Template:Cs:Map Features:restrictions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Omezení (Restrictions)

Značky pro zaznamenání omezení vstupu/vjezdu, které se vztahuje k danému prvku. Více informací najdete na stránce Omezení a na stránce access=*.

Hodnota Význam Popis
yes ano Veřejnost má oficiální, zákonem povolené právo vstupu/vjezdu.
no ne Bez přístupu veřejnosti. Zvažte použití dalších značek (jako třeba foot=yes nebo bicycle=permissive, atd.), kterými popíšete, kdo tedy právo přístupu. Pokud jsou zakázány pouze určité způsoby dopravy, pak spíše namísto obecné značky access=no použijte konkrétnější značení, jako např. vehicle=no, nebo motor_vehicle=no.
private soukromý Přístupno pouze s individuálním povolením vlastníka.
permissive shovívavý Přístupno pro veřejnost do té doby, než vlastník toto povolení odejme, což může z hlediska práva kdykoliv v budoucnu udělat.
destination cíl cesty Povoleno pouze, když jedete přímo do tohoto místa, tedy pouze místní doprava. Uvědomte si, že toto omezení často platí jen pro nějaký druh dopravy, třeba pro vozidla a pak je potřeba toto omezení správně vyjádřit konkrétní značkou napří. vehicle=destination.
delivery doručování Pouze pro zásobování daného prvku.
customers zákazníci Pouze pro zákazníky daného prvku. Pokud přístup není povolen komukoliv, kdo je ochoten zaplatit, pak použijte spíše hodnotu private. Kluby pouze pro členy se obecně značí jako private.
designated vyhrazeno (neschváleno) Doporučená nebo vyhrazená cesta pro určitý typ vozidel určených klíčem značky (viz níže), např. foot=designated. Značka access=designated by se nikdy neměla objevit na žádném objektu, protože nemá žádný význam! Hodnota designated se používá s jinými klíči, jako třeba foot. Více viz na designated a Omezení způsobů dopravy).

Pro povinně používané cyklostezky značené zvláštní cestou použijte bicycle=use_sidepath.

use_sidepath použij vedlejší stezku Může být použito pouze v zemích, kde jsou cyklisté povinni použít cyklostezku, pokud existuje, a udává povolení přístupu pro paralelně vedenou cyklostezku. Viz bicycle=use_sidepath.
dismount sesedni Přístupno pro některá vozidla (nebo zvířata), pouze pokud sesednete. Hlavně se používá pro cyklisty: použijte bicycle=dismount, pokud cyklista nesmí na kole jet (např. přes hřbitov), ale smí kolo vést. Viz Cs:Bicykly#Omezení pro jízdní kola.
agricultural zemědělské Pouze pro zemědělské stroje.
forestry lesnické Pouze pro lesnické stroje.
discouraged nedoporučováno Máte sice právo sem jet (viz yes), ale vjezd se oficiálně nedoporučuje (např. jízda nákladních vozidel v sice průjezdných, ale hodně úzkých jízdních pruzích). Mapujte pouze, je-li to značeno dopravní značkou (jinak by to bylo příliš subjektivní).
Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
Druhy vozidel
access hodnoty viz výše cesta Obecné právo vstupu/vjezdu pro všechny druhy dopravy
agricultural yes / no cesta Přístupné pro zemědělská vozidla, např.  traktory
Agricultural.png
atv hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  čtyřkolky (ATV, do šířky max. 1,27m)
Pictograms ATV All terrain Quad.svg
bdouble hodnoty viz výše cesta plocha Přístupné pro  silniční vlak v konfiguraci tahač s malým návěsem a dlouhým návěsem za ním.
B-double.png
bicycle hodnoty viz výše + dismount cesta Přístupné pro  kola. Hodnota dismount znamená "Cyklisto, veď kolo!".
Bicycle.png
boat hodnoty viz výše cesta plocha Přístupné pro malé lodě a  jachty
Sailboat symbol.svg
electric_bicycle For values see access above cesta uzel plocha Access permission for electric bicycles (mostly defined as having a maximum speed of 25 km/h)
emergency yes cesta Přístupné pro vozidla hasičů, policie a záchranné zdravotnické služby
MB-emergency edited.svg
foot hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  chodce
Foot.png
forestry yes / no cesta Přístupné pro lesnická vozidla, např.  vyvážecí traktory
golf_cart For values see access above cesta Access permission for golf carts and similar small, low-speed electric vehicles
Oak Valley Snow Park Korea 15.JPG
goods hodnoty viz výše cesta Přístupné pro zásobování vozidly  kategorie N1 nebo  nákladní automobily do 3,5 tuny ( light commercial vehicles (LCV)(en))
Hgv.png
hazmat hodnoty viz výše cesta Přístupné pro vozidla převážející nebezpečné materiály
Zeichen 261 stripped.svg
hgv hodnoty viz výše cesta Přístupné pro zásobování nákladními vozidly nad 3,5 tuny,  kategorie N2 a N3 ( Heavy Goods Vehicles (HGV)(en))
Hgv.png
horse hodnoty viz výše cesta Přístupné pro jezdce na koních
Horse.png
inline_skates yes / no cesta uzel plocha Přístupné pro jezdce na  kolečkových bruslích
Pictograms-nps-land-in-line skating stripped.svg
lhv hodnoty viz výše cesta Přístupné pro kamiony s šesti osami převážejícími až 44 tun ( Longer Heavier Vehicle (LHV)(en)). V ČR se nepoužívá, používá se hgv.
Sinnbild LKW mit Anhänger.svg
mofa hodnoty viz výše cesta Přístupné pro motorové kolo (nízkovýkonný  moped do 50ccm, např. Jawa, Babetta)
Sinnbild Mofa.svg
moped hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  moped
Icon moped.png
motorboat hodnoty viz výše cesta plocha Přístupné pro malé lodě a  jachty s motorových pohonem
Speedboat symbol.svg
motorcar hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  automobily
Car.png
motorcycle hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  motocykly
Motorcycle.png
motor_vehicle hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  motorová vozidla (auta a motocykly)
Zeichen 260 stripped.svg
psv hodnoty viz výše cesta Přístupné pro  veřejnou hromadnou dopravu (například autobusy, tramvaje)
Bus.png
roadtrain hodnoty viz výše cesta plocha Přístupné pro  silniční vlak
ski hodnoty viz výše cesta plocha Přístupné pro lyžaře
NO road sign 790.32.svg
speed_pedelec For values see access above cesta uzel plocha Access permission for electric bicycles (mostly defined as having a maximum speed of 45 km/h)
tank hodnoty viz výše cesta plocha Přístupné pro  tanky
Panzer aus Zusatzzeichen 1049-12.svg
vehicle hodnoty viz výše cesta Přístupné pro všechna  vozidla
Zeichen 250 - Verbot für Fahrzeuge aller Art, StVO 1992.svg
4wd_only yes cesta Silnice označená jako vhodná pouze pro terénní (4x4) vozidla
Ostatní
charge číslo uzel Výše mýta. Použijte s toll=* a highway=toll_booth.
Money Coin Icon.svg
maxaxleload Weight cesta The legal maximum axleload – units other than tonnes should be explicit
Zeichen 263 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast, StVO 1992.svg
maxheight výška cesta Maximální výška vozidla v metrech
Maxheight.png
maxlength délka cesta Maximální délka vozidla v metrech
Maxlength.png
maxspeed rychlost cesta Maximální rychlost vozidla v km/h
Maxspeed.png
maxstay číslo cesta Maximální doba stání, jednotku uvést do hodnoty značky (minutes,hour, hours, day, days, week, weeks)
maxweight číslo cesta Maximální váha vozidla v tunách
Maxweight.png
maxwidth šířka cesta Maximální šířka vozidla v metrech
Maxwidth.png
minspeed rychlost cesta Minimální rychlost vozidla v km/h
Minspeed.svg
noexit yes uzel cesta Slepá ulice
Noexit.png
oneway yes / no / -1 cesta Jednosměrka. Hodnota
  • yes - znamená, že provoz vede ve stejném směru jako cesta
  • no - znamená, že provoz je obousměrný
  • -1 - znamená, že provoz vede v opačném směru, než je cesta (pro případy, kdy směr cesty nelze otočit)
    U některých silnic (např. dálnic) se předpokládá, že jsou jednosměrné, u ostatních pak, že provoz vede oběma směry.
OneWaySign.png
Relation:restriction relace Používáno pro sadu značek a členů, které reprezentují zákaz odbočení.
France road sign B2b.svg
toll yes uzel Pro přístup je nutné zaplatit mýto. Podívejte se také na highway=toll_booth
Sweden road sign E25.svg
traffic_sign city_limit uzel Značka začátek obce a konec obce. Ve většině zemí včetně Česka z této značky vyplývá i omezení rychlosti.
Denmark City limit sign begin.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.