Template:NL:Map Features:name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Naam

Sleutel Waarde Element Omschrijving
name zelf gedefinieerd node way area De algemeen gebruikelijke naam (bijvoorbeeld: Den Haag)
name:<xx> zelf gedefinieerd node way area Naam in een andere taal: zie de lijst van ISO 639-codes. bijvoorbeeld: name:fr="La Haye", name:en="Brussels", name:de="Lüttich". Zie ook: Multilingual names
name:left[:<xx>], name:right[:<xx>] zelf gedefinieerd way Gebruiken wanneer een weg niet aan beide zijden dezelfde naam heeft (b.v. een straat die de grens vormt tussen twee gemeenten).
int_name[:<xx>] zelf gedefinieerd node way area De internationaal gebruikelijke naam (bijv.: The Hague)
loc_name[:<xx>] zelf gedefinieerd node way area Een plaatselijk gebruikte naam
nat_name[:<xx>] zelf gedefinieerd node way area De nationaal gebruikte naam (bijv.: 's Gravenhage)
official_name[:<xx>] zelf gedefinieerd node way area Dit is ingevoerd voor namen van landen maar we moeten onderscheid aanbrengen voor andere gevallen tussen "name", "int_name", "loc_name" and "official_name". Voorbeeld: official_name=Principality of Andorra (waar "name" is name=Andorra)
old_name[:<xx>] zelf gedefinieerd node way area Een historische naam (bijv.: Nimwegen)
ref_name[:<xx>] User defined node way area Unique, human-readable name of this object in an external data management system.
reg_name[:<xx>] zelf gedefinieerd node way area Een regionaal (bijv. provinciaal) gebruikte naam (bijv.: Ljouwert)
short_name[:<xx>] zelf gedefinieerd node way area Een herkenbare, vaak gebruikte korte versie van de naam, geen bijnaam (daarvoor kan alt_name gebruikt worden), nuttig om op te kunnen zoeken (herkend door Nominatim).
sorting_name[:<xx>] zelf gedefinieerd node way area Naam die gebruikt kan worden om namen correct te sorteren — Dit is alleen nodig wanneer de sortering niet alleen gebaseerd kan worden op de spelling (door gebruik te maken van het Unicode Collation Algorithm met taal- en schriftspecifieke sorteertabellen, of als er in de gesorteerde namenlijst namen voorkomen in meerdere talen en/of schriften) en het noodzakelijk is om delen van de naam te negeren zoals:
  • namen die beginnen met een lidwoord, of
  • het minder belangrijk maken van voornamen als deze voor een achternaam staan,
  • het negeren van een generiek deel van een straatnaam als dit voor het specifieke deel staat (b.v. in het Frans met "rue", "boulevard", "place", enz.),

die allemaal genegeerd worden op het eerste sorteerniveau en die niet eenvoudig zijn af te leiden door een voorbewerkingsalgoritme.

alt_name[:<xx>] zelf gedefinieerd node way area Een andere / alternatieve naam (maar, alvorens alt_name te gebruiken, kijk eerst of er niet een specifiekere omschrijving is, zoals: old_name / reg_name etc.)
nickname[:<xx>] User defined node way area Nickname (e.g. "Warschauer Allee" for BAB 2 in Germany relation 3140168).
name_1 , name_2 , ... Tag niet gebruiken, een suffix gebruiken om meerdere waarden in te voeren is verouderd.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.