Cs:Tag:tourism=theme_park

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tourism = theme_park
Sleepingbeautycastle50.jpg
Popis
Zábavní park Edit or translate this description.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-theme park.png
Skupina: Turistika
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Zábavní park (theme park nebo amusement park) je oblast, kde se nacházejí různé zábavní pouťové atrakce. Často se jedná o tematické parky. Značku tourism=theme_park byste měli použít, ať už park má nějaké téma nebo ne. Příklady zahrnují Disneyland(en), Magic Kingdom(en),  Universal Studios Florida(en),  Europa-Park(en) a  Ocean Park Hong Kong.

Jak mapovat

Zakreslete půdorys plocha oblasti.

Příklad

Loading map...

Související značky

 • Obecné značky
  • leisure=water_park pro tematický park s vodními atrakcemi
  • opening_hours=* pro uvedení otevírací doby atrakcí, obchodů, dopravy, parku atd. Nebo přidejte odkaz na stránku s otevírací dobou.
  • website=* webová stránka, kde lze nalézt více informací o parky. Obecně odkaz ukazuje na stránky parku a nikoliv resortu.
  • operator=* společnost, která park provozuje
 • Využití plochy
  • landuse=forest pro označení udržovaného lesa
  • natural=wood pro označení neudržovaného lesa
  • leisure=garden pro značení zelených ploch v parku
  • landuse=grass pro značení travnatých ploch
  • natural=tree pro značení stromů
  • natural=water pro značení vodních ploch (i člověkem vytvořených)
  • amenity=fountain pro označení člověkem vytvořených fontán (cest) nebo vodotrysků na vodě (uzel)
  • barrier=fence pro značení oplocených míst. Obecně okolo zahrad, atrakcí a hranice parku.
  • type=multipolygon pro použití sady cest, které definují vnější a vnitřní prostor jako je ostrov na jezeře nebo budovy, která není plně zastřešená.
 • Silnice/chodníky
  • highway=pedestrian pro označení velkých chodníků, které jsou dost velké, aby po nich projelo vozidlo.
  • highway=footway pro značení malých chodníků
  • highway=steps pro značení schodišť
  • wheelchair=* pro popis přístupnosti pro vozíčkáře
  • area=yes pro označení velkých otevřených ploch pro chodce
  • bridge=yes pro označení mostu
  • barrier=gate pro označení branky, na kterou může návštěvník narazit. Obecně jsou to chody/východy z parku, atrakce, vstupy do oblastí pro zaměstnance.
 • Atrakce
  • building=yes pro označení budovy
  • building=roof pro označení budovy bez zdí
  • tourism=attraction pro jednotlivé atrakce v parku nebo samostatné atrakce. (cesta nebo uzel)
  • attraction=* pro popis typu atrakce (např. carousel, roller_coaster, transportation, dark_ride, atd.)
  • railway=narrow_gauge pro označení horské dráhy (používá se dokud nebude komunitou schválena značka railway=roller_coaster)
  • entrance=* vchod - obecně značka s hodnotami main, yes, exit a service, ale může obsahovat i uživatelem definované hodnoty jako třeba standby.
  • shop=gift pro značení obchodů, kde si lze koupit suvenýry (cesta nebo uzel).
  • shop=kiosk pro označení samostatně stojících obchodů. (cesta nebo uzel)
 • Jídlo
  • amenity=restaurant pro restauraci, kde si můžete sednout a s obsluhou. (cesta nebo uzel)
  • amenity=fast_food pro prodej rychlého občerstvení přes pult. (cesta nebo uzel)
  • amenity=ice_cream zmrzlinárna. (cesta nebo uzel)
  • cuisine=* pro označení typu jídla, jako třeba american, regional, italian, burger, atd.
 • Doprava
  • highway=service pro zakreslení silnice, která není pro veřejnost.
  • amenity=parking pro parkoviště
  • service=parking_aisle pro zakreslení cesty po parkovišti
  • access=* obecně používána s hodnotami private/prohibited/permissive/designated/destination/emergency, aby se na mapě dalo zobrazit, kdo může cestu použít a pro zlepšení navigace pomocí dat OSM.
  • route=ferry pro zakreslení převozu
  • railway=rail pro zakreslení vlaku s normálním rozchodem
  • railway=preserved pro zakreslení historického vlaku
  • railway=narrow_gauge pro zakreslení úzkokolejky
  • railway=monorail pro zakreslení monorailu. (Ne pro horské dráhy)
  • railway=tram pro zakreslení tramvaje
  • (Většina značek o dopravě používá značky relací)
   • type=route používá se pro definici množiny cest a uzlů na trase vozidla
   • route=* pro definici druhu transportu jako tram, rail, ferry, bus, atd.

Viz také