Template:Pl:Map Features:name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nazwy (Name)

Ten tag służy do nadania nazwy obiektowi umieszczonego w OpenStreetMap.
Więcej na stronie Nazwy.

Klucz Wartość Element Opis
name User defined węzeł linia obszar Standardowa nazwa obiektu. Tylko ona jest wyświetlana.
name:<lg> User defined węzeł linia obszar Nazwa w innym języku, przykładowo name:de=Stettin. Sprawdź multilingual names.
name:left[:<lg>], name:right[:<lg>] User defined linia Used when a way has different names for different sides (e.g., a street that's forming the boundary between two municipalities).
int_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nazwa międzynarodowa.
loc_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nazwa lokalna.
nat_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nazwa narodowa.
official_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Została stworzona do nazw krajów, ale potrzebujemy więcej wyjaśnień w celu rozróznienia pomiędzy "name", "int_name", "loc_name" i "official_name". Przykład: official_name=Principat d'Andorra (gdzie "name" jest name=Andorra
old_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nazwa historyczna.
reg_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nazwa regionalna.
short_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Potoczna nazwa, przydatne do wyszukiwania (rozpoznawana przezNominatim)
sorting_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar nazwa, używana do prawidłowego sortowania - Jest potrzebna tylko wtedy, jeśli nazwa użyta do sortowania nie może opierać się tylko na ich ortografii (za pomocą Unicode Collation Algorithm z tabelami porównywania dostosowanych według języka i skryptu, lub gdy w sortowanych listach nazwisk są także nazwy napisane w wielu językach, ale wymagane jest ignorowanie niektórych części, takich jak:
  • ignorowanie wiodących artykułów, lub
  • obniżenie zależnego znaczenia imion podanych przed nazwiskiem,
  • ignorując ogólną część nazwy ulicy, gdy występuje przed nazwą (np. "rue", "bulwar", "plaza", itd.),

wszystkie są ignorowane na poziomie podstawowym sortowania i nie jest łatwo interferowalny przez algorytm wstepnego przetwarzania.

alt_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nazwa alternatywna.
nickname[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nickname (e.g. "Warschauer Allee" for BAB 2 in Germany relation 3140168).
name_1 , name_2 , ... Do not use this tag, suffixed name tagging for multiple values is deprecated.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

See also