Template:Cs:Map Features:restrictions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Omezení (Restrictions)

Značky pro zaznamenání omezení vstupu/vjezdu, které se vztahuje k danému prvku. Více informací najdete na stránce Omezení a na stránce access=*.

Hodnota Význam Popis
yes ano Veřejnost má oficiální, zákonem povolené právo vstupu/vjezdu.
no ne Bez přístupu veřejnosti. Zvažte použití dalších značek (jako třeba foot=yes nebo bicycle=permissive, atd.), kterými popíšete, kdo tedy právo přístupu. Pokud jsou zakázány pouze určité způsoby dopravy, pak spíše namísto obecné značky access=no použijte konkrétnější značení, jako např. vehicle=no, nebo motor_vehicle=no.
private soukromý Přístupno pouze s individuálním povolením vlastníka.


permissive shovívavý Přístupno pro veřejnost, pokud vlastník toto povolení nezruší (což může z hlediska práva kdykoliv v budoucnu udělat). Neplést s "permit" - podobný název, ale téměř opačná situace.
permit s povolenkou Přístupno pouze držitelům povolenek. Ty se obvykle vydávají každému, kdo si zažádá - pokud vlastník vydává jen ve výjimečných případech (nebo běžně žádosti po posouzení zamítá), je vhodnější tagovat access=private.
destination cíl cesty Povoleno pouze, když jedete přímo do tohoto místa, tedy pouze místní doprava. Uvědomte si, že toto omezení často platí jen pro nějaký druh dopravy, třeba pro vozidla a pak je potřeba toto omezení správně vyjádřit konkrétní značkou např. vehicle=destination.
delivery doručování Pouze pro zásobování daného prvku.
customers zákazníci Pouze pro zákazníky daného prvku. Pokud přístup není povolen komukoliv, kdo je ochoten zaplatit, pak použijte spíše hodnotu private. Kluby pouze pro členy se obecně značí jako private.
designated vyhrazeno (neschváleno) Doporučená nebo vyhrazená cesta pro určitý typ vozidel určených klíčem značky (viz níže), např. foot=designated. Značka access=designated by se nikdy neměla objevit na žádném objektu, protože nemá žádný význam! Hodnota designated se používá s jinými klíči, jako třeba foot. Více viz na designated a Omezení způsobů dopravy).

Pro povinně používané cyklostezky značené zvláštní cestou použijte bicycle=use_sidepath.

use_sidepath použij vedlejší stezku Může být použito pouze v zemích, kde jsou cyklisté povinni použít cyklostezku, pokud existuje, a udává povolení přístupu pro paralelně vedenou cyklostezku. Viz bicycle=use_sidepath.
dismount sesedni Přístupno pro některá vozidla (nebo zvířata), pouze pokud sesednete. Hlavně se používá pro cyklisty: použijte bicycle=dismount, pokud cyklista nesmí na kole jet (např. přes hřbitov), ale smí kolo vést. Viz Cs:Bicykly#Omezení pro jízdní kola.
agricultural zemědělské Pouze pro zemědělské stroje.
forestry lesnické Pouze pro lesnické stroje.
discouraged nedoporučováno Máte sice právo sem jet (viz yes), ale vjezd se oficiálně nedoporučuje (např. jízda nákladních vozidel v sice průjezdných, ale hodně úzkých jízdních pruzích). Mapujte pouze, je-li to značeno dopravní značkou (jinak by to bylo příliš subjektivní).
Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
Druhy vozidel
access hodnoty viz výše cesta Obecné právo vstupu/vjezdu pro všechny druhy dopravy
WhichAccess.png
agricultural yes / no cesta Přístupné pro zemědělská vozidla, např.  traktory
Sinnbild Traktor.svg
atv hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  čtyřkolky (ATV, do šířky max. 1,27m)
Pictograms ATV All terrain Quad.svg
bdouble hodnoty viz výše cesta plocha Přístupné pro  silniční vlak v konfiguraci tahač s malým návěsem a dlouhým návěsem za ním.
B-double.png
bicycle hodnoty viz výše + dismount cesta Přístupné pro  kola. Hodnota dismount znamená "Cyklisto, veď kolo!".
Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg
boat hodnoty viz výše cesta plocha Přístupné pro malé lodě a  jachty
Sailboat symbol.svg
electric_bicycle For values see access above cesta uzel plocha Access permission for electric bicycles (mostly defined as having a maximum speed of 25 km/h)
Electric Bicycle Japan.jpg
emergency yes cesta Přístupné pro vozidla hasičů, policie a záchranné zdravotnické služby
MB-emergency edited.svg
foot hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  chodce
Sinnbild Fußgänger.svg
forestry yes / no cesta Přístupné pro lesnická vozidla, např.  vyvážecí traktory
HarvesterKieferwld.jpg
golf_cart For values see access above cesta Access permission for golf carts and similar small, low-speed electric vehicles
Oak Valley Snow Park Korea 15.JPG
goods hodnoty viz výše cesta Přístupné pro zásobování vozidly  kategorie N1 nebo  nákladní automobily do 3,5 tuny ( light commercial vehicles (LCV)(en))
Sinnbild LKW.svg
hazmat hodnoty viz výše cesta Přístupné pro vozidla převážející nebezpečné materiály
Zeichen 261 stripped.svg
hgv hodnoty viz výše cesta Přístupné pro zásobování nákladními vozidly nad 3,5 tuny,  kategorie N2 a N3 ( Heavy Goods Vehicles (HGV)(en))
Sinnbild LKW.svg
horse hodnoty viz výše cesta Přístupné pro jezdce na koních
Sinnbild Reiter, StVO 1992.svg
inline_skates yes / no cesta uzel plocha Přístupné pro jezdce na  kolečkových bruslích
Pictograms-nps-land-in-line skating stripped.svg
lhv hodnoty viz výše cesta Přístupné pro kamiony s šesti osami převážejícími až 44 tun ( Longer Heavier Vehicle (LHV)(en)). V ČR se nepoužívá, používá se hgv.
Sinnbild LKW mit Anhänger.svg
mofa hodnoty viz výše cesta Přístupné pro motorové kolo (nízkovýkonný  moped do 50ccm, např. Jawa, Babetta)
Sinnbild Mofa.svg
moped hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  moped
Icon moped.png
motorboat hodnoty viz výše cesta plocha Přístupné pro malé lodě a  jachty s motorových pohonem
Speedboat symbol.svg
motorcar hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  automobily
Sinnbild PKW.svg
motorcycle hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  motocykly
Sinnbild Kraftrad.svg
motor_vehicle hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  motorová vozidla (auta a motocykly)
Zeichen 260 stripped.svg
psv hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  veřejnou hromadnou dopravu (například autobusy, tramvaje)
Sinnbild Kraftomnibus.svg
roadtrain hodnoty viz výše cesta plocha Přístupné pro  silniční vlak
Aust config.png
ski hodnoty viz výše cesta plocha Přístupné pro lyžaře
Norwegian-road-sign-790.32.svg
speed_pedelec For values see access above cesta uzel plocha Access permission for electric bicycles (mostly defined as having a maximum speed of 45 km/h)
Riese und Müller New Charger S-Pedelec links.jpg
tank hodnoty viz výše cesta plocha Přístupné pro  tanky
Panzer aus Zusatzzeichen 1049-12.svg
vehicle hodnoty viz výše cesta Přístupné pro všechna  vozidla
Zeichen 250 - Verbot für Fahrzeuge aller Art, StVO 1992.svg
4wd_only yes cesta Silnice označená jako vhodná pouze pro terénní (4x4) vozidla
Canning Stock Route.jpg
Ostatní
alcohol yes / no uzel plocha Whether alcohol is allowed, or what type of alcohol may be served, at a location.
No alcohol-1.svg
dog yes / no uzel cesta plocha relace Describes if dogs are allowed.
Noun 364.svg
drinking_water:legal yes / no uzel plocha Indication whether a feature is officially considered as a drinking water.
Cape Town - Drough.jpg
female yes uzel plocha Female-only or gender segregated (with male=yes) feature
Female-Symbol-Silhouette.png
male yes uzel plocha Male-only or gender segregated (with female=yes) feature
Male-Symbol-Silhouette.png
max_age age uzel plocha The legal maximum age
maxaxleload Weight cesta The legal maximum axleload – units other than tonnes should be explicit
Zeichen 263.svg
maxheight výška cesta Maximální výška vozidla v metrech
Zeichen 265-3,8 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe, StVO 2017.svg
maxlength délka cesta Maximální délka vozidla v metrech
Zeichen 266-10 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge, StVO 2017.svg
maxspeed rychlost cesta Maximální rychlost vozidla v km/h
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
maxstay číslo cesta Maximální doba stání, jednotku uvést do hodnoty značky (minutes,hour, hours, day, days, week, weeks)
Max stay cropped.png
maxweight číslo cesta Maximální váha vozidla v tunách
Zeichen 262-5,5 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse, StVO 2017.svg
maxwidth šířka cesta Maximální šířka vozidla v metrech
Zeichen 264-2 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite, StVO 2017.svg
min_age age uzel plocha The legal minimum age
minspeed rychlost cesta Minimální rychlost vozidla v km/h
Zeichen 275-30 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
noexit yes uzel cesta Slepá ulice
Zeichen 357 - Sackgasse, StVO 1992.svg
oneway yes / no / -1 cesta Jednosměrka. Hodnota
  • yes - znamená, že provoz vede ve stejném směru jako cesta
  • no - znamená, že provoz je obousměrný
  • -1 - znamená, že provoz vede v opačném směru, než je cesta (pro případy, kdy směr cesty nelze otočit)
    U některých silnic (např. dálnic) se předpokládá, že jsou jednosměrné, u ostatních pak, že provoz vede oběma směry.
OneWaySign.png
openfire yes / no uzel plocha relace This property specifies whether open fires are allowed at a feature.
Campsite Fireplace.svg
Relation:restriction relace Používáno pro sadu značek a členů, které reprezentují zákaz odbočení.
France road sign B2b.svg
smoking yes / no uzel plocha relace For marking applicable smoking rules. However, if a law mandates a given smoking rule, that need not be mapped.
No Smoking.svg
toll yes uzel Pro přístup je nutné zaplatit mýto. Podívejte se také na highway=toll_booth
1 4 18 (Swedish road sign).svg
traffic_sign city_limit uzel Značka začátek obce a konec obce. Ve většině zemí včetně Česka z této značky vyplývá i omezení rychlosti.
Denmark City limit sign begin.svg
unisex yes uzel plocha Unisex feature
Gender Neutral (13777) - The Noun Project.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.