Pl:Jeden obiekt, jeden element OSM

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jeden obiekt, jeden element OSM jest jedną z zasad dobrych praktyk. Mówi ona, że jeden istniejący w realnym świecie obiekt, powinien być odwzorowany przez jeden element OSM.

Obiekty na mapie

Zasady ogólne

Jeden element powinien reprezentować pojedynczy obiekt na ziemi tylko raz. Przykłady:

 • Obiekt składający się z budynków na danym terenie (np. szkoła), powinien być mapowany jako obszar, wewnątrz którego będą te budynki. Znaczniki powinny być przypisane do obszaru, a nie do budynków, chyba że budynki różnią się między sobą. Budynki na terenie szkoły mogą być uważane za część szkoły przez użytkowników bazy danych.
 • Obiekt składający się z budynku, którego kształt i położenie są znane, powinien być mapowany jako obszar z odpowiednimi znacznikami.
 • Obiekt, którego położenie jest znane, ale którego kształt jest nieznany lub nieistotny, powinien pojawić się jako węzeł z odpowiednimi znacznikami.
 • Obiekt, który składa się z kilku mniejszych obiektów, jest zwykle najlepiej opisany za pomocą relacji. Na przykład relacja route w przypadku szlaku turystycznego lub trasy transportu publicznego, która biegnie wzdłuż kilku linii highway=* lub railway=*.

Przykłady złego odwzorowania

 • Obszar reprezentujący budynek jednofunkcyjny z węzłem wewnątrz niego. Należy przenieść znaczniki do obszaru reprezentującego obiekt i usunąć węzeł.
 • Obszar reprezentujący teren na którym jest obszar reprezentujący jedyny budynek znajdujący się na tym terenie. Należy przenieść znaczniki do zewnętrznego obszaru (czyli na teren) i usunąć je z wewnętrznego (czyli z budynku).
 • Obszar reprezentujący teren na którym jest obszar reprezentujący jedyny budynek znajdujący się na tym terenie, wraz oznakowanym węzłem wewnątrz tego budynku. Należy przenieść znaczniki do zewnętrznego obszaru i usunąć je z wewnętrznego, oraz usunąć węzeł.

Sytuacje w których kilkukrotne odwzorowanie może być konieczne

 • Kilka różnych obiektów w tym samym miejscu, np. dwie szkoły na wspólnym terenie. W takim przypadku zwykle szkoły mają oddzielne, choć sąsiadujące ze sobą obszary, ale jeśli teren jest wspólny, a tylko budynki odróżniają te szkoły od siebie, to obszar na którym są szkoły powinien być oznaczony odpowiednim tagiem landuse=*, zaś każdy budynek z osobna otagowany informacjami o działającej w nim szkole.
 • Wielofunkcyjne budynki. Budynek powinien być oznaczone jako building=*, a wewnątrz niego należy umieścić węzły lub kontury obiektów pokazujących lokalizację tego, co się w tym budynku znajduje. Na przykład sklepy w Centrum handlowym

Znaczniki (tagi)

Tag powinien być opisem dla jednego i tylko jednego pojęcia:

 • Pojęcie może być reprezentowane przez więcej jedną nazwę, pod warunkiem, że każda z nazwa odnosi się do tylko do tego jednego pojęcia. Wybór jednej z tych nazw na wzorcową jest jednak dobrym pomysłem.
 • Tagi mogą uwzględniać kilka odmian tego samego pojęcia, ale nie powinny one łączyć różnych pojęć.
 • Tagi wyższego poziomu mogą reprezentować hierarchię pojęć tam, gdzie nie są one bardziej konkretne (żadnych tagów w stylu utwórz własny tag), lub w których typ nie jest znany. Uszczegółowianie poprzez dodatkowe tagi jest czasami przydatne (np. natural=wetland + wetland=reedbed).

Powtarzające się właściwości

Zauważ, że w przypadku obiektów liniowych, takich jak waterway=river, tag name=* nie powinien być powtarzany na obszarach rzeki (jak natural=water + water=river), tylko na linii rzeki.

To samo dotyczy area:highway=* i highway=*. - Znaczniki takie jak name=* nie powinny się powtarzać.

Zobacz też