Pl:Proposed features/area:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
area:highway
Proposal status: Proposed (under way)
Zaproponowana przez: flaimo
Oznaczanie: area:highway=*
Dotyczy: obszar
Definicja: Tag definiujący dwuwymiarowy obszar dróg
Statistics:

Renderowane jako: Różne odcienie szarości, w zależności od wartości
Opracowane: 2011-05-09
dyskusja : 2011-05-11

Należy zwrócić uwagę, że użycie tagu area:highway jest również zaproponowane w propozycji Proposed features/Street area.

Status Quo

Obecnie, drogi są tylko jednowymiarowe. Mogą one zawierać tag szerokości, ale na mapach na bardzo wysokich poziomach powiększeń, nie ma wystarczających informacji dla dokładnej dwuwymiarowej reprezentacji.
Sytuacja jest w zasadzie taka sama jak dla waterway=riverbank, gdzie mamy linię przedstawiającą rzekę i dodatkowy obszar wokół niego do reprezentowania fizycznego wymiaru dla renderowania. Na podstawie sugestii innego użytkownika w dyskusji na niemieckim forum proponuję nowy tag, aby wypełnić tę lukę (który jest już stosowany przez niektórych maperów).

Klucze&Wartości

Klucz

obszar area:highway=*

Wartości

Wartości są takie same, jak dla obecnego tagu highway=*, w tabeli "roads" lub "paths". Poza tym wartość "junction" może być także używana (patrz niżej).
Inne wartości, takie jak bariery mogą być później oceniane indywidualnie, czy i jak mogą być zintegrowane w stylu 2D, ale to powinny być ujęte w odrębnych propozycjach.

Skrzyżowania

Podporządkowane skrzyżowania głównych dróg.
Główną droga jest jednym obszarem. Podporządkowane drogi zostaną podzielone na dwie części, z prawej i lewej strony głównej drogi.
T-Skrzyżowania.
Prosta droga lub główna draga pozostaje jako jeden obszar, drogi podporządkowane stykają się z główną lub prostą drogą.
Skrzyżowania z wieloma typami ulic łączącymi się.
W przypadku skomplikowanych skrzyżowań, gdzie wiele typów ulic krzyża przecina się/lub łączy, neutralna wartość "junction" może być używana.

Dodatkowe tagi

Opcjonalnie, następujące tagi mogą być wykorzystane do dalszego określenia area:highway i które mogą być ocenione podczas generowania mapy 2D i 3D:

 • surface=* (jeśli nie są wyraźnie oznaczone, można założyć domyślną wartość dla wartości tagowanej drogi)
 • smoothness=*
 • tracktype=* (dla ścieżek)

Tagowanie tej informacji na drogach lub pasach ruchu powinno być wystarczające, ponieważ informacje mogą być później zastosowany dla obszaru otaczającego area:highway. Aby zastąpić informacje na tych liniach, tagi mogą nadal być stosowane do area:highway, w razie potrzeby.

Użycie

Jest to również powód, dlaczego osobny tag jest konieczny.
Korzystanie z area=yes w połączeniu z istniejącymi tagami highway=* doprowadziłoby do nieprzewidywalnych wyników tras i jest jedynie powszechnie akceptowane i oceniane dla highway=pedestrian.

 • area:highway=* nie jest rodzajem landuse=*. Przeniesienie pomysłu z landuse=traffic nie jest tym samym. Ulice może być częścią tej nowej wartości dla landuse (podobnie jak dla kolei landuse=railway).
 • Innym aspektem jest nadal trwająca debata na temat, jak szczegółowo landuses powinny być odwzorowane, ze względu na nieprecyzyjną definicję znacznika. Ta propozycja nie preferuje żadnej ze stron i dlatego nie będzie określała, czy tag area:highway=* powinien być odwzorowany na obszarach landuse lub jeśli mogą przylegać na wspólnych węzłach.
 • Nie ma potrzeby, aby dodać informacje o nawierzchni do tych obszarów. To może być zdecydowane później poprzez ocenę właściwości dróg (lub pasów) wewnątrz granic obszaru.

Zalety

 • Tagi jakie jak width=* dodane do dróg są cenne dla potrzeb routingu, ale nie oferują wystarczająco dużo informacji dla poprawnego renderowania nie jednolitych ulic.

Tag area:highway=* pozwoli na znacznie bardziej dokładne odwzorowanie wymiarów drogi.

 • Mapowanie i przedstawianie aktualnych obszarów dróg otworzy zupełnie nowy zakres możliwych zastosowań dla map opartych na OSM. Przykładem mogą być "You-are-here" (Jesteś-tu) mapy które często można zobaczyć przy wejściu do metra lub przy innych przystankach komunikacji publicznej.
 • Przedstawianie, oddzielne, wizualnej i szlakowej informacji, oferuje później możliwość przejścia z systemu przebiegu dróg opartego na podstawowym systemie pasów ruchu, bez konieczności myślenia o wpływie na prezentację wizualną.

Wady

Inni użytkownicy mają obawy, że regiony oznaczone tagiem takimi obszarami mogą później być trudne do utrzymania, w przypadku kiedy obrazy satelitarne o wysokiej rozdzielczości nie są już dostępne. Być może jest to prawdą, to nie jest jednak problemem dla area:highway=*. Miałoby to raczej wpływ na każdy element, który został opracowany na podstawie zdjęć satelitarnych, które później nie będzie można poprawić, wykorzystując alternatywne metod pomiaru, takie jak ślady GPS (budynków, parkingów, ...).

Sugestie dla renderers

 • Wyświetlanie tagu area:highway=* miałoby sens tylko przy bardzo wysokich poziomach powiększenia (dla Mapnika > 19). Wszystkie pozostałe poziomy powiększenia powinny nadal wyświetlać tylko highway=* drogi.
 • Jeżeli kiedykolwiek zostanie wygenerowana przez Mapnik, w pierwszej fazie może to być zrobione "na życzenie", co oznacza, że użytkownik nie może osiągnąć najwyższego poziomu powiększenia za pomocą suwaka, ale raczej trzeba będzie ręcznie wprowadzić stopień powiększenia w adresie URL. Kafelek byłaby renderowany tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie zarządane.
 • Podczas wyświetlania tagu area:highway=*, nie powinny być wyświetlane nałożone linie drogi (lub późniejsze pasy ruchu), z wyjątkiem być może nazwy, która może być wyświetlana jako nakładka tekstowa (patrz obraz ekranu poniżej).
 • Obszary mogą być wyświetlane w kolorze szarym. Jeśli dwa obszary o różnych wartościach przylegają, nieco ciemniejsza linia powinna być dodana pomiędzy nimi.

Obraz ekranu, w jaki sposób może to być odwzorowane (poziom powiększenia 19, poziom powiększenia 16, JOSM): Area highway mockup.png

Należy pamiętać, że grafika jest z wątku na niemieckich forach, a zatem nieco przestarzała, ponieważ drogi lokalne i trzeciorzędne powinny być odwzorowywane jako odrębne obszary.

Rendering

Warstwy w trybie offline z OsmAnd i mapap Чепецк.net na openstreetmap.ru przedstawiają area:highway=*

(Przykład).

Kilka przykładów miejsc, gdzie ten tag widać tutaj, także.

Mapa OpenRouteService renderuje tylko area:highway=footway

(Przykład).

Rzeczywiste przykłady

Zobacz też