Cs:Tag:building=roof

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = roof
Preem Karlskrona.jpg
Popis
K definici střech, přístřešků a verand otevřených minimálně na dvou stranách. Edit or translate this description.
Skupina: Budovy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Značka building=roof je určena k definici střech, které zakrývají prostor otevřený minimálně do dvou stran. Pro střechy, které jsou součástí jiné budovy, použijte building:part=roof.

Jak mapovat

building=roof je považována za budovu s otevřenými zdmi, která pokrývá přízemí a střechu. Cesta pod building=roof by měla být mapována jako cesta vedoucí skrz jakoukoliv jinou budovu:

  • Cesta a budova building=roof nepotřebují zvláštní značku layer=* (pokud není požadována z jiného důvodu).
  • Cesta by měla mít sdílené uzel uzly s budovou, tam kde protíná obrys budovy.
  • Cesta by měla být značena covered=*. Tam kde dvě zdi building=roof vytvářejí tunel bez otevřených stran použijte radši tunnel=building_passage.

Další prvky na zemi pod střechou by měly být mapovány, jako by byly v jakékoliv jiné budově. Jsou-li na mapě již nějaké prvky pod nebo nad střechou, pak použijte značku layer=* pro popsání jejich vzájemného uspořádání. Dále můžete použít značku covered=* k označení objektů (např. silnic), které jsou zastřešené.

Někteří mappeři upřednostňují mapování building=roof + layer=1 a nesdílení žádných uzlů s cestami, které procházejí pod budovou - diskutujte, prosím.

Pro složitější případy zvažte použití Simple Indoor Tagging nebo jednoduchých 3D budov.

Alternativy

Příklad

Ideálním příkladem je střecha čerpací stanice pohonných hmot. (amenity=fuel).

Viz též

Použití ve Švédsku

Tato značka byla dříve použita při importu ve Švédsku k definování otevřených zastřešených teras domů. Má to však riziko, že takovou terasu lze jednoduchou přístavbou uzavřít a značení je pak neplatné. way 206338356