Pl:Tag:area:highway=path

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg area:highway = path
(obszar:droga = ścieżka)
Czeremcha-Wieś - Road 01.jpg
Opis
Obszar reprezentujący ścieżkę niesprecyzowaną. Edit or translate this description.
Grupa: Area:highway
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

area:highway=path - służy do oznaczenia obszaru ścieżki dla której wszystkie lub dowolne oznaczone tagami area:highway=footway, area:highway=pedestrian, area:highway=cycleway i area:highway=bridleway byłyby niewłaściwe lub niewystarczające (lub po prostu niedostateczne), ale które są jednak używane do podróży lub nawigacji.

Opis obiektu

Mogą być one nieprzeznaczone do szczególnego celu, lub przeznaczone do różnych celów. Zastosowania mogą być określone za pomocą tagu access=designated.

Wprowadzenie

Ponieważ wszystkie ścieżki są obszarami w prawdziwym świecie, potrzebny był specjalny znacznik dla obszarów dróg (kontury), oprócz tagu highway=path drogi oznaczonej przez jej środek.

Dla szerokich deptaków stosujemy highway=pedestrian, gdzie ścieżka jest dostępna głównie dla pieszych. Dodajemy bicycle=yes, gdy jest, także, dostępna dla rowerów.

Należy rozważyć użycie highway=path lub highway=cycleway, jeśli nie jest ona ograniczona wyłącznie do pieszych.
Trasy spacerowe i ścieżki żwirowe, które nie zostały wyznaczone, mogą być oznaczone tagiem highway=path + access=* i sklasyfikowane przez sac_scale=* oraz trail_visibility=*.

Chodniki obok drogi (znane jako pavements w Wielkiej Brytanii) mogą być albo oznaczone za pomocą tagu sidewalk=* jeśli są częścią (tzn. nie są oddzielone od) głównej drogi lub bardziej szczegółowo za pomocą tagu highway=footway i footway=sidewalk równoległego do drogi.

Mapowanie

Poprawne tagowanie

Jeśli jest to prosty obszar ścieżki, rysujmy kontur obszar wokół niego i dodajmy tag area:highway=path.
Jeśli jest to bardziej skomplikowane, rysujmy kontur obszar wokół niego, dodajmy tag area:highway=path, rysujmy wszystkie wewnętrzne części, następnie wybierzmy wszystkie elementy i stwórzmy relację "multipolygon" relacja z niego.
Pamiętajmy o połączeniu krawędzi obszaru z otaczającymi budynkami, ścianami itp.
Opcjonalnie dodajemy rodzaj nawierzchni surface=*

Błędne tagowanie

Ogólne przykłady tagowania

Znak drogowy Tagowanie obszaru Przykłady tagowania
Znak C-13-16.svg

obszar Wielokąt

area:highway=path
Path area tagging example (ps1).jpg
Znak C-13-16.svg

relacja Wielokąty

area:highway=path

+ type=multipolygon

Prawidłowe znakowanie wieloboku chodnika zależy od charakteru miejsca, można:

 • narysować wielobok na większym obszarze (np. leisure=park) lub
 • dodać odpowiedni tag landcover do każdego elementu wewnętrznego lub
 • zapełnić puste, wewnętrzne, części, konkretnymi obszarami (np. building=yes)
Footway area tagging example (fm3).jpg

Przykłady tagowania połączonych obiektów

Znak drogowy Tagowanie drogi Tagowanie obszaru Diagram Przykład tagowania
Znak D-6.svg

Przejście dla pieszych

highway=footway

+ footway=crossing

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.

Non-segregated foot crossing diagram.jpg Non-segregated crossing (foot).jpg
Znak D-6a.svg

Przejście dla rowerów

highway=cycleway

+ cycleway=crossing

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.

Non-segregated bicycle crossing diagram.jpg Non-segregated crossing (bicycle).jpg
Znak D-6b.svg

Nierozdzielone przejście "pieszo i rowerem"

highway=path

+ path=crossing
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=no

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.

Path crossing diagram.jpg Non-segregated crossing (path).jpg
Znak D-6b.svg

Rozdzielone przejście "pieszo i rowerem"

Metoda 1 (jednoliniowa droga):

highway=path
+ path=crossing
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.

Segregated path crossing diagram.jpg Segregated crossing (foot - path).jpg
Method 2 (two linear ways):
 • Przelotowa część piesza:

highway=footway
+ footway=crossing

 • Przelotowa część rowerowa:

highway=cycleway
+ cycleway=crossing

Segregated path crossing diagram.jpg Segregated crossing (foot - footway).jpg
Znak D-6b.svg

Rozdzielone przejście "pieszo i rowerem" z wyspą między jezdniami

Metoda 1 (jednoliniowa droga):
 • Obszar ulicy:

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.

 • Część piesza wyspy między jezdniami:

area:highway=footway

 • Część rowerowa wyspy między jezdniami:

area:highway=cycleway

 • Boczne części wyspy między jezdniami:

landuse=grass lub leisure=garden lub traffic_calming=island


Segregated crossing + tci diagram.jpg Segregated crossing + tci (foot - path).jpg
highway=path

+ path=crossing
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

highway=path

+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

highway=path

+ path=crossing
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

Metoda 2 (dwuliniowe drogi):
 • Przelotowa część piesza:
Segregated crossing + tci diagram.jpg Segregated crossing + tci (foot - footway).jpg
highway=footway

+ footway=crossing

highway=footway highway=footway

+ footway=crossing

 • Przelotowa część rowerowa:
highway=cycleway

+ cycleway=crossing

highway=cycleway highway=cycleway

+ cycleway=crossing

Znak C-13-16 p-r.svg

Rozdzielona ścieżka "pieszo i rowerem"

Method 1 (one linear way):

highway=path
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

(ścieżka powinna zostać połączona poprzez wspólną część obszarów drogi/ścieżki rowerowej,
patrz przykładowy zrzut ekranu)

 • Część piesza:

area:highway=footway

 • Część rowerowa:

area:highway=cycleway

(oba obszary powinny być ze sobą połączone, jeśli nie ma między nimi fizycznej bariery,
patrz przykładowy zrzut ekranu)

Segregated path diagram.jpg Segregated highway (foot - path).jpg
Metoda 2 (dwuliniowe drogi):
 • Przelotowa część piesza:

highway=footway

 • Przelotowa część rowerowa:

highway=cycleway

Segregated path diagram.jpg Segregated highway (foot - footway).jpg
Nawierzchnia zwalniająca ruch na skraju ulicy

(Ten element należy traktować jako rodzaj obszaru zwalniającego ruch, a nie chodnik)

traffic_calming=island Segregated path + tci diagram.jpg Tci (street edge).jpg

Wizualizacja

Drogi wyrysowane obszarowo

Zobacz też