Pl:Tag:area:highway=footway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg area:highway = footway
(obszar:droga = dla_pieszych)
Brick sidewalk in Chicago.JPG
Opis
Obszar reprezentowany przez drobne ścieżki używane wyłącznie lub głównie przez pieszych. Edit or translate this description.
Grupa: Area:highway
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w rzeczywistości

area:highway=footway - obszar reprezentowany przez drobne ścieżki używane wyłącznie lub głównie przez pieszych.

Opis obiektu

Uwaga: W British English termin footway jest prawnym określeniem ścieżki, która jest związana z drogą i biegnie równolegle do niej.
W OSM termin footway jest używany dla ścieżek, które zazwyczaj nie są obok drogi, a sidewalk (chodnik) służy do opisania ścieżek, które są związane z drogą.

Wprowadzenie

Ponieważ wszystkie ścieżki są obszarami w prawdziwym świecie, potrzebny był specjalny znacznik dla obszarów dróg (kontury), oprócz tagu highway=footway drogi oznaczonej przez jej środek.

Dla szerokich deptaków stosujemy highway=pedestrian, gdzie ścieżka jest dostępna głównie dla pieszych. Dodajemy bicycle=yes, gdy jest, także, dostępna dla rowerów.

Należy rozważyć użycie highway=path lub highway=cycleway, jeśli nie jest ona ograniczona wyłącznie do pieszych.
Trasy spacerowe i ścieżki żwirowe, które nie zostały wyznaczone, mogą być oznaczone tagiem highway=path + access=* i sklasyfikowane przez sac_scale=* oraz trail_visibility=*.

Chodniki obok drogi (znane jako pavements w Wielkiej Brytanii) mogą być albo oznaczone za pomocą tagu sidewalk=* jeśli są częścią (tzn. nie są oddzielone od) głównej drogi lub bardziej szczegółowo za pomocą tagu highway=footway i footway=sidewalk równoległego do drogi.

Mapowanie

Poprawne tagowanie

Jeśli jest to prosty obszar chodnika, rysujmy kontur obszar wokół niego i dodajmy tag area:highway=footway.
Jeśli jest to bardziej skomplikowane, rysujmy kontur obszar wokół niego, dodajmy tag area:highway=footway, narysujmy wszystkie wewnętrzne części, następnie wybierzmy wszystkie elementy i stwórzmy relację "multipolygon" relacja z niego.
Pamiętajmy o połączeniu krawędzi obszaru z otaczającymi budynkami, ścianami itp.
Opcjonalnie dodajemy rodzaj nawierzchni surface=*

Błędne tagowanie

Ogólne przykłady tagowania

Znak drogowy Tagowanie obszaru Przykłady tagowania
Znak C-16.svg

obszar Wielokąt

area:highway=footway Footway area tagging example (fs1).jpg Footway area tagging example (fs2).jpg Footway area tagging example (fs3).jpg
Znak C-16.svg

relacja Wielokąty

area:highway=footway

+ type=multipolygon

Prawidłowe znakowanie wieloboku chodnika zależy od charakteru miejsca, można:

 • narysować wielobok na większym obszarze (np. leisure=park) lub
 • dodać odpowiedni tag landcover do każdego elementu wewnętrznego lub
 • zapełnić puste, wewnętrzne, części, konkretnymi obszarami (np. building=yes)
Footway area tagging example (fm3).jpg Footway area tagging example (fm1).jpg Footway area tagging example (fm2).jpg

Przykłady tagowania połączonych obiektów

Znak drogowy Tagowanie drogi Tagowanie obszaru Diagram Przykład tagowania
Znak D-6.svg

Przejście dla pieszych

highway=footway

+ footway=crossing

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.

Non-segregated foot crossing diagram.jpg Non-segregated crossing (foot).jpg
Znak D-6b.svg

Nierozdzielone przejście "pieszo i rowerem"

highway=path

+ path=crossing
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=no

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.

Path crossing diagram.jpg Non-segregated crossing (path).jpg
Znak D-6b.svg

Rozdzielone przejście "pieszo i rowerem"

Metoda 1 (jednoliniowa droga):

highway=path
+ path=crossing
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.


Segregated path crossing diagram.jpg Segregated crossing (foot - path).jpg
Metoda 2 (dwuliniowe drogi):
 • Przelotowa część piesza:

highway=footway
+ footway=crossing

 • Przelotowa część rowerowa:

highway=cycleway
+ cycleway=crossing

Segregated path crossing diagram.jpg Segregated crossing (foot - footway).jpg
Znak D-6b.svg

Rozdzielone przejście "pieszo i rowerem" z wyspą między jezdniami

Metoda 1 (jednoliniowa droga):
 • Obszar ulicy:

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.

 • Część piesza wyspy między jezdniami:

area:highway=footway

 • Część rowerowa wyspy między jezdniami:

area:highway=cycleway

 • Boczne części wyspy między jezdniami:

landuse=grass lub leisure=garden lub traffic_calming=island


Segregated crossing + tci diagram.jpg Segregated crossing + tci (foot - path).jpg
highway=path

+ path=crossing
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

highway=path

+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

highway=path

+ path=crossing
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

Metoda 2 (dwuliniowe drogi):
 • Przelotowa część piesza:
Segregated crossing + tci diagram.jpg Segregated crossing + tci (foot - footway).jpg
highway=footway

+ footway=crossing

highway=footway highway=footway

+ footway=crossing

 • Przelotowa część rowerowa:
highway=cycleway

+ cycleway=crossing

highway=cycleway highway=cycleway

+ cycleway=crossing

Znak C-13-16 p-r.svg

Rozdzielona ścieżka "pieszo i rowerem"

Metoda 1 (jednoliniowa droga):

highway=path
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

(ścieżka powinna zostać połączona poprzez wspólną część obszarów drogi/ścieżki rowerowej, patrz przykładowy zrzut ekranu)

 • Część piesza:

area:highway=footway

 • Część rowerowa:

area:highway=cycleway

(oba obszary powinny być ze sobą połączone, jeśli nie ma między nimi fizycznej bariery, patrz przykładowy zrzut ekranu)

Segregated path diagram.jpg Segregated highway (foot - path).jpg
Metoda 2 (dwuliniowe drogi):
 • Przelotowa część piesza:

highway=footway

 • Przelotowa część rowerowa:

highway=cycleway

Segregated path diagram.jpg Segregated highway (foot - footway).jpg
Nawierzchnia zwalniająca ruch na skraju ulicy

(Ten element należy traktować jako rodzaj obszaru zwalniającego ruch, a nie chodnik)

traffic_calming=island Segregated path + tci diagram.jpg Tci (street edge).jpg

Wizualizacja

OSMapa/ area

Zobacz też