). Všechny ostatní prvky by měly být reprezentovány jednou sadou prvků, jak je popsáno výše.

Viz také

 • Relace multipolygon způsob jak zmapovat složité plochy (například prvek rozdělený silnicí)
 • Relace site pokud prvek nelze zakreslit pouze multipolygonem (například prvek rozprostřený po lokalitě nebo regionu)
 • building:part=* o značení složitých budov