Template:Fi:Map Features:restrictions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Rajoitukset

Väylillä ja alueilla kulkemista koskevat rajoitukset. Monimutkaisimmat rajoitukset (esim. samalla väylällä eri aikoina vaihtelevat) eivät toistaiseksi välttämättä onnistu näillä suositelluilla tageilla, aiheesta on ehdotus

Key Value Element Comment Rendering Photo
Vehicle types
access agricultural / delivery / designated / destination / forestry / no / official / permissive / private / yes way Yleinen rajoitus väylän tai alueen käytölle:
designated=Liikennemerkillä osoitettu tälle kulkumuodolle - voi maasta riippuen velvoittaa käyttämään kyseistä väylää
permissive=Maanomistaja on sallinut mutta voi halutessaan kieltää (ei yleensä käytössä Suomessa, pihapiirit ovat kotirauhan piirissä mutta yleensä muualla kulku on vapaata); käytännössä kauppakeskusten aulat tms. suljettavat tilat,
private=Sallittu vain maanomistajalle,
destination=Vain jos ainoa reitti määränpäähän / läpiajo kielletty,
unknown=Ei tiedossa kartoitushetkellä.
agricultural="maatalousajo sallittu" (hyvin harvinainen suomessa - ei siis traktorit vaan tarkoituksen mukaan),
forestry=ei käytössä suomessa (sallittu vain metsänhoidolle)
no=Kielletty.
WhichAccess.png
agricultural yes / no way Rajoitukset maatalousajoneuvoille. Arvot kuten yllä. (Harvinainen Suomessa)
Sinnbild Traktor.svg
atv For values see access above way Access restricted to wheeled vehicles 1.27m (50 inches) or less in width, for example  ATV
Pictograms ATV All terrain Quad.svg
bdouble For values see access above way area Access permission for  Road Train B-double. A B-double (B-Train) consists of a prime mover towing a specialised trailer (known as a "lead" or "A"-trailer) that has a fifth-wheel mounted on the rear towing another semi-trailer, resulting in two articulation points.
B-double.png
bicycle For values see access above + dismount way Rajoitukset pyöräilylle. Arvot kuten yllä.
Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg
boat For values see access above way area Kaikkia veneitä koskeva rajoitus tai fyysinen mahdottomuus, esim. kapea tai matala joki
Sailboat symbol.svg
electric_bicycle For values see access above way node area Access permission for electric bicycles (mostly defined as having a maximum speed of 25 km/h)
Electric Bicycle Japan.jpg
emergency yes way Access permission for emergency motor vehicles; e.g., ambulance, fire truck, police car
MB-emergency edited.svg
foot For values see access above way Rajoitukset jalankululle. Arvot kuten yllä.
Sinnbild Fußgänger.svg
forestry yes / no way Access permission for forestry vehicles, e.g. tractors.
HarvesterKieferwld.jpg
golf_cart For values see access above way Access permission for golf carts and similar small, low-speed electric vehicles
Oak Valley Snow Park Korea 15.JPG
goods For values see access above way Pakettiautolla ajon rajoitukset. Arvot kuten yllä. Pelkkä liikennemerkki nr. 313 Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty 313.svg kieltää ajon pakettiautoilla ja kuorma-autoilla mahdollinen ajoneuvon kokonaismassamääre huomioiden. Jos liikennemerkillä on kokonaismassaa osoittava lisäkilpi, jossa kerrottu massa on vähintään 3.5 tonnia, käytä tagia hgv=*.

Muiden liikennemerkkien alla voi olla käytössä nimenomaisesti pakettiautoa tarkoittava lisäkilpi Pakettiauto 834.svg.

Sinnbild LKW.svg
hazmat For values see access above way Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat rajoitukset. Arvot kuten yllä. Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty 318.svg
hgv For values see access above way Raskasta liikennettä koskevat rajoitukset. Arvot kuten yllä.
Sinnbild LKW.svg
horse For values see access above way Rajoitukset hevosliikenteelle. Arvot kuten yllä.
Sinnbild Reiter, StVO 1992.svg
inline_skates yes / no way node area Access permission for  Inline Skates
Pictograms-nps-land-in-line skating stripped.svg
lhv For values see access above way Access permission for  Longer Heavier Vehicle (LHV), e.g. for vehicles with 6 axles and can carry up to 44 metric tons
Sinnbild LKW mit Anhänger.svg
mofa For values see access above way Access permission for  mofas
Sinnbild Mofa.svg
moped For values see access above way Access permission for  mopeds
Icon moped.png
motorboat For values see access above way area Moottoriveneitä koskeva rajoitus. Arvot kuten yllä.
Speedboat symbol.svg
motorcar For values see access above way Rajoitukset autolla ajolle. Arvot kuten yllä. Ei juurikaan sovellu käytettäväksi Suomessa, koska pelkkää autolla ajon kieltävää liikennemerkkiä ei ole olemassa.
Sinnbild PKW.svg
motorcycle For values see access above way Rajoitukset moottoripyörille. Arvot kuten yllä.
Sinnbild Kraftrad.svg
motor_vehicle For values see access above way Rajoitukset moottoriajoneuvoille. Arvot kuten yllä. Esim. pyörätie jolla lisäkilpi "tontille ajo sallittu": highway=cycleway, motor_vehicle=destination
Zeichen 260 stripped.svg
psv For values see access above way Rajoitukset julkiselle liikenteelle (bussit, taksit). (Suomessa bussit ja taksit voivat olla erilaisten rajoitusten kohteena, mutta tagin merkitys on määritelmän mukaan julkinen liikenne). Myös tagia taxi=* on käytetty tarvittaessa.
Sinnbild Kraftomnibus.svg
roadtrain For values see access above way area Access permission for  Road train, A road train consists of a relatively conventional tractor unit, but instead of pulling one trailer or semi-trailer, the road train pulls two or more of them.
Aust config.png
ski For values see access above way area Access permission for  skiers
Norwegian-road-sign-790.32.svg
speed_pedelec For values see access above way node area Access permission for electric bicycles (mostly defined as having a maximum speed of 45 km/h)
Riese und Müller New Charger S-Pedelec links.jpg
tank For values see access above way area Access permission for (military) tanks
Panzer aus Zusatzzeichen 1049-12.svg
vehicle For values see access above way Rajoitukset kaikille ajoneuvoille. Arvot kuten yllä.
Zeichen 250 - Verbot für Fahrzeuge aller Art, StVO 1992.svg
4wd_only yes way A road signed as only suitable for 4WD (offroad) vehicles
Canning Stock Route.jpg
Other
alcohol yes / no node area Whether alcohol is allowed, or what type of alcohol may be served, at a location.
No alcohol-1.svg
dog yes / no node way area relation Describes if dogs are allowed.
Noun 364.svg
drinking_water:legal yes / no node area Indication whether a feature is officially considered as a drinking water.
Cape Town - Drough.jpg
female yes node area Female-only or gender segregated (with male=yes) feature
Female-Symbol-Silhouette.png
male yes node area Male-only or gender segregated (with female=yes) feature
Male-Symbol-Silhouette.png
max_age age node area The legal maximum age
maxaxleload Weight way The legal maximum axleload – units other than tonnes should be explicit
Zeichen 263.svg
maxheight Height way Suurin sallittu korkeus (metreinä)
Zeichen 265-3,8 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe, StVO 2017.svg
maxlength Length way Suurin sallittu pituus (metreinä)
Zeichen 266-10 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge, StVO 2017.svg
maxspeed Speed way Nopeusrajoitus. Tarpeen ainakin jos nopeus poikkeaa tieluokituksen yleisestä rajoituksesta (100/80/50).
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
maxstay Number way Rajoitettu (pysäköinti)aika, laita yksikkö mukaan ("30 min / 2 h")
Max stay cropped.png
maxweight Weight way Suurin sallittu paino (tonneissa)
Zeichen 262-5,5 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse, StVO 2017.svg
maxwidth Width way Suurin sallittu leveys (metreinä)
Zeichen 264-2 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite, StVO 2017.svg
min_age age node area The legal minimum age
minspeed Speed way Pienin sallittu nopeus. Suomessa ei sellaisenaan käytössä, mutta moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä ajoneuvon suurimman rakenteellisen nopeuden pitää olla vähintään 50 km/h joten tagia voi lisätä näihin.
Zeichen 275-30 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
noexit yes node way Umpikuja.
Zeichen 357 - Sackgasse, StVO 1992.svg
oneway yes / no / -1 way Yksisuuntainen way, kulku sallittu vain wayn suuntaisesti. Arvo -1 tarkoittaa yksisuuntaisuutta way:n suuntaa vastaan.
OneWaySign.png
openfire yes / no node area relation This property specifies whether open fires are allowed at a feature.
Campsite Fireplace.svg
Relation:restriction relation Used for a set of tags and members to represent a turn restriction.
France road sign B2b.svg
smoking yes / no node area relation For marking applicable smoking rules. However, if a law mandates a given smoking rule, that need not be mapped.
No Smoking.svg
toll yes node Tietullin alainen solmu/tie/alue. Toistaiseksi ei käytössä Suomessa. Maksupisteet merkattaisiin tagilla

barrier=toll_booth

1 4 18 (Swedish road sign).svg
traffic_sign city_limit node Taajama alkaa/päättyy -liikennemerkki. Taajama 571.svg
unisex yes node area Unisex feature
Gender Neutral (13777) - The Noun Project.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

moped yes / designated / official / private / permissive / destination / delivery / agricultural / forestry / unknown / no way Rajoitukset mopoille

Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.