Cs:Tag:place=neighbourhood

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = neighbourhood
Chelsea1217.JPG
Popis
Pojmenovaná, geograficky určená část města nebo vesnice Show/edit corresponding data item.
Skupina: Místa
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

place=neighbourhood je pojmenované, geograficky určené místo. Může to být oblast uvnitř place=suburb nebo place=quarter většího sídla (jako třeba place=city) nebo oblast uvnitř menšího sídla (jako třeba place=town nebo place=village).

Nepoužívejte place=neighbourhood pro neobydlená místa nebo samoty (v závislosti na velikosti se podívejte spíše na značky place=locality, place=isolated_dwelling nebo place=hamlet).

Tuto značku lze použít u jakéhokoliv využití krajiny nebo jejich směsi (jako třeba obytné, obchodní, průmyslové, atd.). Použití tohoto termínu hodně závisí na místní historii, kultuře, politice, ekonomii a organizaci sídel. Z tohoto důvodu se záměrně vyhýbáme bližší specifikaci pravidel. Je zřejmě vhodné vykreslovat tento prvek na větších úrovních přiblížení ve srovnání s jinými hodnotami place=* (např. 15 a vyšší).

Poznámka: Používá se pravopis z britské angličtiny a nikoliv americký pravopis neighborhood. Také v OpenStreetMap platí, že place=suburb je jakákoliv velká část města včetně městských center.

Jak mapovat

Cesta nebo uzel?

To, co je "neighbourhood", se liší město od města. Některé mají nejasné hranice, jiné jsou jasně určeny. Některé jsou správními jednotkami, jiné nikoliv. Návrhy mapování jsou:

  • Tam, kde jsou hranice nejasné, nebo na nich není přesná shoda, tak je nejlepší použít uzel umístěný na střed oblasti.
  • Tam, kde je jasně definovaná právní a administrativní hranice, například místní vládou nebo homeowners' association(en), pak preferujeme zakreslení plochy. Toho se nejlépe dosáhne za použití relace boundary, obzvlášť pokud hranice vede podél již existujících prvků, jako jsou třeba ulice. Někteří mappeři i pak umisťují uzel do středu plochy, aby byla vykreslena popiska.

Jiné vhodné značky

  • name=* pro název
  • wikipedia=* odkaz na související článek na Wikipedii
  • website=* odkaz na webové stránky organizace části obce, existuje-li
  • start_date=* pro datum nebo rok založení části obce
  • population=* má-li definované hranice a známý počet obyvatel (a také source:population=* pro popis odkud byl počet obyvatel převzat a o jak starý údaj se jedná)
  • architect=* pro jméno architekta nebo firmy, která část obce naplánovala, existuje-li.

Původní návrh

Viz také