Pl:Jeden obiekt, jeden element OSM

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jeden obiekt, jeden element OSM

Jeden obiekt, jeden element OSM jest jedną z zasad dobrego zwyczaju. Mówi ona, że jeden istniejący w realnym świecie obiekt, powinien być odwzorowany przez jeden element OSM.

Obiekty na mapie

Obiekt na ziemi powinien być reprezentowany przez jeden i tylko jeden element OSM:

 • Zabudowa składająca się z budynków na pewnym terenie (np. szkoła), powinna być odwzorowana jako area obszar wewnątrz którego będą te budynki. Tagi powinny być przypisane do obszaru, a nie do budynków, o ile budynki nie różnią się między sobą (w przypadku budynków na terenie szkoły zwykle można przyjąć, że należą one do tej szkoły, czyli że się nie różnią).
 • Zabudowa składająca się z budynku, którego kształt i położenie są znane, powinna być obszarem z odpowiednimi znacznikami.
 • Zabudowa, której położenie jest znane, ale której kształt jest albo nieznany albo nieistotny, powinna być odwzorowana jako node węzeł z odpowiednimi znacznikami.

Przykłady złego odwzorowania

 • Obszar reprezentujący budynek jednofunkcyjny z węzłem wewnątrz niego. Należy przenieść znaczniki do obszaru reprezentującego obiekt i usunąć węzeł.
 • Obszar reprezentujący teren na którym jest obszar reprezentujący jedyny budynek znajdujący się na tym terenie. Należy przenieść znaczniki do zewnętrznego obszaru (czyli na teren) i usunąć je z wewnętrznego (czyli z budynku).
 • Obszar reprezentujący teren na którym jest obszar reprezentujący jedyny budynek znajdujący się na tym terenie, wraz oznakowanym węzłem wewnątrz tego budynku. Należy przenieść znaczniki do zewnętrznego obszaru i usunąć je z wewnętrznego, oraz usunąć węzeł.

Sytuacje w których kilkukrotne odwzorowanie może być konieczne

 • Kilka różnych obiektów w tym samym miejscu, np. dwie szkoły na wspólnym terenie. W takim przypadku zwykle szkoły mają oddzielne, choć sąsiadujące ze sobą obszary, ale jeśli teren jest wspólny, a tylko budynki odróżniają te szkoły od siebie, to obszar na którym są szkoły powinien być oznaczony odpowiednim tagiem landuse=*, zaś każdy budynek z osobna otagowany informacjami o działającej w nim szkole.
 • Wielofunkcyjne budynki. Budynek powinien być oznaczone jako building=*, a wewnątrz niego należy umieścić węzły lub kontury obiektów pokazujących lokalizację tego, co się w tym budynku znajduje. Na przykład sklepy w Centrum handlowym

Znaczniki (tagi)

Tag powinien być opisem dla jednego i tylko jednego pojęcia:

 • Pojęcie może być reprezentowane przez więcej jedną nazwę, pod warunkiem, że każda z nazwa odnosi się do tylko do tego jednego pojęcia. Wybór jednej z tych nazw na wzorcową jest jednak dobrym pomysłem.
 • Tagi mogą uwzględniać kilka odmian tego samego pojęcia, ale nie powinny one łączyć różnych pojęć.
 • Tagi wyższego poziomu mogą reprezentować hierarchię pojęć tam, gdzie nie są one bardziej konkretne (żadnych tagów w stylu utwórz własny tag), lub w których typ nie jest znany. Uszczegółowianie poprzez dodatkowe tagi jest czasami przydatne (np. natural=wetland + wetland=reedbed).

Zobacz też