Cs:Tag:building=roof

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = roof
Preem Karlskrona.jpg
Popis
K definici střech, přístřešků a verand otevřených minimálně na dvou stranách. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Area building=yes.png
Skupina: Budovy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značka building=roof je určena k definici střech, které zakrývají prostor otevřený minimálně do dvou stran. Pro střechy, které jsou součástí jiné budovy, použijte building:part=roof.

Jak mapovat

building=roof je považována za budovu s otevřenými zdmi, která pokrývá přízemí a střechu. Cesta pod building=roof by měla být mapována jako cesta vedoucí skrz jakoukoliv jinou budovu:

  • Cesta a budova building=roof nepotřebují zvláštní značku layer=* (pokud není požadována z jiného důvodu).
  • Cesta by měla mít sdílené uzel uzly s budovou, tam kde protíná obrys budovy.
  • Cesta by měla být značena covered=*. Tam kde dvě zdi building=roof vytvářejí tunel bez otevřených stran použijte radši tunnel=building_passage.

Další prvky na zemi pod střechou by měly být mapovány, jako by byly v jakékoliv jiné budově. Jsou-li na mapě již nějaké prvky pod nebo nad střechou, pak použijte značku layer=* pro popsání jejich vzájemného uspořádání. Dále můžete použít značku covered=* k označení objektů (např. silnic), které jsou zastřešené.

Někteří mappeři upřednostňují mapování building=roof + layer=1 a nesdílení žádných uzlů s cestami, které procházejí pod budovou - diskutujte, prosím.

Pro složitější případy zvažte použití Simple Indoor Tagging nebo jednoduchých 3D budov.

Alternativy

Příklad

Ideálním příkladem je střecha čerpací stanice pohonných hmot. (amenity=fuel).

Viz též

Použití ve Švédsku

Tato značka byla dříve použita při importu ve Švédsku k definování otevřených zastřešených teras domů. Má to však riziko, že takovou terasu lze jednoduchou přístavbou uzavřít a značení je pak neplatné. way 206338356