Pl:Nazwy

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Nazwy
Helena, Montana.jpg
Helena, Montana.
Opis
Podstawowy tag stosowany do nazwania elementu.
Kategoria: Właściwości
Tagi

Tag name=* stosujemy do podania nazwy obiektu. Dodajemy go do dróg, pubów, stacji kolejowych, parków, budynków i innych nazwanych obiektów.

Najważniejsze kombinacje

Opisy i przykłady.

 • name=* – nazwa powszechna, domyślna
  name=Pałac Kultury i Nauki
 • int_name=* – nazwa międzynarodowa
  int_name=Pałac Kultury i Nauki
 • nat_name=* – nazwa narodowa
  nat_name=Pałac Kultury i Nauki
 • reg_name=* – nazwa regionalna, tu oczywiście żart
  reg_name=Pekin
 • loc_name=* – nazwa lokalna
  loc_name=Pekin
 • old_name=* – nazwa historyczna (tu niech się warszawiacy wypowiedzą)
  old_name=Pałac Przyjaźni Polsko-Radzieckiej?
 • alt_name=* – jeśli istnieje inna nazwa niepasująca do żadnej z powyższych kategorii (rozpoznawana przez Nominatim)
  alt_name=Wielki Budynek
 • short_name=* – krótka nazwa, skrót, użyteczny do wyszukiwania (rozpoznawany przez Nominatim)
  short_name=PKiN
 • official_name=* – pełna oficjalna nazwa. Tag utworzony do podania oficjalnych (dłuższych) nazw państw, ale potrzebujemy uściślenia w innych przypadkach pomiędzy name, int_name, loc_name and official_name.
  official_name=Rzeczpospolita Polska (podczas gdy name=Polska)
 • sorting_name=* – nazwa używana w celu poprawnego sortowania po nazwach.
  sorting_name=Communication street (w przypadku gdy name=street of Communication)

Uwagi

Skróty (nie rób tego!)

Ekstremalny przykład używania skrótów: Lake Washington Boulevard Northeast and Main Street

Jeśli nazwa może być napisana bez używana skrótów, to nie robimy tego. Komputery potrafią łatwo skracać wyrazy, ale nie potrafią rozwijać skrótów (np. angielskie St. to może być Street (ulica) lub Saint (święty)). Jeśli na znaku drogowym jest skrót, a nie wiemy, co on oznacza, to tagujemy tymczasowo, aż ktoś doda pełną nazwę. Używanie skróconych form zostawiamy oprogramowaniu korzystającemu z danych mapy, dane o nazwie ulicy powinny być wpisane do OSM w pełnej formie. To umożliwi oprogramowaniu wyświetlającemu mapę, nawigacji czy wyszukiwarce adresów użyć skrótów jeśli to konieczne. Zobacz na przykład: lista skrótów używanych przez Name Finder i Nominatim.

Użyj przypadku mieszanego, pisząc każdy wyraz wielką literą, np. Church Street, nie Church street. Uwaga: regionalne zasady mają pierwszeństwo nad zasadami ogólnymi. Na przykład w języku flamandzkim pisanie wielką literą nazwisk daje podpowiedź o szlachectwie danej osoby. Nazwy ulic czy firm utworzone z użyciem tego typu nazwisk powinny być również pisane wielką literą. W krajach o językach niełacińskich często nie jest możliwe pisanie nazw wielką literą. Jeśli nazwa jest niepoprawna, gdy jest rozwinięta, to nie rozwijamy jej. (Na przykład:  Wilts & Berks Canal, British placenames beginning with "St".)

Poza powyższymi zasadami powinniśmy zawsze wprowadzać pełną nazwę ulicy, taką jaka jest widoczna na znakach na ulicy.

Bierzmy pod uwagę, że znaki na ulicach mogą zawierać błędy. W takich przypadkach nie powielamy błędu i zapisujemy w poprawnej formie.

Uważaj na apostrofy. Obowiązują te same zasady. Jeżeli uliczny znak ma apostrof, to dane OSM również powinny go mieć. Tutaj nie ma oczywistej spójności; Stacja metra London Underground station Barons Court jest blisko do Earl's Court, i jedna z nich jest z apostrofem, a druga bez.

Wielkie litery

Ogólna zasada jest taka, aby zapisywać nazwy wielkimi literami (np. Church Street, a nie Church street) ale zasady lokalne mogą ją zastępować. Np. we Flamandii nazwiska pisane wersalikami dają wskazówkę o statusie szlacheckim danej osoby. Nazwy ulic lub firm wywodzące się z takich nazwisk powinny być również pisane wersalikami.

W języku polskim w nazwach wielkimi literami piszemy wszystkie słowa oprócz spójników i przyimków. Nazwy rodzajowe (takie jak park, aleja, kościół) należy pisać małymi literami. Przykłady:

Nazwa jest tylko nazwą

Nazwy powinny być ograniczone do nazwy obiektu i nie powinny zawierać: kategorii, typów, opisów, adresów, uwag. Jeśli coś nie ma nazwy, to nie dodajemy jej. Jakakolwiek dodatkowa informacja powinna być dodana w dodatkowych tagach.

Spotyka się dodawanie kategorii (nazwy opisowej) do nazwy właściwej obiektu, gdy nie można jednoznacznie ustalić, czy to na pewno kategoria, a nie nazwa, oraz gdy nie ma ustalonych dodatkowych znaczników, w którym można by zapisać kategorię.

Przykłady złego użycia:

 • Manchester City (w przypadku nazwy Manchester, nie dodawaj City; zauważ, że New York City może być poprawną nazwą jako zwyczajowa nazwa miasta Nowy Jork)
 • Multipoligon Puszcza Białowieska: nie dodajemy rodzajów obiektów ani innej terminologii OSM, jeśli nie ma zastosowania poza OSM.
 • Muzeum Narodowe, Warszawa: nie dodajemy lokacji Warszawa jako części nazwy, nawet jeśli jest wiele obiektów o tej samej nazwie.
 • zamknięty bar (przeniesiony do lokalu naprzeciwko): nie opisujemy statusu miejsca w nazwie. Rozważ tag z opisem lub disused=yes oraz dodanie tagu old_name=*
 • Bez nazwy (zobacz #Drogi bez nazwy, poniżej)
 • Autostrada 2 pasy na południe: nie nazywamy oddzielnie części tego samego obiektu, gdy te części są oddzielnymi obiektami w OSM, ale wspólne poza OSM.

Drogi bez nazwy

Drogi bez nazwy można oznaczać tagiem noname=yes, ale jest dyskutowanych kilka propozycji: Proposed features/Noname. Myśl idąca za propozycjami jest taka, żeby odróżnić drogi bez nazwy od dróg, które nie są jeszcze dobrze zmapowane.

Nazwy w innych językach

Do teraz większość systemów renderujących potrafi obsługiwać znaki Unicode, więc można użyć lokalnego pisma w tagu name.

Zobacz więcej w Multilingual names.

By dodać nazwy w innych językach, dodajemy dodatkowy dwuliterowy kod języka według ISO 639-2 (w przypadku braku kodu dwuliterowego – kod trzyliterowy ISO 639-3). Na przykład name:fr w przypadku nazwy francuskiej, name:en w przypadku nazwy angielskiej, name:szl w przypadku nazwy w etnolekcie śląskim. Domyślna nazwa (używająca tagu name bez kodu języka) powinna być w języku lokalnym.

Przykład użycia. Wszystkie poniższe tagi należą do jednego obiektu:

name=Irgendwas    (domyślna nazwa, używana lokalnie)
name:en=Something   (nazwa angielska)
name:el=Κάτι     (nazwa grecka)
name:de=Irgendwas   (nazwa niemiecka)
name:pl=Coś      (nazwa polska)
name:fr=Quelque chose (nazwa francuska)
name:es=Algo     (nazwa hiszpańska)
name:it=Qualcosa   (nazwa włoska)
name:ja=何か      (nazwa japońska)
name:ko=뭔가      (nazwa koreańska)
name:ko-Latn=Mweonga (nazwa koreańska ze znakami łacińskimi)

Dzięki temu mamy precyzyjniejszą definicję nazw alternatywnych.

Kody języków można znaleźć na ISO 639-1.

Dyskusje na temat nazw znajdują się tutaj: Talk:Names.

Wsparcie programów renderujących: Istnieje kilka eksperymentalnych systemów renderujących, które wyświetlają te zlokalizowane nazwy. Zobacz artykuł Map Internationalization.

Import: używający osm2pgsql pozwala użytkownikom zdefiniować nowe pliki .style, które mogą zawierać kolumny z nazwami w innych językach i mogą umożliwić zapis do bazy danych. By umożliwić wyrenderowanie danych z tych kolumn, należy utworzyć widoki w PostGIS, które prezentują te kolumny jako name zamiast name:languagecode. Łatwiejszą alternatywą może być użycie pliku stylu lua w celu przeniesienia name:XX do name.

Wsparcie w edytorach: JOSM od wersji 1044 wspiera pokazywanie nazw lokalnych. Wykrywa język systemu i próbuje wyświetlić nazwy najpierw w tym języku. Można zmienić to ustawienie w konfiguracji expert JOSM. Przykład: by najpierw wyświetlić nazwy napisane w języku tajskim, nawet jeśli język systemu jest ustawiony na polski, należy ustawić poniższą właściwość:

 mappaint.nameOrder=name:th;name:pl;int_name;name

Unikaj transliteracji

Transliteracja to proces, w którym bierze się nazwę w danym języku i tylko podmienia pismo, bez zmiany samej nazwy. Generalnie należy unikać takich edycji tagów w bazie OpenStreetMap. Wszystko, co ma nazwę, mogłoby mieć automatycznie generowane transliterowane nazwy, nie tylko nazwy miast, ale nazwy każdej drogi i każdej kawiarni! Ten rodzaj poprawiania rzeczywistości najlepiej zostawić użytkownikom danych. Na przykład Sven Geggus zademonstrował zasadę rendering with auto-generated transliterations. Chcemy unikać dodawania tagów każdemu obiektowi w naszej bazie poprzez automatyczny lub półautomatyczny import.

Zamiast tego dodajemy do bazy nazwy, które są faktycznie używane przez różne narodowości w różnych językach. Pomimo że zwykle myślimy o tych nazwach jak o tłumaczeniach, najczęściej nazwy spełniające to kryterium nie są tłumaczeniami literalnymi. Przykład: jezioro, nad którym leży Genewa (Jezioro Genewskie) ma nazwę francuską (Genewa jest francuskojęzycznym miastem) Lac Léman, po niemiecku Genfersee. To są nazwy, którymi posługują się lokalni ludzie na miejscu, mówiąc różnymi językami. Generalnie stosujemy się do zasady Mapuj, co jest na ziemi.

Na przykład małe miejscowości w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie nie mają specjalnej rosyjskiej nazwy, chyba że jest tam rosyjskojęzyczna lokalna społeczność. Ich wszystkie nazwy mogą być transliterowane na język rosyjski, ale to zły pomysł, by dodawać wiele tagów do wszystkich miejscowości zawierających transliterowane nazwy.

W praktyce dodawanie transliterowanych nazw jest często spotykane, ponieważ powszechnie dostępne narzędzia korzystające z danych OSM nie potrafią przeprowadzać tego procesu automatycznie.

loc_name

Tag loc_name służy do podania nazwy obiektu, tak jak jest on znany przez lokalną społeczność, ale wyłącznie, gdy nazwa ma slangowe lub bardzo nieoficjalne brzmienie. Zwyczajnie jest to nazwa, której używają lokalni ludzie.

 • Jest takie way wzgórze we Wrocławiu potocznie nazywane Wysypem, ale jego oficjalna nazwa to Wzgórze Gajowe. Nazwa potoczna pojawia się tylko wśród okolicznych mieszkańców, więc pasuje tagowanie loc_name=Wysyp name=Wzgórze Gajowe.
 • W Krakowie znajduje się way Aleja Adama Mickiewicza, która razem z alejami way Krasińskiego i way Słowackiego tworzą obwodnicę centrum miasta i są nazywane Alejami Trzech Wieszczów. loc_name pasuje idealnie.

alt_name

Stosujemy, gdy istnieje nazwa zastępcza, np. nazwa ulicy ma inną składnię, czasem również na ulicznych znakach, aczkolwiek tego tagu nie używamy wyłącznie do mapowania ulic.

Nie używamy alt_name do nazw skróconych i wyłącznie jeśli inne podtypy tagu name nie pasują, np. reg_name albo name:xx w przypadku regionalnych nazw.

Nazwy zastępcze z reguły nie są renderowane, ale mogą być używane przez inne oprogramowanie, np. wyszukiwarkę Nominatim.

sorting_name

sorting_name=* to propozycja alternatywnej nazwy, dzięki której systemy komputerowe mają możliwość alfabetycznego sortowania nazw. To mogłoby być użyteczne w przypadku nazw ulic w niektórych językach/krajach, szczególnie w Rosji, gdzie słowa takie jak ulica są często stosowane jako przedrostek. W takim przypadku problematyczne jest sortowanie po nazwie z głównego tagu name.

Przyrostek z datą do mapowania historycznego

Propozycja stosowania przyrostka w postaci daty do nazw historycznych, np. name:1953-1990 = Ernst-Thälmann-Straße.

Zasady nazewnictwa obiektów miejskich w Polsce

W Polsce istnieją dodatkowe reguły zapisu nazw wynikające z zasad ortograficznych. Wśród nich są te dotyczące nazw obiektów miejskich, takich jak: ulice, aleje, trasy, bulwary, place, rynki.
Dokładny opis ich stosowania znajduje się w Pl:Znakowanie dróg w Polsce#Nazewnictwo ulic.