Pl:Tag:landuse=railway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = railway
Illustration of Rail.jpg
Opis
Obszar lądu przeznaczony do eksploatacji lub obsługi pociągów, w tym obszary wokół torów, korytarze kolejowe, stacje rozrządowe, bocznice, zespoły stacji i pomocnicze obiekty stworzone przez człowieka wzdłuż torów. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Landuse-industrial.png
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

landuse=railway - obszar lądu przeznaczony do eksploatacji lub obsługi pociągów, w tym obszary wokół torów, korytarze kolejowe, stacje rozrządowe, bocznice, zespoły stacji i pomocnicze obiekty stworzone przez człowieka wzdłuż torów.

Opis obiektu

Obszar ten zwykle zawiera tory kolejowe, które na ogół składają się z jednej lub więcej magistral kolejowych lub linii drugorzędnych, może również obejmować bardziej złożone konfiguracje, takie jak: przejazdy, lokomotywownie, stacje kolejowe, jak i bocznice należące do spółek kolejowych, czy też zakładów produkcyjnych.

Teren kolejowy zawiera również budynki, takie jak warsztaty, myjnie, wieże wodne, kompleksy stacji kolejowych i innych elementów infrastruktury, które wspierają funkcjonowanie taboru i ogółu transportu.

Dodatkowo teren kolejowy może zawierać artefakty związane z eksploatacją i utrzymaniem, czasami widoczne obok torów kolejowych, w tym stosy węgla, podkładów, podsypki, oraz resztki porzuconego taboru, czy też opuszczone tory kolejowe.

Mapowanie

Zaznaczamy obszar obszar i dodajemy tag landuse=railway.

Dodatkowe tagi

Zobacz też