Pl:Tag:area:highway=cycleway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg area:highway = cycleway
(obszar:droga= ścieżka_rowerowa)
Gdańsk (110).JPG
Opis
Obszar reprezentujący ścieżkę rowerową. Edit or translate this description.
Grupa: Area:highway
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w rzeczywistości

area:highway=cycleway - służy do oznaczenia obszaru reprezentującego ścieżkę rowerową.

Opis obiektu

Ponieważ wszystkie ścieżki rowerowe są obszarami w prawdziwym świecie, potrzebny był specjalny znacznik dla obszarów ścieżek rowerowych (kontury), oprócz tagu highway=cycleway drogi oznaczonej przez jej środek.

Mapowanie

Poprawne tagi

Jeśli jest to prosty obszar ścieżki rowerowej (ścieżka rowerowa jak również pas rowerowy), rysujmy kontur obszar wokół niego i dodajmy tag area:highway=cycleway.
Jeśli jest to bardziej skomplikowane, rysujmy kontur obszar wokół niego, dodajmy tag area:highway=cycleway, rysujmy wszystkie wewnętrzne części, następnie wybierzmy wszystkie elementy i twórzymy relację "multipolygon" relacja z niego.
Opcjonalnie dodajemy rodzaj nawierzchni surface=*

Błędne tagowanie

Ogólne przykłady tagowania

Znak drogowy Tagowanie obszaru Przykłady tagowania
Znak C-13.svg

obszar Wielokąt

area:highway=cycleway Cycleway area tagging example (cs1).jpg
Znak C-13.svg

relacja Wielokąty

area:highway=cycleway

+ type=multipolygon

Prawidłowe znakowanie wielokątów ścieżki rowerowej zależy od charakteru miejsca, można:

 • narysować wielokąty na większym obszarze (np. leisure=park) lub
 • dodać odpowiedni tag landcover do każdego elementu wewnętrznego (np. traffic_calming=island, patrz przykładowe zdjęcie) lub
 • zapełnić puste, wewnętrzne, części, konkretnymi obszarami (np. building=yes)
An JOSM example for cycleway area tagging (cm1).jpg

Przykłady tagowania połączonych obszarów

Znak drogowy Tagowanie drogi Tagowanie obszaru Diagram Przykład tagowania
Znak D-6a.svg

Przejście dla rowerów

highway=cycleway

+ cycleway=crossing

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.

Non-segregated bicycle crossing diagram.jpg Non-segregated crossing (bicycle).jpg
Znak D-6b.svg

Nierozdzielone przejście "pieszo i rowerem"

highway=path

+ path=crossing
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=no

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.

Path crossing diagram.jpg Non-segregated crossing (path).jpg
Znak D-6b.svg

Rozdzielone przejście "pieszo i rowerem"

Metoda 1 (jednoliniowa droga):

highway=path
+ path=crossing
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.


Segregated path crossing diagram.jpg Segregated crossing (bicycle - path).jpg
Metoda 2 (dwuliniowe drogi):
 • Przelotowa część piesza:

highway=footway
+ footway=crossing

 • Przelotowa część rowerowa:

highway=cycleway
+ cycleway=crossing

Segregated path crossing diagram.jpg Segregated crossing (bicycle - cycleway).jpg
Znak D-6b.svg

Rozdzielone przejście "pieszo i rowerem" z wyspą między jezdniami

Metoda 1 (jednoliniowa droga):
 • Obszar ulicy:

Rysujemy obszar wokół skrzyżowania ulic, traktując przejście jako jego krawędzie i oznaczamy je:

area:highway=* (klasa drogi, np. area:highway=primary)

+ junction=yes

Jeśli jest to pojedyncze przejście z dala od skrzyżowania ulic, rysujemy je tak samo liniowo, jak obszar ulicy prostopadłej bez tagu junction=yes.

 • Część piesza wyspy między jezdniami:

area:highway=footway

 • Część rowerowa wyspy między jezdniami:

area:highway=cycleway

 • Boczne części wyspy między jezdniami:

landuse=grass lub leisure=garden lub traffic_calming=island


Segregated crossing + tci diagram.jpg Segregated crossing + tci (bicycle - path).jpg
highway=path

+ path=crossing
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

highway=path

+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

highway=path

+ path=crossing
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

Metoda 2 (dwuliniowe drogi):
 • Przelotowa część piesza:
Segregated crossing + tci diagram.jpg Segregated crossing + tci (bicycle - cycleway).jpg
highway=footway

+ footway=crossing

highway=footway highway=footway

+ footway=crossing

 • Przelotowa część rowerowa:
highway=cycleway

+ cycleway=crossing

highway=cycleway highway=cycleway

+ cycleway=crossing

Znak C-13-16 p-r.svg

Rozdzielona ścieżka "pieszo i rowerem"

Metoda 1 (jednoliniowa droga):

highway=path
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

(ścieżka powinna zostać połączona poprzez wspólną część obszarów drogi/ścieżki rowerowej, patrz przykładowy zrzut ekranu)

 • Część piesza:

area:highway=footway

 • Część rowerowa:

area:highway=cycleway

(oba obszary powinny być ze sobą połączone, jeśli nie ma między nimi fizycznej bariery, patrz przykładowy zrzut ekranu)

Segregated path diagram.jpg Segregated highway (bicycle - path).jpg
Metoda 2 (dwuliniowe drogi):
 • Przelotowa część piesza:

highway=footway

 • Przelotowa część rowerowa:

highway=cycleway

Segregated path diagram.jpg Segregated highway (bicycle - cycleway).jpg
Nawierzchnia zwalniająca ruch na skraju ulicy

(Ten element należy traktować jako rodzaj obszaru zwalniającego ruch, a nie chodnik)

traffic_calming=island Segregated path + tci diagram.jpg Tci (street edge).jpg

Wizualizacja

OSMapa/ area

Zobacz też