Pl:Key:area:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg area:highway
(obszar:drogi)
Street Area iD.jpg
Opis
Kształt obszaru drogi. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Area:highway
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 9
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

area:highway=* - stosowany do oznaczenia konturów dróg lub ich części.

Jest używane jako forma mikromapowania używana wraz z linią oznaczoną znacznikiem highway=*

Rendering

Ten tag nie jest obecnie renderowany w warstwie Podstawowej (OSM Carto) na witrynie OpenStreetMap. Jest renderowany na mapie wektorowej OsmAnd i OpenFietsmap (przykład). Możliwe jest również generowanie obrazów/map SVG na tej stronie.

Istnieje eksperymentalny projekt Straßenraumkarte Neukölln, który renderuje ten tag i kilka innych tagów miejskich.

Rozróżnianie area:highway i area=yes na drodze

Zaproponowano, aby area:highway=* opisał szczegółowy kształt (zazwyczaj liniowy) drogi, która nie nadaje się do routingu. Tag wymaga liniowy, routowalny kierunek drogi zmapowany w dodatku do linii z highway=*.

area=yes na highway=* opisuje obszar drogi, nadający się do wyznaczania tras, na której dedykowany ruch może być kierowany wielokierunkowo, tj. z dowolnego punktu wzdłuż krawędzi do dowolnego innego. Jest to typowe dla obszarów dla pieszych lub obszarów usługowych, gdzie pojazdy jeżdżą bez wyznaczonych pasów.
Uzasadnienie jest takie, że silniki routingu powinny uwzględniać te obiekty wielokierunkowe oprócz węzłów + krawędzi w klasycznej teorii grafów; w związku z tym nie byłyby wymagane żadne liniowe ślady drogowe.
Jednak od 2019 r. OpenTripPlanner jest jedynym routerem opartym na OSM, który obsługuje routing na obszarach. Robi to, obliczając „wykres widoczności” na tym obszarze. Patrz Pedestrian and bike routing on areas #17

Historia tagu

Tag area:highway=* był celem poniższych propozycji. Chociaż nie odbyło się (jeszcze) głosowanie nad tymi propozycjami, jednak jest on szeroko stosowany. Niektóre niespójności nie zostały jeszcze rozwiązane.

Wartości

Obszary dla pieszych i rowerzystów

Strefy uliczne

area:highway=* użyty na drogach powinien pokrywać pasy ruchu, buspasy, i pasy rowerowe jeśli te detale są oznaczone w drodze odpowiadającej area:highway, i nie powinien pokrywać pasów awaryjnych, miejsc parkingowych, i chodników które są zmapowane osobno.

Inne

Niespójności

Znacznik area:highway=*, pochodzący z dwóch różnych propozycji, zawiera nierozwiązane niespójności:

  • Pozostaje niejasne, czy tag powinien być używany do pełnego kształtu budowanej drogi, czy podzielony na funkcjonalne podobszary.
  • W przypadku odcinków dróg z mapowaniem o stałej szerokości, wielokątna reprezentacja drogi liniowej może być uznana za niepotrzebną zbędną w stosunku do liniowego mapowania drogi i znacznika width=* oraz z naruszeniem zasady Jeden obiekt, jeden element OSM.
  • Niektórzy twórcy map używają area:highway=emergency, mając na celu opisanie obszarów dróg pomalowanych białym kreskowaniem, których należy unikać w normalnym ruchu drogowym, ale nie mają nic wspólnego z sytuacjami awaryjnymi.